Oferta handlowa: Różnice pomiędzy wersjami

(infobox)
(aktualizacja bibliografii,)
Linia 34: Linia 34:
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
* Białecki K., Dorosz A., Januszkiewicz W., ''Słownik handlu zagranicznego'', Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1984
+
* Białecki K. (1984), Dorosz A., Januszkiewicz W., ''Słownik handlu zagranicznego'', Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
* Ciosk P., ''Jak napisać dobrą ofertę handlową'', [[Marketing]] w Praktyce 9/2001, Wyd. Marketing w Praktyce, Warszawa 2001
+
* Ciosk P.(2001), ''Jak napisać dobrą ofertę handlową'', [[Marketing]] w Praktyce 9/2001, Wyd. Marketing w Praktyce, Warszawa
 +
* Dyhdalewicz A.(2011), ''[http://go4business.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/32-2011/FRFU-32-127.pdf WYBÓR METOD USTALANIA CEN W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLOWYCH]'', Zeszysty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 625, s. 127 - 140
 +
* Lelonkiewicz A.(2006),''[http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000095069278 Doskonała prezentacja oferty]'', Marketing w praktyce, nr 4, s. 27 - 29
 +
* Urban S., Michałowska M.(2013), ''[http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2013_T100_z2_s108.pdf CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W ZAKRESIE WYBORU TARGOWISK JAKO MIEJSCA ZAKUPU PRODUKTÓW KONSUMPCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO]'',ROCZNIKI EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 100, z. 2, s. 108 - 118
  
 
[[Kategoria:Zarządzanie sprzedażą]]
 
[[Kategoria:Zarządzanie sprzedażą]]
 
{{a|Tomasz Szymczyk, Paulina Dąbrowa}}
 
{{a|Tomasz Szymczyk, Paulina Dąbrowa}}

Wersja z 21:38, 1 maj 2017

Oferta handlowa
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Oferta handlowa - "propozycja sprzedaży lub kupna towarów, albo usług, określająca istotne warunki przyszłej umowy kupna-sprzedaży (K. Białecki, A. Dorosz, W. Januszkiewicz 1984, s. 182).

Dla potencjalnego klienta ważne mogą być referencje. Opinia z zewnątrz o naszej firmie, lub o naszym, produkcie może być poważnym argumentem "'za, który może skuteczniej przemawiać, niż pisanie o samym sobie.

Aby stworzyć skuteczną ofertę handlową, należy precyzyjnie zrozumieć cel, jaki chcemy osiągnąć. Gdy tworzymy ofertę, sami musimy być przekonani o rzeczywistych walorach proponowanego produktu lub usługi. Zanim rozpoczniemy pisanie oferty, musimy poznać preferencje, potrzeby, oraz pozycję klienta na rynku. Dopiero po tym możemy dopasować odpowiednią ofertę do jego rzeczywistych potrzeb.

Ważnym elementem oferty handlowej jest prawidłowo używany język. Nie wolno zapominać o poprawnej budowie zdań, interpunkcji, właściwej pisowni. Komunikacja pisemna powinna być utrzymana w określonym stylu, bazującym na zwięzłości, rzeczowości, unikaniu zbędnych słów.

Tworząc ofertę zbyt mała wagę przywiązuje się do jej wyglądu. Poszukując odpowiedniego systemu opraw, należy zwrócić uwagę, aby nasza oferta była: estetyczna, przyciągała uwagę, zgodna w wyglądzie z ogólnie kreowanym wizerunkiem firmy. Każda pisemna oferta handlowa powinna być krótka zwięzła, zawierać najbardziej potrzebne informacje. Musi być również przejrzysta i poprawna pod względem językowym. Strona tytułowa oferty powinna zawierać:

  • logo firmy oferenta,
  • nazwę oferowanego produktu lub usługi, oraz kilka słów mówiących o jego funkcji,
  • tytuł,
  • nazwę firmy, do której kierowane jest pismo,
  • logo adresata.

Strona druga powinna zawierać dane typowe dla każdej korespondencji, czyli datę, miejscowość, nazwę i adres oferenta, nazwę i adres adresata, imię i nazwisko osoby, do której pismo jest kierowane, a także funkcję jaką pełni, lub tytuł naukowy. (P. Ciosk 2001, s. 34)

Dobrym uzupełnieniem wiedzy są artykuły: Oferta publiczna, Modele sprzedaży w internecie, Programy lojalnościowe.

Bibliografia

Autor: Tomasz Szymczyk, Paulina Dąbrowa