Organizacja promocji

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Organizacja promocji
Polecane artykuły


Organizacja promocji polega na zaplanowaniu i koordynacji zadań i funkcji pracowników organizacji i jednostek zewnętrznych związanych z działaniami promocyjnymi realizowanymi przez przedsiębiorstwo. Wykorzystywane formy organizacyjne obejmują struktury macierzowe i projektowe, gdyż działania promocyjne wymagają współpracy specjalistów z wszystkich jednostek funkcjonalnych przedsiębiorstwa.

W zależności od wybranej formy promocji, konieczne jest odpowiednie dopasowanie stosowanego rozwiązania organizacyjnego.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła