Odkształcenie plastyczne

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:50, 20 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Odkształcenie plastyczne
Polecane artykuły


Odkształcenie plastyczne, odkształcenie, które nie znika po usunięciu sił zewnętrznych które je wywołały [Jacek Kaniewski, str. 111].

Odkształcenie - zmiana postaci (kształtu lub objętości) jakiegoś ciała, wywołana działaniem sił zewnętrznych, różnicą temperatur itp.; zniekształcenie, deformacja. Odkształcenie plastyczne, odkształcenie nieodwracalne, nie znikające po odjęciu sił zewnętrznych. [Słownik Języka Polskiego, Tom 2, str. 458].

Jest to zmiana wzajemnego położenia cząstek ciała odkształcalnego; przyczyną odkształcenia może być: działanie sił zewnętrznych, zmiana temperatury, zmiany struktury związane ze zmianą objętości itp.. Odkształcenia mogą być sprężyste, czyli odwracalne – znikające po odjęciu sił zewn., oraz plastyczne (trwałe), czyli nieodwracalne – nieznikające mimo odjęcia sił zewnętrznych. W wielu przypadkach odkształceniom plastycznym towarzyszą również odkształcenia sprężyste. Rozróżnia się odkształcenia liniowe i postaciowe. Badaniem odkształceń zajmuje się teoria sprężystości i teoria plastyczności. [Encyklopedia Powszechna PWN, str. 341]

Odkształcenie plastyczne odkształcenie trwałe – odkształcenie, które nie znika po usunięciu sił zewnętrznych, które je wywołały; odkształcenie plastyczne może powstawać przez poślizg tj. Przez usunięcie jednej części kryształu względem drugiej lub przez bliżnikowanie, tj. Obrót jednej części kryształu względem drugiej, tak że obie części kryształu przyjmują symetryczne położenie.[Leksykon naukowo-techniczny 1984, s. 592].

Bibliografia

  • Ignacy D., Słownik pojęć Towaroznawczych, Wydawnictwo Uczelniane, Kraków 1994
  • Praca zbiorowa., Słownik Języka Polskiego tom drugi L-P, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979
  • Praca zbiorowa., Encyklopedia Powszechna PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975
  • Walenty S., Leksykon Naukowo-Techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984
  • Praca zbiorowa., Mała Encyklopedia PWN A-Z, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995
  • Pawlicki, J., & Grosman, F. (2003). Analiza efektów siłowo-energetycznych dla procesów z wymuszoną drogą odkształcenia. Rudy i Metale Nieżelazne, 48(10-11), 479-483.

Autor: Czyż Filip