Opinia publiczna

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 11:08, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Opinia publiczna
Polecane artykuły


Opinia publiczna to wartości i postawy ludzi dotyczące danych spraw, wydarzeń i osobowości. Jest rodzajem porozumiewania się odmiennych jednostek ekonomicznych jak i społecznych, które cechuje się ukazywaniem swoich przekonań. Zdefiniowanie tego pojęcia nie jest jednoznaczne ponieważ istnieje wiele teorii z nim związanych. Problematyczne jest także ustalenie konkretnej opini ponieważ jest ona publiczna, co oznacza iż dotyczy szerszego grona odbiorców (R.J. Dalton 2013, s. 2)Powstanie wyrazu opinia publiczna związane jest z łacińskimi słowami opinio, które dosłownie tłumaczy się jako pogląd oraz publicus czyli lud (D. Karwacka 2013, s. 137).

Początki tej koncepcji datuje się na okres oświecenia, zaczęto ją wykorzystywać w XVIII w. Odpowiadała ona wtedy w pewnym stopniu za ulepszenie zdolności czytania oraz pisania a także wpłynęło to na popularyzację literatury. O jakości danej opinii publicznej decyduje przede wszystkim kultura wśród danego społeczeństwa, wpływ tradycji oraz stereotypów a także ilość i przepływ informacji (A. Łepa 2011, s. 90). Jest ona pojęciem zmiennym ponieważ za sprawą różnych poglądów oraz nowych trendów może się przekształcać.

Współczesne teorie związane z opinią publiczną kreują jej dwa typy. Pierwsze z nich to ogólne wyrażenia jakie ma dany podmiot w stosunku do różnych kwestii. Formułują się one przez dłuższy okres czasu, jest to np. Ideologia. Drugi typ jest zdecydowanie bardziej konkretny oraz osobisty odnosi się on do własnych przekonań które mogą się co jakiś czas zmieniać (W.T Bianco, D.T. Canon 2011, s. 12). Aby zjawisko mogło być liczone jako opinia publiczna, muszą być spełnione co najmniej cztery warunki:

 1. musi istnieć problem
 2. musi istnieć znaczna liczba osób, które wyrażają opinie w tej sprawie,
 3. musi istnieć porozumienie przynajmniej w niektórych z tych opinii
 4. porozumienie to musi bezpośrednio lub pośrednio wywierać wpływy

Są to czynniki niezbędne do zarówno powstania jak i później dalszej analizy opinii publicznej.

Formułowanie opinii publicznej

Formułowanie opinii publicznej opiera się na wielu kwestiach takich jak: religia, ideologia, kultura oraz różne opinie osobiste. Proces formułowania opinii zwykle nie jest dokładny czy też systematyczny, ponieważ ludzie często nie wykorzystują wszystkich informacji jakie mogą posiadać przez co ciężej sprecyzować daną opinie publiczną. Często bardzo ważnym czynnikiem w formułowaniu opinii publicznej są sprzeczne zdania na dany temat. Motywują one do poszerzania wiedzy o danym aspekcie przez co opinia publiczna może być bardziej zgłębiona w konkretny temat (W.T Bianco, D.T. Canon 2011, s. 128).

Aktualnie można wymienić parę podstawowych cech odnoszących się do opinii publicznej takich jak:

 • odnosi się do wyboru jednej spośród kilku możliwych
 • jest czynnikiem przemijającym oraz zmieniającym się
 • zazwyczaj odnosi się do opinii która jest najbardziej rozpowszechniona
 • jest produkowana wspólnie przez:
 1. elitarnych liderów opinii, którzy wyrażają i publikują opinie, mają dostęp do mediów i technologii oraz mają wysoki stopień społecznego wpływu
 2. zapisy statystyczne, które przedstawiają i mierzą opinie zebrane za pośrednictwem ankiet i ankiet
 3. ludzi, których opinie przeważają w ich środowisku społecznym i medialnym, a także w jaki sposób ich własne opinie są zgodne z innymi.

Opinia publiczna a media

Postęp technologiczny w znaczący sposób wpłynął na zwiększenie ilości informacji, które docierają do odbiorcy, poszerzył zasięg oraz przyspieszył proces zdobywania tych informacji. Ma to swoje odbicie także w rozwoju mediów. Media odgrywają istotną istotną rolę w kształtowaniu opinii publicznej poprzez kilka wpływowych rodzajów takich jak prasa, radio, telewizja, kino, teatr, książki i serwisy. Aktualnie większość rodzajów mediów jest rozwinięta na bardzo dużą skale przez co większość odbiorców ma do nich łatwy dostęp. Pełnią one również bardzo ważną role w postrzeganiu współczesnych wydarzeń. Środki masowego przekazu wpływają na spójność i integralność opinii publicznej i odnoszą się do różnych aspektów politycznych, społecznych, kulturalnych lub gospodarczych. Aby prawidłowo porównać opinie publiczną do funkcjonujących mediów, należy najpierw rozróżnić ich trzy główne zastosowania:

 • Informacyjne
 • Rozrywkowe
 • Edukacyjne

Pierwsze zastosowanie informacyjne służy do kreowania w ludziach potrzeby zdobywania różnych informacji. Może to wpłynąć na znaczne poszerzenie opinii publicznej. Kolejnym z bardzo ważnych aspektów mediów jest dostarczanie przez nie rozrywki odbiorcą. Często jest to związane z pewnym zdominowaniem mediów oraz uzależnieniem od nich swoich odbiorców. Trzecim zastosowaniem jest edukacja, wpływa ona na tworzenie się usposobienia wśród odbiorcy (A. Lepa 2011, s. 93,94).

Bibliografia

Autor: Dominika Rybak