Operat losowania

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:33, 21 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Operat losowania
Polecane artykuły


Operat losowania to kompletny wykaz jednostek badanej populacji, którym przydzielono odpowiednie symbole identyfikacyjne (najczęściej liczby) w celu dokonania wyboru próby. Podstawową rolą operatu losowania jest zapewnienie dotarcia do każdej jednostki populacji oraz uniknięcie podwójnego badania niektórych jednostek (w przypadku badań pełnych), oraz umożliwienie każdej jednostce populacji dostania się do próby (w przypadku badań próbkowych)... Operatem losowania mogą być: listy grup studenckich na wydziale wyższej uczelni, komputerowa baza danych odbiorców hurtowych producenta, wyciąg ze statystycznego rejestru przedsiębiorstw i instytucji, książka tele-adresowa, itp. [1].

Operaty losowania w Polsce

PESEL

Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, składa się z 11-cyfrowego kodu, który jest przyporządkowywany przez odpowiedniego do tego ministra w celu identyfikowania osób fizycznych. Nie ma dwóch takich samych numerów PESEL. Numer ten jest identyfikatorem podatkowym [2].

TERYT

Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju jest urzędowym rejestrem podziału terytorialnego Polski, prowadzi go Główny Urząd Statystyczny, zawierają się w nim nazwy poszczególnych jednostek administracyjnych i nazwy miejscowości wraz z identyfikatorami, obwody spisowe, a także rejony statystyczne, jak również konkretna identyfikacja adresowa [3].

REGON

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej to rejestr, w którym podmiotom gospodarczym nadawany jest 9-cyfrowy kod identyfikacyjny, również prowadzony jest przez Główny Urząd Statystyczny [4].

Ograniczenia wynikające z korzystania z operatów losowania

Korzystając z operatów losowania musimy pamiętać, że możemy napotkać na pewne trudności [5]:

 1. Dany operat może okazać się niekompletny, zawierać wady lub być przedawniony, przez co badanie statystyczne może okazać się nie do końca wiarygodne,
 2. za dostęp do danych czasami wymagana jest opłata, przez co wykorzystywanie niektórych operatów może nas narażać na poniesienie kosztów,
 3. wylosowanie próby, kiedy korzystamy z jakiegoś operatu lub jego opracowanie może narażać na poświęcenie długiego czasu- trzeba wziąć to pod uwagę przy planowaniu harmonogramu.

Metody doboru w operacie losowania

Mając dany operat musimy dokonać wyboru odpowiedniej metody, którą będziemy się posługiwać do wybierania poszczególnych elementów [6]:

 1. Prosta próba losowa,
 2. Próba warstwowa,
 3. Próba kwotowa,
 4. Próba grupowa,
 5. Próba losowo- grupowa,
 6. Losowanie dwustopniowe,
 7. Próba systematyczna,
 8. Dobór celowy.

Bibliografia

Przypisy

 1. Szreder M., 2002, s. 37
 2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2015
 3. Leończyk M., 2012
 4. Główny Urząd Statystyczny, 2014
 5. Przybysz D., 2015
 6. Nachmias Ch., Nachmias D., 2001

Autor: Izabela Migas