Olej

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Olej
Polecane artykuły


Olej- oleista ciecz lub łatwo topliwe ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie; oleje roślinne są mieszaninami estrów gliceryny, kwasów tłuszczowych; oleje mineralne są mieszaninami węglowodorów; oleje zwierzęce są to ciekłe tłuszcze zwierzęce o dużej charakterystycznej dla nich zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych [Leksykon naukowo-techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984]

Rodzaje

  • Oleje zwierzęce – ciekłe tłuszcze zwierzęce o dużej charakterystycznej dla nich zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych; do najważniejszych olei zwierzęcych należą trany otrzymywane z ryb i ssaków morskich; ze zwierząt lądowych otrzymuje się między innymi spoż. oleomargarynę oraz oleje używane do celów technicznych np. olej kostny (otrzymywany z kości, rogów itp.) olej kokonowy (z odpadowych poczwarek jedwabnika) [Encyklopedia Powszechna PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975]
  • Oleje przemysłowe – oleje mineralne o bardzo zróżnicowanych własnościach i różnorakim przeznaczeniu, stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Do olei przemysłowych zaliczmy oleje wrzecionowe maszynowe, turbinowe, przekładniowe [Słownik pojęć towaroznawczych pod red. Ignacego Dudy, Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1994]
  • Oleje roślinne surowe- tłuszcze mające w temperaturze pokojowej konsystencję płynną, otrzymywane z nasion lub owoców roślinnych oleistych nie poddane rafinacji. Oleje surowe po przeprowadzaniu pełnej rafinacji to oleje roślinne rafinowane przeznaczone co celów spożywczych. Do najważniejszych olejów roślinnych surowych należą: olej arachidowy, olej bawełniany, olej kokosowy, olej makowy, olej sezamowy, olej słonecznikowy, olej sojowy, olej z dyni oleistej, olej z kapusty abisyńskiej, olej z ziaren palowych.[Ziemiański Michał, Słownik towaroznawczy artykułów żywnościowych. Warszawa: Wydawnictwo przemysłu lekkiego i spożywczego 1968]
  • Olej rybny olej otrzymywany z całych ryb lub ich części jako główny produkt przy przerobie tłustych ryb poławianych specjalnie w tym celu (menhaden) lub jako produkt uboczny powstający przy wytwarzaniu mączki rybnej z odpadów przy obróbce wstępnej. Olej rybny składa się z trójglicerydów kwasów tłuszczowych i domieszki substancji nie ulegających zmydlaniu. Ogólny udział kwasów tłuszczowych wynosi około 20% (…), zależnie od rodzaju i gatunku surowca oleje rybne zawierają od kilku do kilkuset tysięcy j.m. witaminy A w 1g i ok. 10-krotnie mniej witaminy D. Szczególnie bogate w witaminy są oleje z wątrób ryb. Olej rybny surowy jest to olej nie poddany obróbce uszlachetniającej, zaś olej rybny techniczny pochodzi z nieświeżych surowców. Oleje rybne w zależności od pochodzenia i własności stosowane są do celów leczniczych, spożywczych i technicznych. [Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997]

Bibliografia

  • Leksykon naukowo-techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984
  • Encyklopedia techniki przemysł spożywczy, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 1978
  • Encyklopedia Powszechna PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

1975

  • Słownik pojęć towaroznawczych pod red. Ignacego Dudy, Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1994
  • Ziemiański Michał, Słownik towaroznawczy artykułów żywnościowych. Warszawa: Wydawnictwo przemysłu lekkiego i spożywczego 1968]
  • Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

Autor: Sylwia Wyleciał