Organizacja non-profit: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 15: Linia 15:
 
<big>'''Organizacja non-profit'''</big>  to [[organizacja]] nie nastawiona na [[zysk]], uzyskuje ona niezbędne środki finansowe z różnych [[budżet]]ów publicznych: państwowych, regionalnych, lokalnych. Najczęściej jest to stowarzyszenia - dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenia o [[cel]]ach niezarobkowych.  
 
<big>'''Organizacja non-profit'''</big>  to [[organizacja]] nie nastawiona na [[zysk]], uzyskuje ona niezbędne środki finansowe z różnych [[budżet]]ów publicznych: państwowych, regionalnych, lokalnych. Najczęściej jest to stowarzyszenia - dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenia o [[cel]]ach niezarobkowych.  
  
Organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale ich [[dochody]] są przeznaczane na finansowanie działalności, a nie mogą one zostać rozdzielone pomiędzy osoby pracujące w tych organizacjach. Wszystkie środki finansowe organizacji non- profit są przeznaczane na realizację [[cel]]ów określonych statucie.  
+
Organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale ich [[dochody]] są przeznaczane na finansowanie działalności, a nie mogą one zostać rozdzielone pomiędzy osoby pracujące w tych organizacjach. Wszystkie środki finansowe organizacji non-profit są przeznaczane na realizację [[cel]]ów określonych statucie.  
  
Zastąpienie [[cel]]ów ekonomicznych [[cel]]ami humanitarnymi nie oznacza, że organizacje non profit nie mogą prowadzić działalności gospodarczych i osiągać [[zysk]]ów. Wypracowany [[zysk]] nie jest jednak [[cel]]em samym w sobie, lecz służy polepszeniu funkcjonowania organizacji
+
Zastąpienie [[cel]]ów ekonomicznych [[cel]]ami humanitarnymi nie oznacza, że organizacje non-profit nie mogą prowadzić działalności gospodarczych i osiągać [[zysk]]ów. Wypracowany [[zysk]] nie jest jednak [[cel]]em samym w sobie, lecz służy polepszeniu funkcjonowania organizacji
  
 
Organizacje non-profit to organizacje bardziej złożone, bardziej elastyczne oraz posiadające odmienne wartości i motywację działania niż tzw. podmioty biznesowe. Są to podmioty aktywnie uczestniczące w rozpoznawaniu problemów środowiska lokalnego.
 
Organizacje non-profit to organizacje bardziej złożone, bardziej elastyczne oraz posiadające odmienne wartości i motywację działania niż tzw. podmioty biznesowe. Są to podmioty aktywnie uczestniczące w rozpoznawaniu problemów środowiska lokalnego.
  
==Organizacje non - profit wg ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Polsce==
+
==Organizacje non-profit wg ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Polsce==
  
Wprowadzono definicję organizacji pozarządowej. Art. 3. ust. 2 tej ustawy mówi: "organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w [[cel]]u osiągnięcia [[zysk]]u, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia...". Zakres tej definicji jest bardzo szeroki i poza wspomnianymi w niej stowarzyszeniami i fundacjami do podmiotów typu non- profit często zalicza się [[związki zawodowe]], organizacje społeczne (komitety społeczne, rodzicielskie czy koła łowieckie) itp.
+
Wprowadzono definicję organizacji pozarządowej. Art. 3. ust. 2 tej ustawy mówi: "organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w [[cel]]u osiągnięcia [[zysk]]u, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia...". Zakres tej definicji jest bardzo szeroki i poza wspomnianymi w niej stowarzyszeniami i fundacjami do podmiotów typu non-profit często zalicza się [[związki zawodowe]], organizacje społeczne (komitety społeczne, rodzicielskie czy koła łowieckie) itp.
 
<google>ban728t</google>
 
<google>ban728t</google>
  
==Specyfika organizacji non- profit==
+
==Specyfika organizacji non-profit==
  
Organizacje non profit bardzo popularne na zachodzie Europy i w Ameryce Północnej, odgrywają coraz większą rolę także w Polsce. Trzeci sektor wypełnia lukę między sektorem publicznym i prywatnym w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa.  
+
Organizacje non-profit bardzo popularne na zachodzie Europy i w Ameryce Północnej, odgrywają coraz większą rolę także w Polsce. Trzeci sektor wypełnia lukę między sektorem publicznym i prywatnym w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa.  
 
Organizacje te:
 
Organizacje te:
 
* stanowią ważny element społeczeństwa,
 
* stanowią ważny element społeczeństwa,
Linia 42: Linia 42:
 
Instytucja religijna – ideą jest wskazanie kodeksu postępowania i pozyskanie wiernych.  
 
Instytucja religijna – ideą jest wskazanie kodeksu postępowania i pozyskanie wiernych.  
  
Cena w przypadku organizacji non profit jest kosztem. Koszt ten jest poniesiony w [[cel]]u:  
+
Cena w przypadku organizacji non-profit jest kosztem. Koszt ten jest poniesiony w [[cel]]u:  
 
- pozyskania wolontariuszy, donatorów lub [[sponsor]]ów
 
- pozyskania wolontariuszy, donatorów lub [[sponsor]]ów
 
- zakupu środków materialnych( [[nieruchomość|nieruchomości]], wyposażenie biura, materiały potrzebne na prowadzenie korespondencji.)
 
- zakupu środków materialnych( [[nieruchomość|nieruchomości]], wyposażenie biura, materiały potrzebne na prowadzenie korespondencji.)
Linia 53: Linia 53:
 
* Organizacje pozarządowe
 
* Organizacje pozarządowe
  
==Sektor non- profit w Polsce==
+
==Sektor non-profit w Polsce==
 
Sytuacja w roku 2007:
 
Sytuacja w roku 2007:
- organizacje non- profit wytwarzały '''1,1% [[PKB]]''' i miały udział '''0,9% w popycie krajowym''' (GUS, 2009, s. 468, 470).  
+
- organizacje non-profit wytwarzały '''1,1% [[PKB]]''' i miały udział '''0,9% w popycie krajowym''' (GUS, 2009, s. 468, 470).  
 
- liczba organizacji wynosiła '''78 tysięcy''', przy czym do sektora zaliczali zarejestrowane stowarzyszenia w liczbie 70 tys. i fundacje w liczbie 8,5 tys., i w tej liczbie mieściły się jednostki ochotniczych straży pożarnych, których liczba wynosiła 16,5 tys. (GUS 2008, s. 157).  
 
- liczba organizacji wynosiła '''78 tysięcy''', przy czym do sektora zaliczali zarejestrowane stowarzyszenia w liczbie 70 tys. i fundacje w liczbie 8,5 tys., i w tej liczbie mieściły się jednostki ochotniczych straży pożarnych, których liczba wynosiła 16,5 tys. (GUS 2008, s. 157).  
 
Dynamikę trzeciego sektora w Polsce charakteryzuje rejestrowanie się co roku około '''4000''' [[stowarzyszenie|stowarzyszeń]] i około '''500''' [[fundacja|fundacji]]. Organizacje te w Polsce to byty raczej miejskie niż wiejskie: '''40%''' organizacji było zarejestrowanych na wsiach i w miastach o liczbie do 50 000 mieszkańców. W Warszawie zarejestrowanych było ponad '''10%''' organizacji.
 
Dynamikę trzeciego sektora w Polsce charakteryzuje rejestrowanie się co roku około '''4000''' [[stowarzyszenie|stowarzyszeń]] i około '''500''' [[fundacja|fundacji]]. Organizacje te w Polsce to byty raczej miejskie niż wiejskie: '''40%''' organizacji było zarejestrowanych na wsiach i w miastach o liczbie do 50 000 mieszkańców. W Warszawie zarejestrowanych było ponad '''10%''' organizacji.
Linia 72: Linia 72:
 
*''[[Zarządzanie]]'', pod red. A.K.Koźmińskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 
*''[[Zarządzanie]]'', pod red. A.K.Koźmińskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 
*''Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Polsce''
 
*''Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Polsce''
*'Grzelońska U.(2011). [http://www.inepan.waw.pl/pliki/studia_ekonomiczne/Studia%202011%204%2001A.Grzelo%C5%84ska.pdf ''Rola sektora non profit w polskiej gospodarce''] Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, nr 4 (71), 325-344
+
*Grzelońska U.(2011). [http://www.inepan.waw.pl/pliki/studia_ekonomiczne/Studia%202011%204%2001A.Grzelo%C5%84ska.pdf ''Rola sektora non-profit w polskiej gospodarce''] Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, nr 4 (71), 325-344
*Smalec A. [http://www.wzieu.pl/zn/867/ZN_867.pdf ''Marketing Prszyszłości''] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 111-122
+
*Smalec A. [http://www.wzieu.pl/zn/867/ZN_867.pdf ''Marketing Przyszłości''] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 111-122
  
 
{{a|Anna Jagieła}}
 
{{a|Anna Jagieła}}
 
[[Kategoria:Zarządzanie strategiczne]]
 
[[Kategoria:Zarządzanie strategiczne]]
 
[[en:Non-profit organization]]
 
[[en:Non-profit organization]]

Wersja z 19:24, 31 paź 2016

Organizacja non-profit
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Organizacja non-profit to organizacja nie nastawiona na zysk, uzyskuje ona niezbędne środki finansowe z różnych budżetów publicznych: państwowych, regionalnych, lokalnych. Najczęściej jest to stowarzyszenia - dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenia o celach niezarobkowych.

Organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale ich dochody są przeznaczane na finansowanie działalności, a nie mogą one zostać rozdzielone pomiędzy osoby pracujące w tych organizacjach. Wszystkie środki finansowe organizacji non-profit są przeznaczane na realizację celów określonych statucie.

Zastąpienie celów ekonomicznych celami humanitarnymi nie oznacza, że organizacje non-profit nie mogą prowadzić działalności gospodarczych i osiągać zysków. Wypracowany zysk nie jest jednak celem samym w sobie, lecz służy polepszeniu funkcjonowania organizacji

Organizacje non-profit to organizacje bardziej złożone, bardziej elastyczne oraz posiadające odmienne wartości i motywację działania niż tzw. podmioty biznesowe. Są to podmioty aktywnie uczestniczące w rozpoznawaniu problemów środowiska lokalnego.

Organizacje non-profit wg ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Polsce

Wprowadzono definicję organizacji pozarządowej. Art. 3. ust. 2 tej ustawy mówi: "organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia...". Zakres tej definicji jest bardzo szeroki i poza wspomnianymi w niej stowarzyszeniami i fundacjami do podmiotów typu non-profit często zalicza się związki zawodowe, organizacje społeczne (komitety społeczne, rodzicielskie czy koła łowieckie) itp.

Specyfika organizacji non-profit

Organizacje non-profit bardzo popularne na zachodzie Europy i w Ameryce Północnej, odgrywają coraz większą rolę także w Polsce. Trzeci sektor wypełnia lukę między sektorem publicznym i prywatnym w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa. Organizacje te:

 • stanowią ważny element społeczeństwa,
 • dają pracę,
 • edukują
 • oraz udzielając pomocy tam, gdzie państwo nie sprawuje opieki lub nie radzi sobie z rozwiązywaniem problemów.


Produktem w organizacjach działających w trzecim sektorze jest długofalowa idea mająca na celu pomoc społeczeństwu, a fundusze do realizacji celów są to z reguły środki pozyskane.

Instytucja charytatywna- ideą jest pomoc potrzebującym i chorym.

Instytucja religijna – ideą jest wskazanie kodeksu postępowania i pozyskanie wiernych.

Cena w przypadku organizacji non-profit jest kosztem. Koszt ten jest poniesiony w celu: - pozyskania wolontariuszy, donatorów lub sponsorów - zakupu środków materialnych( nieruchomości, wyposażenie biura, materiały potrzebne na prowadzenie korespondencji.)

Rodzaje organizacji non-profit

 • Organizacje charytatywne
 • Organizacje niezależne
 • Organizacje wolontarystyczne
 • Organizacje zwolnione z podatku
 • Organizacje pozarządowe

Sektor non-profit w Polsce

Sytuacja w roku 2007: - organizacje non-profit wytwarzały 1,1% PKB i miały udział 0,9% w popycie krajowym (GUS, 2009, s. 468, 470). - liczba organizacji wynosiła 78 tysięcy, przy czym do sektora zaliczali zarejestrowane stowarzyszenia w liczbie 70 tys. i fundacje w liczbie 8,5 tys., i w tej liczbie mieściły się jednostki ochotniczych straży pożarnych, których liczba wynosiła 16,5 tys. (GUS 2008, s. 157). Dynamikę trzeciego sektora w Polsce charakteryzuje rejestrowanie się co roku około 4000 stowarzyszeń i około 500 fundacji. Organizacje te w Polsce to byty raczej miejskie niż wiejskie: 40% organizacji było zarejestrowanych na wsiach i w miastach o liczbie do 50 000 mieszkańców. W Warszawie zarejestrowanych było ponad 10% organizacji.
Obszar działalności:

 • 40% organizacji działało w sferze sportu, rekreacji i hobby,
 • 12% w sferze kultury i sztuki,
 • 10% w sferze edukacji i wychowania
 • 10% usługi socjalne i pomoc społeczna,
 • 8% w ochronie zdrowia
 • natomiast 20% organizacji deklaruje, że działało w innych sferach życia społeczno-gospodarczego.


Bibliografia

 • Stoner J.A.F., Freedman R.E., Gilbert D.R.,Kierowanie, PWE, Warszawa 1999
 • Zarządzanie, pod red. A.K.Koźmińskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Polsce
 • Grzelońska U.(2011). Rola sektora non-profit w polskiej gospodarce Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, nr 4 (71), 325-344
 • Smalec A. Marketing Przyszłości Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 111-122

Autor: Anna Jagieła