Notacja AoA

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Notacja AoA
Polecane artykuły


Notacja Activity on the Arrow (AoA), znana także jako Activity Diagramming Method (ADM) czy model strzałkowy. Została po raz pierwszy zastosowana w pierwszej połowie lat 50. ubiegłego wieku w programie rakietowym Polaris. wraz z postęp technik sieciowych oraz rozwojem komputerów wyszła z użycia i jest rzadko wykorzystywana. W tym modelu sieciowym każda strzałka oznacza działanie (gdzie początek strzałki oznacza początek działania, a grot strzałki koniec zadania). Węzły natomiast reprezentują zdarzenia w projekcie i służą do obliczania czasów najwcześniejszego rozpoczęcia zadania i rezerwy czasowej na wykonanie zadania.

Czynność pozorna

W sieci AoA występują tzw. czynności pozorne, czyli takie które odwzorowywują porządek topologiczny pomiędzy rzeczywistymi czynnościami. Czynności pozorne nie zużywają czasu ani zasobów, a zwyczajowo oznaczane są liniami przerywanymi.

Zadanie Poprzednik
A -
B -
C A, B
D B, C
Rys. 1 Czynność pozorna w notacji AoA

W powyższym przykładzie pomiędzy zdarzeniami 2 i 3 występuje czynność pozorna, która umożliwia rozpoczęcie zadania C dopiero w chwili, gdy zadania A i B zostaną zakończone.

Węzeł w diagramie AoA

Rys. 2 Węzeł w notacji AoA

Węzeł w notacji AoA zazwyczaj podzielony jest na cztery pola, gdzie w polu:

  • A - wpisujemy numer zdarzenia
  • B - najwcześniejszy możliwy moment wystąpienia zdarzenia - Tw
  • C - najpóźniejszy możliwy moment wystąpienia zdarzenie - Tp
  • D - różnice pomiędzy najpóźniejszym momentem a najwcześniejszym momentem wystąpienia zdarzenia (luzem zdarzenia)

Obliczanie najwcześniejszego możliwego momentu wystąpienia zdarzenia

Rys. 3 Najwcześniejszy czas wystąpienia zdarzenia w notacji AoA
Zdarzenie (i) Tw (i) Zadanie (z) t (z) Tw (i) + t (z) Maksimum
1 5 A 3 8 -
2 7 B 3 10 10
3 9 - 0 9 -

gdzie Tw (i) - najwcześniejszy możliwy moment wystąpienia zdarzenia "i", a t (z) - czas trwania zadania "z".

Obliczanie najpóźniejszego możliwego momentu wystąpienia zdarzenia

Rys. 4 Najpóźniejszy czas wystąpienia zdarzenia w notacji AoA
Zdarzenie (i) Tp (i) Zadanie (z) t (z) Tp (i) - t (z) Minimum
2 9 A 3 6 -
3 11 B 3 8 -
4 7 - 0 7 7

gdzie Tp (i) - najpóźniejszy możliwy moment wystąpienia zdarzenia "i", a t (z) - czas trwania zadania "z".

Bibliografia

Autor: Michał Gurgacz