Organizacja non-profit: Różnice pomiędzy wersjami

m (clean up, replaced: → (3), → (2), removed: ==Charakterystyka==)
Linia 1: Linia 1:
[[Organizacja]] nie nastawiona na [[zysk]], uzyskuje ona niezbędne środki finansowe z różnych [[budżet]]ów publicznych: państwowych, regionalnych, lokalnych. Najczęściej jest to stowarzyszenia - dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenia o celach niezarobkowych. Wszystkie środki finansowe organizacji non- profit są przeznaczane na realizację [[cel]]ów określonych statucie. Organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale ich [[dochody]] są przeznaczane na finansowanie działalności, a nie mogą one zostać rozdzielone pomiędzy osoby pracujące w tych organizacjach.
+
{{Infobox2
 +
|Concept={{PAGENAME}}
 +
|list1=<ul><li>[[Organizacja]]</ul>
 +
|list2=<ul>
 +
<li>[[Finanse publiczne]]
 +
<li>[[Działalność gospodarcza]]
 +
<li>[[Zysk]]</ul>
 +
|list3=<ul>
 +
<li>[[Zarządzanie]]
 +
</ul>
 +
|info=<info>quality</info>
 +
}}
 +
 
 +
[[Organizacja]] nie nastawiona na [[zysk]], uzyskuje ona niezbędne środki finansowe z różnych [[budżet]]ów publicznych: państwowych, regionalnych, lokalnych. Najczęściej jest to stowarzyszenia - dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenia o celach niezarobkowych. Wszystkie środki finansowe organizacji non- profit są przeznaczane na realizację [[cel]]ów określonych statucie. Organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale ich [[dochody]] są przeznaczane na finansowanie działalności, a nie mogą one zostać rozdzielone pomiędzy osoby pracujące w tych organizacjach. Zastąpienie celów ekonomicznych celami humanitarnymi nie oznacza, że organizacje non profit nie mogą prowadzić działalności gospodarczych i osiągać zysków. Wypracowany zysk nie jest jednak celem samym w sobie, lecz służy polepszeniu funkcjonowania organizacji
 +
Organizacje non-profit to organizacje bardziej złożone, bardziej elastyczne oraz posiadające odmienne wartości i motywację działania niż tzw. podmioty biznesowe. Są to podmioty aktywnie uczestniczące w rozpoznawaniu problemów środowiska lokalnego oraz posiadające umiejętność ich artykułowania, a w efekcie także zaspakajania.  
  
 
'''Organizacje non - profit wg ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Polsce'''
 
'''Organizacje non - profit wg ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Polsce'''
Linia 5: Linia 19:
 
Wprowadzono definicję organizacji pozarządowej. Art. 3. ust. 2 tej ustawy mówi: "organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia...". Zakres tej definicji jest bardzo szeroki i poza wspomnianymi w niej stowarzyszeniami i fundacjami do podmiotów typu non- profit często zalicza się [[związki zawodowe]], organizacje społeczne (komitety społeczne, rodzicielskie czy koła łowieckie) itp.
 
Wprowadzono definicję organizacji pozarządowej. Art. 3. ust. 2 tej ustawy mówi: "organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia...". Zakres tej definicji jest bardzo szeroki i poza wspomnianymi w niej stowarzyszeniami i fundacjami do podmiotów typu non- profit często zalicza się [[związki zawodowe]], organizacje społeczne (komitety społeczne, rodzicielskie czy koła łowieckie) itp.
 
<google>ban728t</google>
 
<google>ban728t</google>
 +
 +
==Specyfika organizacji non- profit==
 +
 +
Organizacje non profit bardzo popularne na zachodzie Europy i w Ameryce Północnej, odgrywają coraz większą rolę także w Polsce. Trzeci sektor wypełnia lukę między sektorem publicznym i prywatnym w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa. Organizacje te stanowią ważny element społeczeństwa, dając pracę, edukując oraz udzielając pomocy tam, gdzie państwo nie sprawuje opieki lub nie radzi sobie z rozwiązywaniem problemów.
 +
 +
[[Produkt]]em w organizacjach działających w trzecim sektorze jest długofalowa idea mająca na celu pomoc społeczeństwu, a fundusze do realizacji celów są to z reguły środki pozyskane. Jeżeli jest to instytucja charytatywna, ideą staje się pomoc potrzebującym i chorym; w przypadku instytucji religijnych – wskazanie kodeksu postępowania i pozyskanie wiernych. Cena w przypadku organizacji non profit jest kosztem. Koszt ten jest poniesiony w celu pozyskania wolontariuszy, donatorów lub [[sponsor]]ów oraz zakupu środków materialnych, takich jak: [[nieruchomość|nieruchomości]], wyposażenie biura, materiały potrzebne na prowadzenie korespondencji.
  
 
==Rodzaje organizacji non-profit==
 
==Rodzaje organizacji non-profit==
Linia 12: Linia 32:
 
* Organizacje zwolnione z podatku
 
* Organizacje zwolnione z podatku
 
* Organizacje pozarządowe
 
* Organizacje pozarządowe
 +
 +
==Sektor non- profit w Polsce==
 +
 +
W Polsce w roku 2007 organizacje non- profit wytwarzały 1,1% [[PKB]] i miały udział 0,9% w popycie krajowym (GUS, 2009, s. 468, 470). W tym samym roku liczba organizacji trzeciego sektora wynosiła 78 tysięcy, przy czym do sektora zaliczali zarejestrowane stowarzyszenia w liczbie 70 tys. i fundacje w liczbie 8,5 tys., i w tej liczbie mieściły się jednostki ochotniczych straży pożarnych, których liczba w Polsce w 2007 r. wynosiła 16,5 tys. (GUS 2008, s. 157). Dynamikę trzeciego sektora w Polsce charakteryzuje rejestrowanie się co roku około 4000 [[stowarzyszenie|stowarzyszeń]] i około 500 [[fundacja|fundacji]].
 +
Organizacje te w Polsce to byty raczej miejskie niż wiejskie. W badanym roku (2007) 40% organizacji było zarejestrowanych na wsiach i w miastach o liczbie do 50 000 mieszkańców. W Warszawie zarejestrowanych było ponad 10% organizacji.
 +
Według zarejestrowanego głównego obszaru działalności w 2007 r. 40% organizacji działało w sferze sportu, rekreacji i hobby, 12% w sferze kultury i sztuki, po 10% w sferze edukacji i wychowania oraz usług socjalnych i pomocy społecznej, i wreszcie 8% w ochronie zdrowia. 20% organizacji deklaruje, że działało w innych sferach życia społeczno-gospodarczego.
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
Linia 17: Linia 43:
 
*''[[Zarządzanie]]'', pod red. A.K.Koźmińskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 
*''[[Zarządzanie]]'', pod red. A.K.Koźmińskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 
*''Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Polsce''
 
*''Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Polsce''
 
+
*''Rola sektora non profit w polskiej gospodarce'', Urszula Grzelońska, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 +
*''Marketing przyszłości'', Agnieszka Smalec, ZESZYTY NAUKOWE NR 867, Uniwersytet Szczeciński 2014
 
{{a|Anna Jagieła}}
 
{{a|Anna Jagieła}}
 
[[Kategoria:Zarządzanie strategiczne]]
 
[[Kategoria:Zarządzanie strategiczne]]
 
[[en:Non-profit organization]]
 
[[en:Non-profit organization]]

Wersja z 17:14, 31 paź 2016

Organizacja non-profit
Pojęcie główne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Organizacja nie nastawiona na zysk, uzyskuje ona niezbędne środki finansowe z różnych budżetów publicznych: państwowych, regionalnych, lokalnych. Najczęściej jest to stowarzyszenia - dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenia o celach niezarobkowych. Wszystkie środki finansowe organizacji non- profit są przeznaczane na realizację celów określonych statucie. Organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale ich dochody są przeznaczane na finansowanie działalności, a nie mogą one zostać rozdzielone pomiędzy osoby pracujące w tych organizacjach. Zastąpienie celów ekonomicznych celami humanitarnymi nie oznacza, że organizacje non profit nie mogą prowadzić działalności gospodarczych i osiągać zysków. Wypracowany zysk nie jest jednak celem samym w sobie, lecz służy polepszeniu funkcjonowania organizacji Organizacje non-profit to organizacje bardziej złożone, bardziej elastyczne oraz posiadające odmienne wartości i motywację działania niż tzw. podmioty biznesowe. Są to podmioty aktywnie uczestniczące w rozpoznawaniu problemów środowiska lokalnego oraz posiadające umiejętność ich artykułowania, a w efekcie także zaspakajania.

Organizacje non - profit wg ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Polsce

Wprowadzono definicję organizacji pozarządowej. Art. 3. ust. 2 tej ustawy mówi: "organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia...". Zakres tej definicji jest bardzo szeroki i poza wspomnianymi w niej stowarzyszeniami i fundacjami do podmiotów typu non- profit często zalicza się związki zawodowe, organizacje społeczne (komitety społeczne, rodzicielskie czy koła łowieckie) itp.

Specyfika organizacji non- profit

Organizacje non profit bardzo popularne na zachodzie Europy i w Ameryce Północnej, odgrywają coraz większą rolę także w Polsce. Trzeci sektor wypełnia lukę między sektorem publicznym i prywatnym w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa. Organizacje te stanowią ważny element społeczeństwa, dając pracę, edukując oraz udzielając pomocy tam, gdzie państwo nie sprawuje opieki lub nie radzi sobie z rozwiązywaniem problemów.

Produktem w organizacjach działających w trzecim sektorze jest długofalowa idea mająca na celu pomoc społeczeństwu, a fundusze do realizacji celów są to z reguły środki pozyskane. Jeżeli jest to instytucja charytatywna, ideą staje się pomoc potrzebującym i chorym; w przypadku instytucji religijnych – wskazanie kodeksu postępowania i pozyskanie wiernych. Cena w przypadku organizacji non profit jest kosztem. Koszt ten jest poniesiony w celu pozyskania wolontariuszy, donatorów lub sponsorów oraz zakupu środków materialnych, takich jak: nieruchomości, wyposażenie biura, materiały potrzebne na prowadzenie korespondencji.

Rodzaje organizacji non-profit

  • Organizacje charytatywne
  • Organizacje niezależne
  • Organizacje wolontarystyczne
  • Organizacje zwolnione z podatku
  • Organizacje pozarządowe

Sektor non- profit w Polsce

W Polsce w roku 2007 organizacje non- profit wytwarzały 1,1% PKB i miały udział 0,9% w popycie krajowym (GUS, 2009, s. 468, 470). W tym samym roku liczba organizacji trzeciego sektora wynosiła 78 tysięcy, przy czym do sektora zaliczali zarejestrowane stowarzyszenia w liczbie 70 tys. i fundacje w liczbie 8,5 tys., i w tej liczbie mieściły się jednostki ochotniczych straży pożarnych, których liczba w Polsce w 2007 r. wynosiła 16,5 tys. (GUS 2008, s. 157). Dynamikę trzeciego sektora w Polsce charakteryzuje rejestrowanie się co roku około 4000 stowarzyszeń i około 500 fundacji. Organizacje te w Polsce to byty raczej miejskie niż wiejskie. W badanym roku (2007) 40% organizacji było zarejestrowanych na wsiach i w miastach o liczbie do 50 000 mieszkańców. W Warszawie zarejestrowanych było ponad 10% organizacji. Według zarejestrowanego głównego obszaru działalności w 2007 r. 40% organizacji działało w sferze sportu, rekreacji i hobby, 12% w sferze kultury i sztuki, po 10% w sferze edukacji i wychowania oraz usług socjalnych i pomocy społecznej, i wreszcie 8% w ochronie zdrowia. 20% organizacji deklaruje, że działało w innych sferach życia społeczno-gospodarczego.

Bibliografia

  • Stoner J.A.F., Freedman R.E., Gilbert D.R.,Kierowanie, PWE, Warszawa 1999
  • Zarządzanie, pod red. A.K.Koźmińskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
  • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Polsce
  • Rola sektora non profit w polskiej gospodarce, Urszula Grzelońska, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
  • Marketing przyszłości, Agnieszka Smalec, ZESZYTY NAUKOWE NR 867, Uniwersytet Szczeciński 2014

Autor: Anna Jagieła