Pakietyzacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 01:37, 21 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Pakietyzacja
Polecane artykuły


Pakietyzacja może odnosić się do różnych dziedzin. Szerokie zastosowanie znajduje w handlu zagranicznym i transporcie gdzie oznacza najprostszą formę jednostkowania ładunku. Polega na tworzeniu pakietów przez mechaniczne łączenie (np. za pomocą drutu) kilku mniejszych (co najmniej dwóch) jednostek tego samego ładunku. Pakiet jest jednostką ładunkową, która: zestawiona jest w sposób zapewniający trwałość jej formy i ciężaru, przeznaczona jest do przeładunku mechanicznego, ma ciężar dostosowany do udźwigu urządzeń przeładunkowych oraz wymiary nie przekraczające dopuszczalnej skrajni ładunkowej. [K. Białecki 2007] Pakietyzacja jest celowa szczególnie wtedy, gdy mniejsze jednostki ładunkowe mają jednakowe lub zbliżone do siebie kształty i wymiary. Łączenie w pakiety następuje za pomocą wiązania lub innego rodzaju mocowania. Pakietyzację stosuje się w odniesieniu do drobnicy. Najbardziej typowym ładunkiem poddawanym pakietyzacji jest drewno [K. Białecki 1993 s. 193].

Równie często spotykana jest pakietyzacja usług czyli oferowanie usług w pakietach np. telewizja, telefon i Internet dzięki czemu klienci mogą dobrowolnie tworzyć zestawy usług z których korzystają, czerpiąc jednocześnie korzyści (niższe ceny) związane z zakupem kilku usług u jednego operatora. [ P. Ładny 2012 s. 622] Usługi te są specyficzne dla rynku telekomunikacyjnego chociaż znajdują praktyczne zastosowanie również w innych branżach. Pakietyzacja polega na sprzedaży kilku produktów lub usług w postaci jednej oferty i po jednej cenie. Może ona przybrać formę tzw. "czystą” (ang. pure bundling) lub "mieszaną” (ang.mixed bundling), w zależności od tego, czy poszczególne elementy pakietu są dostępne w indywidualnej sprzedaży, czy nie.

Przykładem czystego wiązania usług są pakiety TV – aby nabyć dodatkowe programy HD lub pakiet tematyczny, odbiorca musi być abonentem podstawowej usługi telewizyjnej. W przypadku usług bankowych analogicznym przykładem jest karta płatnicza, której nabycie nieodłącznie wiąże się z posiadaniem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego otwartego w danym banku.

Forma "mieszana” odnosi się do sytuacji, gdy poszczególne elementy pakietu są równie możliwe do nabycia jako indywidualny produkt/usługa, także w ofercie danego dostawcy. W przypadku rynku telekomunikacyjnego może to być usługa dostępu do Internetu (stacjonarnego i/lub mobilnego), telewizja, telefonia stacjonarna oraz komórkowa. W zależności od liczby usług oferta ma postać double play, triple play lub quadruple play. Podstawową korzyścią z pakietyzowania usług jest faktyczny wzrost sprzedaży wolumenu, a tym samym przychodów z prowadzonej działalności. Stanowi to przede wszystkim efekt nabycia przez indywidualnego konsumenta więcej niż jednej usługi od operatora, co bezpośrednio przekłada się na wzrost średniego miesięcznego przychodu z abonenta [ A. Szulakowska 2013 s. 555 – 556 ]. Jako Pakietyzację możemy rozumieć również segregację informacji, która polega na umieszczaniu ich w zbiorach tematycznych lub w zbiorach zawierających te same bądź podobne treści [I. Kienzler, R. Romanowski 2009].

Bibliografia

  • Białecki K., Dorosz A., Januszkiewicz W., Słownik handlu zagranicznego, Państwowe wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 1993
  • Białecki K., Januszkiewicz W., Oręziak L., Leksykon handlu zagranicznego, Polskie wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2007
  • Kienzler I., Romanowski R., Leksykon handlowy, Wydawnictwo C.H Beck, Warszawa 2009
  • Ładny P., Działalność organu regulacyjnego na polskim rynku telekomunikacyjnym w latach 2006-2011, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy usług.” 2012, nr.88
  • Szulakowska A., Pakietyzacja usług jako podstawa strategii biznesowej operatorów telekomunikacyjnych., "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2013, nr104

Autor: Głowacka Paulina