Paleta ładunkowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 01:38, 21 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Paleta ładunkowa
Polecane artykuły


Paleta ładunkowa – paleta jest to platforma ładunkowa o jednej lub dwóch płytkach, z których jedna przeznaczona jest do przyjęcia ładunku. Powierzchnię oporową stanowią płyta, bądź wsporniki albo podpórki, o wysokości zredukowanej do niezbędnego minimum, umożliwiającego manipulowanie, transportowanie, piętrzenie i rozpiętrzanie za pomocą wózków jezdniowych podnośnikowych lub unoszących, bądź też innych urządzeń unoszących wyposażonych w widły. Pod względem rozwiązani konstrukcyjnych rozróżniamy palety płaskie, słupkowe, skrzyniowe i specjalne. Z punktu widzenia tworzywa, z którego są wykonane rozróżniamy palety: drewniane, metalowe, z tworzyw sztucznych oraz kombinowane. Z uwagi na możliwość wprowadzenia wideł palety dzielą się na dwu-, cztero- lub wielo-wejściowe. Pod względem użytkowania palety dzielimy na wielokrotnego użytku i jednokrotnego użytku. Palety służą do przewozu ładunków w opakowaniach lub sztukowych luzem. Określenia i klasyfikację palet ładunkowych ujmuje Polska Norma PN-58/M-78200 - Palety ładunkowe [B. Kabat 1969r. s. 279,280].

Dla uzyskania szerokiej uniwersalności palet płaskich opracowano bogaty asortyment osprzętu pomocniczego. Z najczęściej używanych należy wymienić:

  • ramy paletowe
  • nadstawki skrzyniowe
  • nadstawki specjalne
  • nadstawki słupkowe.

Umożliwiają one przewóz takich artykułów na paletach płaskich, których przewóz bez użycia nadstawek byłby niemożliwy.

Zalety poszczególnych palet.

Zaleta palet drewnianych jest stosunkowo niski koszt zakupu, łatwa naprawa, sprowadzająca się praktycznie do wymiany uszkodzonych elementów. Duża sprężystość – brak trwalych odkształceń. W stanie próżnym zajmuje mało miejsca. A dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych nadstawek zyskuje charakter sprzętu w dużym stopniu uniwersalnego.

Palety skrzyniowe metalowe odznaczają się większa wytrzymałością i żywotnością, pod warunkiem prawidłowej ich konserwacji. Nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia ładunku na palecie.

W przypadku tworzyw sztucznych – brak doświadczenia w dziedzinie.

Paleta ładunkowa – urządzenie służące do formowania jednostek ładunkowych, składowania i przemieszczania ich (wraz z ładunkiem) za pomocę mechanicznych urzadzeń i środków transportu [I. Duda 1994r, s. 117 ]

Paleta ładunkowa – podstawa do składowania przedmiotów, umożliwia ich transpor bez przeładowywani, plaska lub skrzynkowa. Paletyzacja – wprowadzanie palet do prac przeładunkowych [B. Petrozolin-Skowrońska 1998, s. 1260].

Paleta ładunkowa – podstawa do składowania przedmiotów, umożliająca ich transport wózkami widłowymi bez potrzeby przeładowywania [ Czerni S., Leksykon Naukowo-techniczny, Wydawnictwo Naukowo-techniczne, Warszawa 1984 s. 635 ]

Palety ładunkowe – w transporcie na coraz szersza skalę stosuje się metodę przeładunku i przewozu towarów w jednostkach ładunkowych. Zaczyna to wywierać wyraźny wpływ na normalizację opakowań, a w obu przypadkach opakowania są związane z paletyzacją. [Materiały opakowaniowe i opakowania 1972r, s. 453].

Bibliografia:

  • Kabat B. Opakowania.Poradnik, informator. Wyd. Lubelskie Zakłady Graficzne, Lublin 1969r.
  • Duda I. Słownik Pojęć Towaroznawczych Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994r,
  • Petrozolin-Skowrońska B. Nowy Leksykon PWN Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 1998
  • Czerni S., Leksykon Naukowo-techniczny, Wydawnictwo Naukowo-techniczne, Warszawa 1984
  • Materiały opakowaniowe i opakowania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1972r

Autor: Janicka Anna