Oszczędzanie: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 17: Linia 17:
  
 
* Ograniczanie kosztów – stan, w którym podmiot wydaje coraz mniej środków pieniężnych. Najefektywniejszym sposobem ograniczania kosztów jest minimalizacja kosztów stałych.  
 
* Ograniczanie kosztów – stan, w którym podmiot wydaje coraz mniej środków pieniężnych. Najefektywniejszym sposobem ograniczania kosztów jest minimalizacja kosztów stałych.  
* Wzrost przychód – sytuacja, w której podmiot maksymalizuje uzyskiwany przychód.
+
* Wzrost [[przychód | przychodów]] – sytuacja, w której podmiot maksymalizuje uzyskiwany przychód.
  
 
Najefektywniejszym sposobem oszczędzania środków pieniężnych jest połączenie obu, powyższych metod. Dzięki maksymalizacji różnicy pomiędzy przychodami, a kosztami podmiot uzyskuje możliwość oszczędzania o wyższym współczynniku oszczędności.  
 
Najefektywniejszym sposobem oszczędzania środków pieniężnych jest połączenie obu, powyższych metod. Dzięki maksymalizacji różnicy pomiędzy przychodami, a kosztami podmiot uzyskuje możliwość oszczędzania o wyższym współczynniku oszczędności.  
Linia 24: Linia 24:
  
 
==Zalecana wysokość oszczędności==
 
==Zalecana wysokość oszczędności==
Literatura przedmiotu nie określa dokładnie, jaki współczynnik oszczędności jest zalecany. Najczęstszą wartością pojawiającą się w bibliografii dotyczącej omawianego zagadnienia jest 10% przychodu. Jednak wartość ta niekiedy wzrasta do poziomu dwudziestu czy nawet pięćdziesięciu procent. Dylemat z jasnym określeniem zalecanego poziomu oszczędności wynika głównie z faktu olbrzymiej różnorodności gospodarstw domowych (lub przedsiębiorstw) ich potrzeb i zdolności finansowych. Na wpływ poziomu oszczędności mają również wpływ czynniki makroekonomiczne takie jak inflacja czy pośrednio poziom bezrobocia.  
+
Literatura przedmiotu nie określa dokładnie, jaki '''współczynnik oszczędności''' jest zalecany. Najczęstszą wartością pojawiającą się w bibliografii dotyczącej omawianego zagadnienia jest '''10% '''przychodu. Jednak wartość ta niekiedy wzrasta do poziomu '''dwudziestu''' czy nawet pięćdziesięciu procent. Dylemat z jasnym określeniem zalecanego poziomu oszczędności wynika głównie z faktu olbrzymiej różnorodności gospodarstw domowych (lub przedsiębiorstw) ich potrzeb i zdolności finansowych. Na wpływ poziomu oszczędności mają również wpływ czynniki makroekonomiczne takie jak inflacja czy pośrednio poziom bezrobocia.  
  
 
==Motywy oszczędzania==
 
==Motywy oszczędzania==
Literatura przedmiotu przedstawia następujące motywy oszczędzania:
+
Literatura przedmiotu przedstawia następujące [[motyw | motywy]] oszczędzania:
 
* Motyw przezorności – przewidywaniu podmiotu dotyczące wystąpienia w przyszłości sytuacji, w której niezbędne będą środki pieniężne w wysokości większej niż bieżące przychody,
 
* Motyw przezorności – przewidywaniu podmiotu dotyczące wystąpienia w przyszłości sytuacji, w której niezbędne będą środki pieniężne w wysokości większej niż bieżące przychody,
 
* Motyw niezależności – usamodzielnienie się podmiotu oraz realizacja planów,
 
* Motyw niezależności – usamodzielnienie się podmiotu oraz realizacja planów,
Linia 36: Linia 36:
 
==Sposoby oszczędzania==
 
==Sposoby oszczędzania==
 
W celu oszczędzania środków pieniężnych podmiot może wykonać wiele różnych czynności. Niektóre z nich prowadzą do małych korzyści, a inne do widocznego oszczędzania. Podmiot może wykonywać wiele czynności w jednym czasie, co zwiększy jego wskaźnik oszczędności. Do najpopularniejszych procesów powodujących wzrost oszczędności zalicza się:
 
W celu oszczędzania środków pieniężnych podmiot może wykonać wiele różnych czynności. Niektóre z nich prowadzą do małych korzyści, a inne do widocznego oszczędzania. Podmiot może wykonywać wiele czynności w jednym czasie, co zwiększy jego wskaźnik oszczędności. Do najpopularniejszych procesów powodujących wzrost oszczędności zalicza się:
 +
 
* Przekwalifikowanie się,
 
* Przekwalifikowanie się,
 
* Przeprowadzka do innego miasta,
 
* Przeprowadzka do innego miasta,
Linia 48: Linia 49:
  
 
==Formy gromadzenia oszczędności==
 
==Formy gromadzenia oszczędności==
Na rynku dostępnych jest wiele, różnych form gromadzenia kapitału. Większość z nich wiąże się z możliwością uzyskania dodatkowych przychodów w postaci odsetek, ale także wiąże się z ryzykiem. Jedną z najpopularniejszych form oszczędzania w Polsce jest lokowanie środków pieniężnych na lokatach bankowych. Ryzyko takiej formy inwestycji jest znikome, przy zachowaniu zasad określonych w regulaminie banku i instrumentu finansowego (lokaty) odsetki zostaną wypłacone zgodnie z regulaminem. Niskie ryzyko wiąże się z niewielkim oprocentowaniem, a więc z nie dużym zyskiem dla podmiotu korzystającego z instrumentu finansowego. Do innych forma gromadzenia kapitału zalicza się:
+
Na rynku dostępnych jest wiele, różnych form gromadzenia kapitału. Większość z nich wiąże się z możliwością uzyskania dodatkowych przychodów w postaci [[odsetki |odsetek]], ale także wiąże się z [[ryzyko | ryzykiem]]. Jedną z najpopularniejszych form oszczędzania w Polsce jest lokowanie środków pieniężnych na '''lokatach bankowych'''. Ryzyko takiej formy inwestycji jest znikome, przy zachowaniu zasad określonych w regulaminie banku i instrumentu finansowego (lokaty) odsetki zostaną wypłacone zgodnie z regulaminem. Niskie ryzyko wiąże się z niewielkim oprocentowaniem, a więc z nie dużym zyskiem dla podmiotu korzystającego z instrumentu finansowego. Do innych forma gromadzenia kapitału zalicza się:
  
 
* Gromadzenie gotówki – (np. w domu) – jest to najmniej opłacalna forma oszczędności. Taki proces nie przynosi żadnych korzyści, a gromadzone środki podlegają inflacji, co oznacza utratę ich wartości,
 
* Gromadzenie gotówki – (np. w domu) – jest to najmniej opłacalna forma oszczędności. Taki proces nie przynosi żadnych korzyści, a gromadzone środki podlegają inflacji, co oznacza utratę ich wartości,

Wersja z 17:41, 31 mar 2018

Oszczędzanie
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Oszczędzanie to działanie polegające na zatrzymywaniu części lub całości środków pieniężnych pochodzących np. z zysku lub wynagrodzeń, do późniejszego wykorzystania. Proces oszczędzania, czyli odłożenia konsumpcji w czasie można prowadzić na kilka sposobów:

 • Ograniczanie kosztów – stan, w którym podmiot wydaje coraz mniej środków pieniężnych. Najefektywniejszym sposobem ograniczania kosztów jest minimalizacja kosztów stałych.
 • Wzrost przychodów – sytuacja, w której podmiot maksymalizuje uzyskiwany przychód.

Najefektywniejszym sposobem oszczędzania środków pieniężnych jest połączenie obu, powyższych metod. Dzięki maksymalizacji różnicy pomiędzy przychodami, a kosztami podmiot uzyskuje możliwość oszczędzania o wyższym współczynniku oszczędności.

W celu obliczenia współczynnika oszczędności należy prowadzić regularną kontrolę wydatków (pełny rejestr wydatków) oraz znać całkowite przychody w danym okresie. Najbardziej rzetelny wynik uzyskać można z danych na okres jednego roku. W takim przypadku, analizujemy również dodatkowe przychody (np. z pracy dorywczej) oraz niespodziewane koszta (np. serwis maszyn). Jednak już kilkumiesięczna obserwacja przepływów pieniężnych podmiotu, pozwala na obliczenie współczynnika oszczędności. Różnica pomiędzy wysokością przychodu i sumą wszystkich kosztów jest równa dochodowi. Dochód podzielony przez wysokość zarobków i wyrażony za pomocą procentów ukazuje współczynnik oszczędności.

Zalecana wysokość oszczędności

Literatura przedmiotu nie określa dokładnie, jaki współczynnik oszczędności jest zalecany. Najczęstszą wartością pojawiającą się w bibliografii dotyczącej omawianego zagadnienia jest 10% przychodu. Jednak wartość ta niekiedy wzrasta do poziomu dwudziestu czy nawet pięćdziesięciu procent. Dylemat z jasnym określeniem zalecanego poziomu oszczędności wynika głównie z faktu olbrzymiej różnorodności gospodarstw domowych (lub przedsiębiorstw) ich potrzeb i zdolności finansowych. Na wpływ poziomu oszczędności mają również wpływ czynniki makroekonomiczne takie jak inflacja czy pośrednio poziom bezrobocia.

Motywy oszczędzania

Literatura przedmiotu przedstawia następujące motywy oszczędzania:

 • Motyw przezorności – przewidywaniu podmiotu dotyczące wystąpienia w przyszłości sytuacji, w której niezbędne będą środki pieniężne w wysokości większej niż bieżące przychody,
 • Motyw niezależności – usamodzielnienie się podmiotu oraz realizacja planów,
 • Motyw portfelowy – przewidywania podmiotu dotyczące zmian cen instrumentów finansowych,
 • Motyw przedsiębiorczości – gromadzenie środków pieniężnych w celu prowadzenia ciągłej działalności przedsiębiorstwa,
 • Motyw dziedziczności – chęć pozostawienia po sobie spadku.

Sposoby oszczędzania

W celu oszczędzania środków pieniężnych podmiot może wykonać wiele różnych czynności. Niektóre z nich prowadzą do małych korzyści, a inne do widocznego oszczędzania. Podmiot może wykonywać wiele czynności w jednym czasie, co zwiększy jego wskaźnik oszczędności. Do najpopularniejszych procesów powodujących wzrost oszczędności zalicza się:

 • Przekwalifikowanie się,
 • Przeprowadzka do innego miasta,
 • Rozwój zawodowy,
 • Dodatkowa praca zarobkowa,
 • Wynegocjowanie podwyżki,
 • Obniżenie kosztów zamieszkania,
 • Ograniczenie kosztów transportu,
 • Redukcja kosztów stałych,
 • Korzystanie z promocji,
 • Oddawanie plastiku i makulatury do punktów skupu.

Formy gromadzenia oszczędności

Na rynku dostępnych jest wiele, różnych form gromadzenia kapitału. Większość z nich wiąże się z możliwością uzyskania dodatkowych przychodów w postaci odsetek, ale także wiąże się z ryzykiem. Jedną z najpopularniejszych form oszczędzania w Polsce jest lokowanie środków pieniężnych na lokatach bankowych. Ryzyko takiej formy inwestycji jest znikome, przy zachowaniu zasad określonych w regulaminie banku i instrumentu finansowego (lokaty) odsetki zostaną wypłacone zgodnie z regulaminem. Niskie ryzyko wiąże się z niewielkim oprocentowaniem, a więc z nie dużym zyskiem dla podmiotu korzystającego z instrumentu finansowego. Do innych forma gromadzenia kapitału zalicza się:

 • Gromadzenie gotówki – (np. w domu) – jest to najmniej opłacalna forma oszczędności. Taki proces nie przynosi żadnych korzyści, a gromadzone środki podlegają inflacji, co oznacza utratę ich wartości,
 • Inwestycje intelektualne – inwestowanie środków pieniężnych w zasoby ludzie,
 • IKE - indywidualne konto emerytalne - dobrowolna forma ubezpieczenia społecznego w Polsce stanowiąca tzw. III filar emerytalny.
 • Fundusze inwestycyjne – zbiorowe inwestowanie środków pieniężnych przez członków funduszu (mogą to być osoby prawne lub fizyczne),
 • Nieruchomości – przekazywanie zgromadzonych środków pieniężnych na zakup nieruchomości w celu dalszej jej odsprzedaży z zyskiem.
 • Papiery wartościowe notowane na giełdzie – zakup papierów wartościowych w celu dalszej odsprzedaży.
 • Obligacje skarbowe – jedna z najmniej obarczonych ryzykiem form gromadzenia kapitału. Polega na wykupie obligacji skarbowych od państwa,
 • Lokaty bankowe walutowe – zasadza działania lokat walutowych jest podobna do lokat w polskich złotych,
 • Udziały lub akcje w spółkach niepublicznych,
 • Inne niż nieruchomości, aktywa materialne – np. samochody, antyki.

Bibliografia


Autor: Mariusz Kaczor

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła