Nota kredytowa

Nota kredytowa
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Nota kredytowa - inaczej nazywana notą uznaniową (z ang. credit note); to jeden z dokumentów handlowych, wystawiony przez instytucję udzielającą kredytu (wierzyciela) informujący o zmianach w wysokości długu/kredytu np. związanych z korektami błędów itp.

Wystawianie noty kredytowej

Nota kredytowa jest wystawiana w postaci pisemnej. Jest to jeden z podstawowych dokumentów w obrocie handlowym, który koryguje wewnątrzwspólnotowy obrót towarami (w obrocie krajowym to "faktura korygująca").


Notę kredytową wystawia się w sytuacjach gdy:

 • zostanie udzielony przez dostawcę rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty (bonifikaty, skonta, upusty, obniżki cen),
 • zostaną zwrócone przez nabywcę zakupione towary lub opakowania,
 • zostaną zwrócone przez nabywcę zakupione, lecz uszkodzone i/lub niekompletne towary,
 • zostaną pobrane nienależne kwoty (np. błąd w cenie). [1]


Wystawiając notę kredytową należy pamiętać o zawarciu w dokumencie takich elementów jak:

 • numer kolejny noty kredytowej,
 • data wystawienia noty kredytowej,
 • dane odbiorcy: nazwa (lub imię i nazwisko), adres oraz numer NIP,
 • dane dostawcy: nazwa (lub imię i nazwisko), adres oraz numer NIP,
 • data dokonania i/lub zakończenia dostawy towarów.


W sytuacji, gdy nota kredytowa wystawiana jest z przyczyny udzielenia rabatu (upustu/obniżki ceny) przez dostawcę towarów, a rabat ten dotyczy wszystkich dostaw towarów, jakie były dokonane na rzecz jednego nabywcy w określonym okresie czasu to nota kredytowa:

 • powinna zawierać wskazanie okresu czasowego, do którego rabat się odnosi,
 • nie musi zawierać nazw towarów, które są objęte rabatem.

Rozliczanie noty kredytowej

Notę kredytową rozlicza się w różnych terminach. Sposób rozliczania noty jest związany z przyczyną jej wystawienia. Istnieją trzy terminy rozliczania:

 1. pierwotna data obowiązku podatkowego - gdy zaistnieje błąd przy wystawieniu faktury pierwotnej spowodowany np. podaniem niewłaściwej ceny lub udzieleniem rabatu,
 2. data otrzymania noty kredytowej - gdy zostanie uznana reklamacja towarów,
 3. data zwrotu towarów - gdy zostaną zwrócone uszkodzone (wadliwe, niekompletne) towary.

Przy dokonaniu korekty i wystawianiu noty kredytowej w wewnątrzwspólnotowym obrocie handlowym nie jest wymagane otrzymanie przez dostawcę podpisanego przez nabywcę dokumentu korygującego (noty kredytowej). Potwierdzenie odbioru otrzymania noty kredytowej nie jest zatem obligatoryjne, co więcej, można zatem daną notę kredytową (co do zasady) ująć w deklaracji VAT za miesiąc, w którym ten dokument korygujący został wystawiony. [2]

Przypisy


Bibliografia


Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Katarzyna Wojnar