Okno Johari

Okno Johari to narzędzie służące do zobrazowania oraz podnoszenia stopnia samoświadomości i wzajemnego zrozumienia pomiędzy jednostkami lub grupami. Technikę tę zaproponowali dwaj badacze amerykańscy Joe Luft oraz Harry Ingham jako jeden z efektów badań nad dynamiką grupy prowadzonych w latach pięćdziesiątych na Uniwersytecie Kalifornijskim. Obecnie narzędzie to jest szeroko stosowane w coachingu. Znajduje także zastosowanie jako technika usprawniająca proces komunikacji w grupie przez co staje się użyteczną metodą wspomagającą proces kierowania konfliktem.

Konstrukcja

Okno Johari składa się z 4 obszarów wiedzy powstałych w dwuwymiarowej przestrzeni. Obszary te dotyczą percepcji siebie samego oraz innych.

caption

Rys. Okno Johari

Z punktu widzenia rozwiązywania sporów należy dążyć do poszerzenia zakresu wiedzy oznaczonej numerem "2", a do tego przede wszystkim służą sesje wymiany wizerunku. Okienko Johari może pomóc również w przygotowywaniu się do negocjacji czy spotkań konfrontacyjnych. Kierownicy, którzy koordynują proces rozwiązywania konfliktów mogą zasugerować stronom by zastanowiły się nad kwestiami, które nie są dla nich wystarczająco jasne. Taka autoanaliza stanu własnych informacji powinna przyczynić się do bardziej precyzyjnego formułowania pytań skierowanych do strony przeciwnej. Następnym etapem jest udzielenie odpowiedzi na wcześniej zadane pytania.

Zastosowanie powyższego schematu do konkretnego problemu, stwarza pewne ramy pomocne przy wymianie informacji. Dzięki takiemu zabiegowi dyskusja skoncentrowana jest faktycznie na przedmiocie sporu. Jeśli strony wykazują chęć współpracy powinny udzielać wyczerpujących odpowiedzi na dany temat. W ten sposób można uniknąć niepotrzebnych oskarżeń, często wynikających z niewiedzy.

Bibliografia

  • Zbiegeń - Maciąg L.,Pawnik W.,Zarządzanie organizacją-aspekt socjologiczny, wyd. AGH, Kraków 1995, str. 66-67

Autor: Anna Krawczyk