Ograniczenia stosowania mierników finansowych

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:12, 20 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Ograniczenia stosowania mierników finansowych
Polecane artykuły


Stosowanie do oceny sytuacji przedsiębiorstwa jedynie metod opartych na rachunkowości i miarach finansowych w zasadniczy sposób ogranicza możliwości pełnej i wyczerpującej analizy sytuacji firmy. Jest to w szczególności istotne dla analizy i planowania strategicznego, gdyż te dziedziny wymagają w szczególności szerokiego ujęcia zakresu analiz.

Zestawienie ograniczeń

G. K. Świderska wyróżnia następujące ograniczenia wiążące się ze stosowaniem mierników finansowych (2003, s. 256):

  • miary finansowe nie są w stanie przekazać informacji o takim charakterze jak: jakość produktu, satysfakcja klienta, czas dostarczenia, elastyczność produkcji, czas wejścia na rynek z nowym produktem, poziom wykształcenia i wiedza pracowników, czyli elementach często decydujących o konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa,
  • mierniki finansowe używane w procesie kontroli zachęcają menedżerów do przyjęcia postawy myślenia krótkookresowego o prowadzonej działalności, zdeterminowany przez miary finansowe system pomiaru dokonań przedsiębiorstw nie przedstawia pełnego obrazu tego jak przedsiębiorstwo się rozwija,
  • tradycyjny rachunek kosztów, który jest najbardziej rozbudowaną częścią systemu pomiaru dokonań, nie podaje przyczyn, dla których koszt powstaje, a podaje tylko wielkość tego kosztu oraz miejsce jego powstawania,
  • występuje brak zrozumienia tradycyjnego systemu pomiaru wśród przeważającej części pracowników firmy, gdyż większa część pracowników nie widzi bezpośredniego związku pomiędzy ich pracą, a wynikami przedstawionymi za pomocą miar finansowych,
  • system pomiaru wykorzystywany jest do porównań z wcześniej uzyskiwanymi rezultatami lub z przyjętymi standardami, zaś o wiele rzadziej wykorzystuje się go do porównywania z rezultatami uzyskiwanymi przez konkurencję,
  • niekorzystne skutki krótkookresowej perspektywy pomiaru finansowego w długim okresie, prowadzić może często do manipulacji miar finansowych i do złych decyzji,
  • tradycyjne miary finansowe pokazują rezultaty podjętych w przeszłości działań, o których informacja może być podstawą decyzji będących w sprzeczności z aktualnymi celami strategicznymi przedsiębiorstwa.

Bibliografia

  • Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy, pod red. G.K. Świderskiej, Difin, Warszawa 2003
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
  • Buczkowska, A. (2012). Cele przedsiębiorstwa a pomiar jego dokonań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (684), 5-19.

Autor: Krzysztof Woźniak