Organizacja non-profit: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 1: Linia 1:
{{Infobox2
+
{{Infobox
 
|Concept={{PAGENAME}}
 
|Concept={{PAGENAME}}
|list1=<ul><li>[[Organizacja]]</ul>
+
|list1=<ul>
 +
<li>[[Organizacja]]
 +
</ul>
 
|list2=<ul>
 
|list2=<ul>
<li>[[Finanse publiczne]]
+
<li>[[Organizacja pozarządowa]]
<li>[[Działalność gospodarcza]]
+
<li>[[Organizacja inteligentna]]
<li>[[Zysk]]</ul>
+
</ul>
 
|list3=<ul>
 
|list3=<ul>
 +
<li>[[Innowacyjjność]]
 
<li>[[Zarządzanie]]
 
<li>[[Zarządzanie]]
 
</ul>
 
</ul>
|info=<info>quality</info>
 
 
}}
 
}}
  
[[Organizacja]] nie nastawiona na [[zysk]], uzyskuje ona niezbędne środki finansowe z różnych [[budżet]]ów publicznych: państwowych, regionalnych, lokalnych. Najczęściej jest to stowarzyszenia - dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenia o [[cel]]ach niezarobkowych. Wszystkie środki finansowe organizacji non- profit są przeznaczane na realizację [[cel]]ów określonych statucie.
+
Organizacja non- profit jest to [[organizacja]] nie nastawiona na [[zysk]], uzyskuje ona niezbędne środki finansowe z różnych [[budżet]]ów publicznych: państwowych, regionalnych, lokalnych. Najczęściej jest to stowarzyszenia - dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenia o [[cel]]ach niezarobkowych.  
Organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale ich [[dochody]] są przeznaczane na finansowanie działalności, a nie mogą one zostać rozdzielone pomiędzy osoby pracujące w tych organizacjach.  
+
 
 +
Organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale ich [[dochody]] są przeznaczane na finansowanie działalności, a nie mogą one zostać rozdzielone pomiędzy osoby pracujące w tych organizacjach. Wszystkie środki finansowe organizacji non- profit są przeznaczane na realizację [[cel]]ów określonych statucie.  
  
 
Zastąpienie [[cel]]ów ekonomicznych [[cel]]ami humanitarnymi nie oznacza, że organizacje non profit nie mogą prowadzić działalności gospodarczych i osiągać [[zysk]]ów. Wypracowany [[zysk]] nie jest jednak [[cel]]em samym w sobie, lecz służy polepszeniu funkcjonowania organizacji
 
Zastąpienie [[cel]]ów ekonomicznych [[cel]]ami humanitarnymi nie oznacza, że organizacje non profit nie mogą prowadzić działalności gospodarczych i osiągać [[zysk]]ów. Wypracowany [[zysk]] nie jest jednak [[cel]]em samym w sobie, lecz służy polepszeniu funkcjonowania organizacji
  
Organizacje non-profit to organizacje bardziej złożone, bardziej elastyczne oraz posiadające odmienne wartości i motywację działania niż tzw. podmioty biznesowe. Są to podmioty aktywnie uczestniczące w rozpoznawaniu problemów środowiska lokalnego oraz posiadające umiejętność ich artykułowania, a w efekcie także zaspakajania.  
+
Organizacje non-profit to organizacje bardziej złożone, bardziej elastyczne oraz posiadające odmienne wartości i motywację działania niż tzw. podmioty biznesowe. Są to podmioty aktywnie uczestniczące w rozpoznawaniu problemów środowiska lokalnego.
  
'''Organizacje non - profit wg ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Polsce'''
+
==Organizacje non - profit wg ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Polsce==
  
 
Wprowadzono definicję organizacji pozarządowej. Art. 3. ust. 2 tej ustawy mówi: "organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w [[cel]]u osiągnięcia [[zysk]]u, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia...". Zakres tej definicji jest bardzo szeroki i poza wspomnianymi w niej stowarzyszeniami i fundacjami do podmiotów typu non- profit często zalicza się [[związki zawodowe]], organizacje społeczne (komitety społeczne, rodzicielskie czy koła łowieckie) itp.
 
Wprowadzono definicję organizacji pozarządowej. Art. 3. ust. 2 tej ustawy mówi: "organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w [[cel]]u osiągnięcia [[zysk]]u, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia...". Zakres tej definicji jest bardzo szeroki i poza wspomnianymi w niej stowarzyszeniami i fundacjami do podmiotów typu non- profit często zalicza się [[związki zawodowe]], organizacje społeczne (komitety społeczne, rodzicielskie czy koła łowieckie) itp.
Linia 27: Linia 30:
  
 
Organizacje non profit bardzo popularne na zachodzie Europy i w Ameryce Północnej, odgrywają coraz większą rolę także w Polsce. Trzeci sektor wypełnia lukę między sektorem publicznym i prywatnym w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa.  
 
Organizacje non profit bardzo popularne na zachodzie Europy i w Ameryce Północnej, odgrywają coraz większą rolę także w Polsce. Trzeci sektor wypełnia lukę między sektorem publicznym i prywatnym w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa.  
Organizacje te
+
Organizacje te:
- stanowią ważny element społeczeństwa,
+
* stanowią ważny element społeczeństwa,
- dają pracę,  
+
* dają pracę,  
- edukują
+
* edukują
- oraz udzielając pomocy tam, gdzie państwo nie sprawuje opieki lub nie radzi sobie z rozwiązywaniem problemów.
+
* oraz udzielając pomocy tam, gdzie państwo nie sprawuje opieki lub nie radzi sobie z rozwiązywaniem problemów.
 +
 
  
 
[[Produkt]]em w organizacjach działających w trzecim sektorze jest długofalowa idea mająca na [[cel]]u pomoc społeczeństwu, a fundusze do realizacji [[cel]]ów są to z reguły środki pozyskane.  
 
[[Produkt]]em w organizacjach działających w trzecim sektorze jest długofalowa idea mająca na [[cel]]u pomoc społeczeństwu, a fundusze do realizacji [[cel]]ów są to z reguły środki pozyskane.  
  
 
Instytucja charytatywna- ideą jest pomoc potrzebującym i chorym.
 
Instytucja charytatywna- ideą jest pomoc potrzebującym i chorym.
 +
 
Instytucja religijna – ideą jest wskazanie kodeksu postępowania i pozyskanie wiernych.  
 
Instytucja religijna – ideą jest wskazanie kodeksu postępowania i pozyskanie wiernych.  
  
Linia 53: Linia 58:
 
- organizacje non- profit wytwarzały '''1,1% [[PKB]]''' i miały udział '''0,9% w popycie krajowym''' (GUS, 2009, s. 468, 470).  
 
- organizacje non- profit wytwarzały '''1,1% [[PKB]]''' i miały udział '''0,9% w popycie krajowym''' (GUS, 2009, s. 468, 470).  
 
- liczba organizacji wynosiła '''78 tysięcy''', przy czym do sektora zaliczali zarejestrowane stowarzyszenia w liczbie 70 tys. i fundacje w liczbie 8,5 tys., i w tej liczbie mieściły się jednostki ochotniczych straży pożarnych, których liczba wynosiła 16,5 tys. (GUS 2008, s. 157).  
 
- liczba organizacji wynosiła '''78 tysięcy''', przy czym do sektora zaliczali zarejestrowane stowarzyszenia w liczbie 70 tys. i fundacje w liczbie 8,5 tys., i w tej liczbie mieściły się jednostki ochotniczych straży pożarnych, których liczba wynosiła 16,5 tys. (GUS 2008, s. 157).  
Dynamikę trzeciego sektora w Polsce charakteryzuje rejestrowanie się co roku około 4000 [[stowarzyszenie|stowarzyszeń]] i około 500 [[fundacja|fundacji]]. Organizacje te w Polsce to byty raczej miejskie niż wiejskie: 40% organizacji było zarejestrowanych na wsiach i w miastach o liczbie do 50 000 mieszkańców. W Warszawie zarejestrowanych było ponad 10% organizacji.
+
Dynamikę trzeciego sektora w Polsce charakteryzuje rejestrowanie się co roku około '''4000''' [[stowarzyszenie|stowarzyszeń]] i około '''500''' [[fundacja|fundacji]]. Organizacje te w Polsce to byty raczej miejskie niż wiejskie: '''40%''' organizacji było zarejestrowanych na wsiach i w miastach o liczbie do 50 000 mieszkańców. W Warszawie zarejestrowanych było ponad '''10%''' organizacji.
 +
<br />
 
Obszar działalności:
 
Obszar działalności:
- '''40%''' organizacji działało w sferze sportu, rekreacji i hobby,  
+
* '''40%''' organizacji działało w sferze sportu, rekreacji i hobby,
- '''12%''' w sferze kultury i sztuki,
+
* '''12%''' w sferze kultury i sztuki,
- '''10%''' w sferze edukacji i wychowania  
+
* '''10%''' w sferze edukacji i wychowania
- '''10%''' usługi socjalne i pomoc społeczna,
+
* '''10%''' usługi socjalne i pomoc społeczna,
- '''8%''' w ochronie zdrowia
+
* '''8%''' w ochronie zdrowia
- natomiast '''20%''' organizacji deklaruje, że działało w innych sferach życia społeczno-gospodarczego.
+
* natomiast '''20%''' organizacji deklaruje, że działało w innych sferach życia społeczno-gospodarczego.
 +
 
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==

Wersja z 18:58, 31 paź 2016

Organizacja non-profit
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Organizacja non- profit jest to organizacja nie nastawiona na zysk, uzyskuje ona niezbędne środki finansowe z różnych budżetów publicznych: państwowych, regionalnych, lokalnych. Najczęściej jest to stowarzyszenia - dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenia o celach niezarobkowych.

Organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale ich dochody są przeznaczane na finansowanie działalności, a nie mogą one zostać rozdzielone pomiędzy osoby pracujące w tych organizacjach. Wszystkie środki finansowe organizacji non- profit są przeznaczane na realizację celów określonych statucie.

Zastąpienie celów ekonomicznych celami humanitarnymi nie oznacza, że organizacje non profit nie mogą prowadzić działalności gospodarczych i osiągać zysków. Wypracowany zysk nie jest jednak celem samym w sobie, lecz służy polepszeniu funkcjonowania organizacji

Organizacje non-profit to organizacje bardziej złożone, bardziej elastyczne oraz posiadające odmienne wartości i motywację działania niż tzw. podmioty biznesowe. Są to podmioty aktywnie uczestniczące w rozpoznawaniu problemów środowiska lokalnego.

Organizacje non - profit wg ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Polsce

Wprowadzono definicję organizacji pozarządowej. Art. 3. ust. 2 tej ustawy mówi: "organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia...". Zakres tej definicji jest bardzo szeroki i poza wspomnianymi w niej stowarzyszeniami i fundacjami do podmiotów typu non- profit często zalicza się związki zawodowe, organizacje społeczne (komitety społeczne, rodzicielskie czy koła łowieckie) itp.

Specyfika organizacji non- profit

Organizacje non profit bardzo popularne na zachodzie Europy i w Ameryce Północnej, odgrywają coraz większą rolę także w Polsce. Trzeci sektor wypełnia lukę między sektorem publicznym i prywatnym w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa. Organizacje te:

 • stanowią ważny element społeczeństwa,
 • dają pracę,
 • edukują
 • oraz udzielając pomocy tam, gdzie państwo nie sprawuje opieki lub nie radzi sobie z rozwiązywaniem problemów.


Produktem w organizacjach działających w trzecim sektorze jest długofalowa idea mająca na celu pomoc społeczeństwu, a fundusze do realizacji celów są to z reguły środki pozyskane.

Instytucja charytatywna- ideą jest pomoc potrzebującym i chorym.

Instytucja religijna – ideą jest wskazanie kodeksu postępowania i pozyskanie wiernych.

Cena w przypadku organizacji non profit jest kosztem. Koszt ten jest poniesiony w celu: - pozyskania wolontariuszy, donatorów lub sponsorów - zakupu środków materialnych( nieruchomości, wyposażenie biura, materiały potrzebne na prowadzenie korespondencji.)

Rodzaje organizacji non-profit

 • Organizacje charytatywne
 • Organizacje niezależne
 • Organizacje wolontarystyczne
 • Organizacje zwolnione z podatku
 • Organizacje pozarządowe

Sektor non- profit w Polsce

Sytuacja w roku 20017: - organizacje non- profit wytwarzały 1,1% PKB i miały udział 0,9% w popycie krajowym (GUS, 2009, s. 468, 470). - liczba organizacji wynosiła 78 tysięcy, przy czym do sektora zaliczali zarejestrowane stowarzyszenia w liczbie 70 tys. i fundacje w liczbie 8,5 tys., i w tej liczbie mieściły się jednostki ochotniczych straży pożarnych, których liczba wynosiła 16,5 tys. (GUS 2008, s. 157). Dynamikę trzeciego sektora w Polsce charakteryzuje rejestrowanie się co roku około 4000 stowarzyszeń i około 500 fundacji. Organizacje te w Polsce to byty raczej miejskie niż wiejskie: 40% organizacji było zarejestrowanych na wsiach i w miastach o liczbie do 50 000 mieszkańców. W Warszawie zarejestrowanych było ponad 10% organizacji.
Obszar działalności:

 • 40% organizacji działało w sferze sportu, rekreacji i hobby,
 • 12% w sferze kultury i sztuki,
 • 10% w sferze edukacji i wychowania
 • 10% usługi socjalne i pomoc społeczna,
 • 8% w ochronie zdrowia
 • natomiast 20% organizacji deklaruje, że działało w innych sferach życia społeczno-gospodarczego.


Bibliografia

 • Stoner J.A.F., Freedman R.E., Gilbert D.R.,Kierowanie, PWE, Warszawa 1999
 • Zarządzanie, pod red. A.K.Koźmińskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Polsce
 • 'Grzelońska U.(2011). Rola sektora non profit w polskiej gospodarce Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, nr 4 (71), 325-344
 • Smalec A. Marketing Prszyszłości Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 111-122

Autor: Anna Jagieła