Model St Gallen

Z Encyklopedia Zarządzania

Model St. Gallen to model opracowany przez profesorów Uniwersytetu w St. Gallen w Szwajcarii, który opiera się na pięciu perspektywach zarządzania. Model ten skupia się na kluczowych obszarach zarządzania, takich jak strategia, kompetencje, procesy, relacje i kultura, które są uważane za kluczowe dla sukcesu organizacji.

  • Perspektywa strategii: ta perspektywa koncentruje się na rozwijaniu i realizacji strategicznych celów organizacji.
  • Perspektywa kompetencji: ta perspektywa skupia się na rozwijaniu kompetencji i umiejętności potrzebnych do realizacji celów strategicznych.
  • Perspektywa procesów: ta perspektywa skupia się na zarządzaniu procesami, które są kluczowe dla realizacji celów strategicznych.
  • Perspektywa relacji: ta perspektywa skupia się na budowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z klientami, partnerami biznesowymi, pracownikami i innymi interesariuszami.
  • Perspektywa kultury: ta perspektywa skupia się na kształtowaniu i utrzymywaniu pozytywnej kultury organizacyjnej, która sprzyja realizacji celów strategicznych.

Ten model zarządzania jest uważany za bardzo holistyczny, ponieważ uwzględnia różne aspekty zarządzania i ich wzajemne powiązania. Model ten jest również elastyczny, co pozwala na jego dostosowanie do różnych sytuacji i potrzeb organizacji.

Polecana literatura

  • Beritelli, P., Reinhold, S., Laesser, C., & Bieger, T. (2015). The St. Gallen model for destination management (p. 200). IMP-HSG.
  • Gassmann, O., Frankenberger, K., & Csik, M. (2013). The St. Gallen business model navigator.