Optymalizacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:39, 20 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Optymalizacja
Polecane artykułyOptymalizacja - metoda wyznaczania najlepszego rozwiązania z punktu widzenia określonego kryterium

Optymalizacja zajmuje się metodami wyboru działań związanych z aktywnością człowieka w sferze techniki, gospodarki, biznesu.

Ze względu na liczbę kryteriów optymalizacyjnych, optymalizację możemy podzielić na dwie grupy:

 • jednokryterialną (polega na wyznaczeniu jednej funkcji, która ma pasować do konkretnego zadania, informacja powinna być zebrana przed rozpoczęciem obliczeń)
 • wielokryterialną (polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest odpowiednie i akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium)

Kryterium Optymalizacyjne

Za pomocą kryterium optymalizacyjnego dokonuje się porównania poszczególnych rozwiązań. w języku matematyki nazwane jest funkcją celu. Jest ono wybierane w pierwszej fazie na początku projektowania oraz musi spełniać wymogi projektowania optymalnego. (Ostwald M. 2005, s. 99)

Problem optymalizacyjny

Problem optymalizacyjny polega na znalezieniu największej lub najmniejszej wartości parametru problemu, pojawia się w różnych naukach społecznych nawet nie tylko gdy wyniki przejawiają się w kategoriach pieniężnych ale także w innych wartościach takich jak m.in. w zwiększeniu wydajności usług, zachowanie praworządności, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.Problem optymalizacyjny musi być rozważany w znaczeniu określonego celu, aby dokładnie sprecyzować określenie teoretycznego optimum czyli wielkość, która maksymalizuje zysk przedsiębiorstwa lub minimalizuje jego stratę.

Przykłady problemów optymalizacyjnych w administracji:

 • podział gminy lub połączenie powiatów
 • wprowadzenie patroli policyjnych w celu ochrony specjalnych stref
 • wprowadzenie nowego podziału pracy w urzędach skarbowych w trakcie roku podatkowego
 • plan gospodarczy rozwoju gminy
 • lokalizacja szkół, zakładów opieki, przedszkoli na teren gminy, powiatu (Knosala E. 2010, s. 37-38)


Rodzaje optymalizacji

Możemy wyróżnić wiele rodzajów optymalizacji:

 • optymalizacja procesów (polega na zmianie istniejących procesów w zakresie wybranych parametrów tj. kosztów, jakości i czasu, które dają satysfakcję klientowi a jednocześnie przynosi korzyści przedsiębiorstwu) (Nowosielski S. 2018)
 • Optymalizacja procesów biznesowych (“polega na zaprojektowaniu usprawnień w funkcjonowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwa poprzez reorganizację procesów zachodzących wewnątrz firmy)
 • optymalizacja konstrukcji (zajmuje się zagadnieniami związanymi z wyborem parametrów cech fizycznych, kształtu. (Ostwald M. 2005, s. 99)
 • optymalizacja podatkowa (“jest to wybór wariantu realizacji wybranego rezultatu ekonomicznego, z którym wiąże się jak najmniejszy ciężar podatkowy”) (Ladziński A. 2008, s. 4)
 • optymalizacja kosztów (jest to proces, który ma pomoc firmie zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy, zasobów tak aby firma nie była stratna i zyskała jak najwięcej korzyści)
 • optymalizacja topologiczna (jej celem jest rozmieszczeniem przestrzeni materiału przeznaczonej do wykonania danej konstrukcji tak aby kształt konstrukcji był optymalny dla danego ciężaru i warunków brzegowych) (Patyk R. 2012, s. 382)
 • optymalizacja oprogramowania (działanie polegające na analizie i poprawie programu komputerowego, poprzez zwiększenie sprawności działania oraz zmniejszenie wykorzystania mocy komputera)

Przykład optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie jest bardzo ważnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Optymalizacja w firmie może przyczynić się do zmniejsza kosztów i ich funkcjonowania. Zmniejszenie takich obciążeń pozwoli zaoszczędzić środki finansowe i zainwestować je w rozwój przedsiębiorstwa. Działania optymalizacji pozwalają pozwalają wypracować pewne schematy działań, które w perspektywie dłuższego czasu pozwolą na racjonalizację kosztów i uniknięcia niepotrzebnego ich ponoszenia. Takie działania przedkładają się na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Działania:

 • Obniżenie kosztów transporu
 • Obniżenie kosztów prądowych (koszty telekomunikacyjne, klimatyzacja, energia)
 • Sprzedaż odpadów poprodukcyjnych i po użytkowych
 • optymalizacja procesów biznesowych (usprawnienie zarządzania)
 • Odpowiedni stosunek jakości do ceny
 • Optymalizacja kosztów logistyki i dystrybucji (zmniejszenie kosztów transportu poprzez bardziej efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i planowaniam logistycznym)
 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia (wprowadzenie elastycznych form pracy)
 • optymalizacja kosztów jakości (controlling czyli planowanie, kontrolowanie i regulowanie poziomu kosztów jakości, zapewniając jakość tworzenia produktów, benchmarking czyli porównania w, które mają na celu uświadamiać jakie koszty ponosi jakość danego przedsiębiorstwa w porównaniu z kosztami jakościowymi innych przedsiębiorstw w obrębie tego samego sektora.)

Bibliografia

Autor: Paulina Pilszak