Ochrona informacji niejawnych

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 22:45, 20 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Ochrona informacji niejawnych
Polecane artykuły

Ochrona informacji niejawnych - system ochrony informacji, których bezprawne ujawnienie mogłoby zaszkodzić Rzeczypospolitej Polskiej lub jej interesom. Główną podstawą prawną, regulującą założenia o informacjach niejawnych jest Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych[1].

Dane chronione bez względu na upływ czasu

Dane, które są chronione pomimo upływu czasu to[2]:

 • dane, które mogłyby doprowadzić do zidentyfikowania osób, będących uprawnionymi do realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych
 • dane, które mogłyby doprowadzić do zidentyfikowania osób, współdziałających ze służbami i instytucjami uprawnionymi w realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych
 • informacje niejawne pozyskane od organów lub instytucji, jeżeli było to wymogiem ich uzyskania

Organizacja ochrony informacji niejawnych

Zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego w obszarze funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych to[3] m.in.:

 • sprawowanie kontroli nad ochroną informacji niejawnych i przepisów z nią związanych
 • wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych
 • przeprowadzanie postępowań sprawdzających, kontrolnych oraz bezpieczeństwa przemysłowego
 • ochrona informacji niejawnych uzyskanych od innych państw, bądź organizacji międzynarodowych
 • zapewnienie porady i szkoleń w obszarze ochrony informacji niejawnych

SKW wykonuje zadania w odniesieniu do Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostek organizacyjnych mu podległych, bądź nadzorujących, ataszatów obrony w placówkach poza granicami kraju, żołnierzy pełniących służbę czynną na innych stanowiskach służbowych.

ABW wykonuje zadania w odniesieniu do pozostałych jednostek organizacyjnych i osób podlegających ustawie o ochronie informacji niejawnych.

Krajowa władza bezpieczeństwa

Szef ABW wykonuje funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa, będącej organem nadzorującym system informacji niejawnych w odniesieniu do relacji Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi[4]. Dodatkowo wydaje on dokumenty NATO, Unii Europejskiej lub innym organizacjom międzynarodowym, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych[5]. W sferze wojskowej Szef ABW wykonuje funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa za pośrednictwem Szefa SKW.

Szef ABW, Szef SKW lub funkcjonariusze przez nich upoważnieni w obszarze niezbędnym do realizacji funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa mają prawo do:

 • dostępu do dokumentów
 • wstępu do obiektów i pomieszczeń
 • żądania dostępu do systemów teleinformatycznych
 • pozyskiwania wyjaśnień i informacji

Kierownik jednostki organizacyjnej

Za ochronę przetwarzanych w jednostce organizacyjnej informacji niejawnych odpowiedzialny jest kierownik danej jednostki[6]. Nie rzadziej niż raz na 5 lat zobowiązany jest on do sprawdzenia, czy materiały spełniają przesłanki ochrony. Kierownik może wyrazić pisemna zgodę na zmianę, bądź zniesienie klauzuli tajności z informacji niejawnych na "ściśle tajne". Jego zadaniem jest również współdziałanie ze służbami, prowadzącymi czynności kontrolne postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego. Kierownik informacji niejawnych uniemożliwia dostęp do informacji niejawnych osobom wobec, których zostało rozpoczęte postępowanie kontrolne sprawdzające.

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 2010, art. 1
 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 2010, art. 7
 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 2010, art. 12
 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 2010, art. 11
 5. E. Machura 2013, s. 156
 6. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 2010, art. 14

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Natalia Książek