Negocjacje ze związkami

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 22:43, 20 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Negocjacje ze związkami
Polecane artykuły


Negocjacje jest to proces komunikacji, w którym występują przynajmniej dwie strony (np. pracodawca i pracobiorca) mające przeciwstawne interesy, rozwiązują zaistniałe rozbieżności i spory oraz dokonują wspólnych rozstrzygnięć. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Jest niezależny w swojej działalności statusowej od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji. Negocjacje zbiorowe (między pracownikami a pracodawcą) są możliwe do przeprowadzenia, gdy spełnione są takie aspekty jak: wolność koalicji (swoboda zrzeszania pracowników i pracodawców oraz zasady równości i autonomii reprezentantów stron. Ważne jest również staranne przygotowanie uczestników negocjacji i wola zawarcia umowy oraz poszanowanie interesów obu stron.

Zadania

Do głównych obszarów dialogu związków zawodowych z pracodawcą należą:

 • Obrona interesów pracobiorców i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej
 • Poprawa istniejących warunków pracy
 • Podniesienie płacy minimalnej i utrzymanie poziomu wynagrodzeń realnych
 • Ochrona zatrudnienia
 • Elastyczność czasu pracy (skrócenie czasu pracy, określenie godzin nadliczbowych)
 • Zapewnienie świadczeń socjalnych i dbanie o zwalnianych pracowników

Obecnie lista tematów do dyskusji jest dłuższa. Wynika to ze zmian zachodzących na płaszczyźnie społeczno-gospodarczej:

 • Ochrona środowiska wynikająca z zagrożenia i degradacji w wyniku stosowania nowych technologii
 • Nowa klasyfikacja zawodów w związku z ciągłym postępem technologicznym
 • Prawo do ochrony prywatności korespondencji elektronicznej pracowników
 • Zakaz monitoringu pracobiorców w czasie pracy
 • Wdrażanie Nowych technologii i ich wpływ na prace
 • Dostęp do szkoleń zawodowych przez działalność edukacyjną.

Organizacja

W Polsce w negocjacjach uczestniczą duże organizacje związkowe np. OPZZ i NSZZ Solidarność oraz ogólnokrajowe związki zawodowe. Tak samo kwestia związków zawodowych kształtuje się w całej Europie Zachodniej, gdzie na pierwszym planie znajdują się federacje lub konfederacje związkowe. Inną sytuację mamy w Stanach Zjednoczonych, gdzie związki zawodowe działają w obrębie firmy, jej wydziału lub nawet poszczególnych stanowisk pracy. Obecnie ze względu na rozwój technologii informatyczno-komunikacyjnej, procesy globalizacyjne i restrukturyzacyjne oraz rozwój indywidualnych karier zawodowych obserwuje się zmniejszenie znaczenia związków zawodowych, a co za tym idzie mniejszą rolę w negocjacjach między pracodawcą a pracobiorcą.

Bibliografia

Autor: Sylwia Musiał