Oszczędzanie: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "'''Oszczędzanie''' to działanie polegające na zatrzymywaniu części lub całości środków pieniężnych pochodzących np. z zysku lub wynagrodzeń, do późniejsze...")
 
Linia 1: Linia 1:
'''Oszczędzanie''' to działanie polegające na zatrzymywaniu części lub całości środków pieniężnych pochodzących np. z zysku lub wynagrodzeń, do późniejszego wykorzystania.
+
{{Infobox
 +
|Concept={{PAGENAME}}
 +
|list1=<ul>
 +
<li>[[Bankowość]]
 +
</ul>
 +
|list2=<ul>
 +
<li>[[Zysk]]
 +
<li>[[Wynagrodzenie]]
 +
</ul>
 +
|list3=<ul>
 +
<li>[[Lokata]]
 +
<li>[[IKE]]
 +
<li>[[Inwestowanie]]
 +
</ul>
 +
}}
 +
'''Oszczędzanie''' to działanie polegające na '''zatrzymywaniu''' części lub całości '''środków pieniężnych''' pochodzących np. z zysku lub wynagrodzeń, do późniejszego wykorzystania. Proces oszczędzania, czyli odłożenia konsumpcji w czasie można prowadzić na kilka sposobów:
  
 +
* Ograniczanie kosztów – stan, w którym podmiot wydaje coraz mniej środków pieniężnych. Najefektywniejszym sposobem ograniczania kosztów jest minimalizacja kosztów stałych.
 +
* Wzrost przychód – sytuacja, w której podmiot maksymalizuje uzyskiwany przychód.
 +
 +
Najefektywniejszym sposobem oszczędzania środków pieniężnych jest połączenie obu, powyższych metod. Dzięki maksymalizacji różnicy pomiędzy przychodami, a kosztami podmiot uzyskuje możliwość oszczędzania o wyższym współczynniku oszczędności.
 +
 +
W celu obliczenia współczynnika oszczędności należy prowadzić regularną kontrolę wydatków (pełny rejestr wydatków) oraz znać całkowite przychody w danym okresie. Najbardziej rzetelny wynik uzyskać można z danych na okres jednego roku. W takim przypadku, analizujemy również dodatkowe przychody (np. z pracy dorywczej) oraz niespodziewane koszta (np. serwis maszyn). Jednak już kilkumiesięczna obserwacja przepływów pieniężnych podmiotu, pozwala na obliczenie współczynnika oszczędności. Różnica pomiędzy wysokością przychodu i sumą wszystkich kosztów jest równa dochodowi. Dochód podzielony przez wysokość zarobków i wyrażony za pomocą procentów ukazuje współczynnik oszczędności.
 +
 +
==Zalecana wysokość oszczędności==
 +
Literatura przedmiotu nie określa dokładnie, jaki współczynnik oszczędności jest zalecany. Najczęstszą wartością pojawiającą się w bibliografii dotyczącej omawianego zagadnienia jest 10% przychodu. Jednak wartość ta niekiedy wzrasta do poziomu dwudziestu czy nawet pięćdziesięciu procent. Dylemat z jasnym określeniem zalecanego poziomu oszczędności wynika głównie z faktu olbrzymiej różnorodności gospodarstw domowych (lub przedsiębiorstw) ich potrzeb i zdolności finansowych. Na wpływ poziomu oszczędności mają również wpływ czynniki makroekonomiczne takie jak inflacja czy pośrednio poziom bezrobocia.
 +
 +
==Motywy oszczędzania==
 +
Literatura przedmiotu przedstawia następujące motywy oszczędzania:
 +
* Motyw przezorności – przewidywaniu podmiotu dotyczące wystąpienia w przyszłości sytuacji, w której niezbędne będą środki pieniężne w wysokości większej niż bieżące przychody,
 +
* Motyw niezależności – usamodzielnienie się podmiotu oraz realizacja planów,
 +
* Motyw portfelowy – przewidywania podmiotu dotyczące zmian cen instrumentów finansowych,
 +
* Motyw przedsiębiorczości – gromadzenie środków pieniężnych w celu prowadzenia ciągłej działalności przedsiębiorstwa,
 +
* Motyw dziedziczności – chęć pozostawienia po sobie spadku.
 +
 +
==Sposoby oszczędzania==
 +
W celu oszczędzania środków pieniężnych podmiot może wykonać wiele różnych czynności. Niektóre z nich prowadzą do małych korzyści, a inne do widocznego oszczędzania. Podmiot może wykonywać wiele czynności w jednym czasie, co zwiększy jego wskaźnik oszczędności. Do najpopularniejszych procesów powodujących wzrost oszczędności zalicza się:
 +
* Przekwalifikowanie się,
 +
* Przeprowadzka do innego miasta,
 +
* Rozwój zawodowy,
 +
* Dodatkowa praca zarobkowa,
 +
* Wynegocjowanie podwyżki,
 +
* Obniżenie kosztów zamieszkania,
 +
* Ograniczenie kosztów transportu,
 +
* Redukcja kosztów stałych,
 +
* Korzystanie z promocji,
 +
* Oddawanie plastiku i makulatury do punktów skupu.
 +
 +
==Formy gromadzenia oszczędności==
 +
Na rynku dostępnych jest wiele, różnych form gromadzenia kapitału. Większość z nich wiąże się z możliwością uzyskania dodatkowych przychodów w postaci odsetek, ale także wiąże się z ryzykiem. Jedną z najpopularniejszych form oszczędzania w Polsce jest lokowanie środków pieniężnych na lokatach bankowych. Ryzyko takiej formy inwestycji jest znikome, przy zachowaniu zasad określonych w regulaminie banku i instrumentu finansowego (lokaty) odsetki zostaną wypłacone zgodnie z regulaminem. Niskie ryzyko wiąże się z niewielkim oprocentowaniem, a więc z nie dużym zyskiem dla podmiotu korzystającego z instrumentu finansowego. Do innych forma gromadzenia kapitału zalicza się:
 +
 +
* Gromadzenie gotówki – (np. w domu) – jest to najmniej opłacalna forma oszczędności. Taki proces nie przynosi żadnych korzyści, a gromadzone środki podlegają inflacji, co oznacza utratę ich wartości,
 +
* Inwestycje intelektualne – inwestowanie środków pieniężnych w zasoby ludzie,
 +
* IKE - indywidualne konto emerytalne - dobrowolna forma ubezpieczenia społecznego w Polsce stanowiąca tzw. III filar emerytalny.
 +
* Fundusze inwestycyjne – zbiorowe inwestowanie środków pieniężnych przez członków funduszu (mogą to być osoby prawne lub fizyczne),
 +
* Nieruchomości – przekazywanie zgromadzonych środków pieniężnych na zakup nieruchomości w celu dalszej jej odsprzedaży z zyskiem.
 +
* Papiery wartościowe notowane na giełdzie – zakup papierów wartościowych w celu dalszej odsprzedaży.
 +
* Obligacje skarbowe – jedna z najmniej obarczonych ryzykiem form gromadzenia kapitału. Polega na wykupie obligacji skarbowych od państwa,
 +
* Lokaty bankowe walutowe – zasadza działania lokat walutowych jest podobna do lokat w polskich złotych,
 +
* Udziały lub akcje w spółkach niepublicznych,
 +
* Inne niż nieruchomości, aktywa materialne – np. samochody, antyki.
 +
 +
==Bibliografia==
 +
* Frączek B. (2012), ''[https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/7_B.Fraczek_Analiza_Czynnikow....pdf Analiza czynników wpływających na oszczędzanie i inwestowanie gospodarstw domowych.]'' Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice,  s. 87-98
 +
* Krupa D., Walczak D., Chojnacka E., (2012), '' [http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/view/CJFA.2012.008/257 Preferencje w zakresie form alokacji oszczędności gospodarstw domowych w polsce]'' Vol. 1 Nr. 1
 +
* Marcinek J. (red.) (2013), ''[http://www.dbc.wroc.pl/Content/24441/Krasucka_Hierarchia_motywow_i_form_oszczedzania.pdf NAUKI O FINANSACH FINANCIAL SCIENCES]'' Vol. 1 Nr 14 s. 169-171
 +
* Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B (2008), ''System finansowy w Polsce.'', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 +
* Szafrański M. (2016), ''Finansowy Ninja'', Warszawa
 +
 +
 +
 +
{{a| Mariusz Kaczor}}
 
[[Kategoria:Bankowość]]
 
[[Kategoria:Bankowość]]
 
{{msg:stub}}
 
{{msg:stub}}

Wersja z 17:37, 31 mar 2018

Oszczędzanie
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Oszczędzanie to działanie polegające na zatrzymywaniu części lub całości środków pieniężnych pochodzących np. z zysku lub wynagrodzeń, do późniejszego wykorzystania. Proces oszczędzania, czyli odłożenia konsumpcji w czasie można prowadzić na kilka sposobów:

 • Ograniczanie kosztów – stan, w którym podmiot wydaje coraz mniej środków pieniężnych. Najefektywniejszym sposobem ograniczania kosztów jest minimalizacja kosztów stałych.
 • Wzrost przychód – sytuacja, w której podmiot maksymalizuje uzyskiwany przychód.

Najefektywniejszym sposobem oszczędzania środków pieniężnych jest połączenie obu, powyższych metod. Dzięki maksymalizacji różnicy pomiędzy przychodami, a kosztami podmiot uzyskuje możliwość oszczędzania o wyższym współczynniku oszczędności.

W celu obliczenia współczynnika oszczędności należy prowadzić regularną kontrolę wydatków (pełny rejestr wydatków) oraz znać całkowite przychody w danym okresie. Najbardziej rzetelny wynik uzyskać można z danych na okres jednego roku. W takim przypadku, analizujemy również dodatkowe przychody (np. z pracy dorywczej) oraz niespodziewane koszta (np. serwis maszyn). Jednak już kilkumiesięczna obserwacja przepływów pieniężnych podmiotu, pozwala na obliczenie współczynnika oszczędności. Różnica pomiędzy wysokością przychodu i sumą wszystkich kosztów jest równa dochodowi. Dochód podzielony przez wysokość zarobków i wyrażony za pomocą procentów ukazuje współczynnik oszczędności.

Zalecana wysokość oszczędności

Literatura przedmiotu nie określa dokładnie, jaki współczynnik oszczędności jest zalecany. Najczęstszą wartością pojawiającą się w bibliografii dotyczącej omawianego zagadnienia jest 10% przychodu. Jednak wartość ta niekiedy wzrasta do poziomu dwudziestu czy nawet pięćdziesięciu procent. Dylemat z jasnym określeniem zalecanego poziomu oszczędności wynika głównie z faktu olbrzymiej różnorodności gospodarstw domowych (lub przedsiębiorstw) ich potrzeb i zdolności finansowych. Na wpływ poziomu oszczędności mają również wpływ czynniki makroekonomiczne takie jak inflacja czy pośrednio poziom bezrobocia.

Motywy oszczędzania

Literatura przedmiotu przedstawia następujące motywy oszczędzania:

 • Motyw przezorności – przewidywaniu podmiotu dotyczące wystąpienia w przyszłości sytuacji, w której niezbędne będą środki pieniężne w wysokości większej niż bieżące przychody,
 • Motyw niezależności – usamodzielnienie się podmiotu oraz realizacja planów,
 • Motyw portfelowy – przewidywania podmiotu dotyczące zmian cen instrumentów finansowych,
 • Motyw przedsiębiorczości – gromadzenie środków pieniężnych w celu prowadzenia ciągłej działalności przedsiębiorstwa,
 • Motyw dziedziczności – chęć pozostawienia po sobie spadku.

Sposoby oszczędzania

W celu oszczędzania środków pieniężnych podmiot może wykonać wiele różnych czynności. Niektóre z nich prowadzą do małych korzyści, a inne do widocznego oszczędzania. Podmiot może wykonywać wiele czynności w jednym czasie, co zwiększy jego wskaźnik oszczędności. Do najpopularniejszych procesów powodujących wzrost oszczędności zalicza się:

 • Przekwalifikowanie się,
 • Przeprowadzka do innego miasta,
 • Rozwój zawodowy,
 • Dodatkowa praca zarobkowa,
 • Wynegocjowanie podwyżki,
 • Obniżenie kosztów zamieszkania,
 • Ograniczenie kosztów transportu,
 • Redukcja kosztów stałych,
 • Korzystanie z promocji,
 • Oddawanie plastiku i makulatury do punktów skupu.

Formy gromadzenia oszczędności

Na rynku dostępnych jest wiele, różnych form gromadzenia kapitału. Większość z nich wiąże się z możliwością uzyskania dodatkowych przychodów w postaci odsetek, ale także wiąże się z ryzykiem. Jedną z najpopularniejszych form oszczędzania w Polsce jest lokowanie środków pieniężnych na lokatach bankowych. Ryzyko takiej formy inwestycji jest znikome, przy zachowaniu zasad określonych w regulaminie banku i instrumentu finansowego (lokaty) odsetki zostaną wypłacone zgodnie z regulaminem. Niskie ryzyko wiąże się z niewielkim oprocentowaniem, a więc z nie dużym zyskiem dla podmiotu korzystającego z instrumentu finansowego. Do innych forma gromadzenia kapitału zalicza się:

 • Gromadzenie gotówki – (np. w domu) – jest to najmniej opłacalna forma oszczędności. Taki proces nie przynosi żadnych korzyści, a gromadzone środki podlegają inflacji, co oznacza utratę ich wartości,
 • Inwestycje intelektualne – inwestowanie środków pieniężnych w zasoby ludzie,
 • IKE - indywidualne konto emerytalne - dobrowolna forma ubezpieczenia społecznego w Polsce stanowiąca tzw. III filar emerytalny.
 • Fundusze inwestycyjne – zbiorowe inwestowanie środków pieniężnych przez członków funduszu (mogą to być osoby prawne lub fizyczne),
 • Nieruchomości – przekazywanie zgromadzonych środków pieniężnych na zakup nieruchomości w celu dalszej jej odsprzedaży z zyskiem.
 • Papiery wartościowe notowane na giełdzie – zakup papierów wartościowych w celu dalszej odsprzedaży.
 • Obligacje skarbowe – jedna z najmniej obarczonych ryzykiem form gromadzenia kapitału. Polega na wykupie obligacji skarbowych od państwa,
 • Lokaty bankowe walutowe – zasadza działania lokat walutowych jest podobna do lokat w polskich złotych,
 • Udziały lub akcje w spółkach niepublicznych,
 • Inne niż nieruchomości, aktywa materialne – np. samochody, antyki.

Bibliografia


Autor: Mariusz Kaczor

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła