Optymalizacja długości serii produkcji

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:40, 21 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Optymalizacja długości serii produkcji
Polecane artykuły


Zapasy powstające w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych spowodowane są zakupem materiałów i towarów w określonych partiach oraz produkcją wyrobów w określonych seriach. Przedsiębiorstwa w takiej organizacji procesów gospodarczych ponoszą koszty magazynowania oraz uruchamiania poszczególnych partii (serii) materiałów, wyrobów czy też towarów. Koszty te zależą od wielkości partii produkcji. Przy wyborze partii należy uwzględnić wiele czynników, które wymagają odmiennych decyzji, przemawiających za zwiększeniem wielkości partii produkcyjnej lub jej zmniejszeniem. Zwiększenie partii powoduje wzrost kosztów magazynowania oraz spadek kosztów przygotowania. W takich warunkach ważne staje się ustalenie optymalnej serii produkcji wyrobów i optymalnej partii zamówienia.

Optymalizacja długości serii produkcji

Koszty istotne dla ustalenia tej wielkości:

 • Koszty uruchomienia serii produkcji:
  • koszty przestrojenia urządzeń i maszyn produkcyjnych,
  • koszty sporządzania i projektowania harmonogramu produkcji w serii,
  • koszty zamówienia materiałów do produkcji nowej serii.
 • Koszty magazynowania wyrobów:
  • czynsze, ubezpieczenia, podatki,
  • koszty kredytu na finansowanie zapasów,
  • koszty utrzymania magazynów.

Łączne koszty magazynowania i produkcji istotne dla podjęcia decyzji o długości serii:

K=Kp+Km

 • gdzie:
 • K - koszty całkowite produkcji i zamówienia,
 • Kp- koszty całkowite produkcji,
 • Km- koszty całkowite zamówienia.

Km=km * D/2

 • km-koszty magazynowania jenostki wyrobu w jednym okresie,
 • D/2-średni zapas wyrobu w jednym okresie.

Kp=kp * Q/D

 • kp- jednostkowy koszt uruchomienia serii produkcji,
 • Q/D- liczba serii produkcji, jakie należy uruchomić w ciągu ustalonego okresu (np. w ciągu roku).

Koszty całkowite magazynowania i produkcji, istotne dla podjęcia decyzji co do długości serii produkcji, mogą być zatem przedstawione następująco:

K=km * D/2 + kp * Q/D

Funkcja ta ma minimum w punkcie:

D0=(2* kp * Q/km)

Wzór ten pozwala wyznaczyć optymalną długość serii produkcji, przy której całkowity koszt magazynowania i produkcji wyrobu jest najmniejszy (w ustalonym okresie).

Bibliografia

 • "Zaawansowana rachunkowość zarządcza", Edward Nowak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 116-122.
 • "Organizacja i sterowanie produkcją", pod redakcją Marka Brzezińskiego, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2001, s. 41-48.

Autor: Barbara Pamuła