Model St Gallen

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Model St. Gallen to model opracowany przez profesorów Uniwersytetu w St. Gallen w Szwajcarii, który opiera się na pięciu perspektywach zarządzania. Model ten skupia się na kluczowych obszarach zarządzania, takich jak strategia, kompetencje, procesy, relacje i kultura, które są uważane za kluczowe dla sukcesu organizacji.

  • Perspektywa strategii: ta perspektywa koncentruje się na rozwijaniu i realizacji strategicznych celów organizacji.
  • Perspektywa kompetencji: ta perspektywa skupia się na rozwijaniu kompetencji i umiejętności potrzebnych do realizacji celów strategicznych.
  • Perspektywa procesów: ta perspektywa skupia się na zarządzaniu procesami, które są kluczowe dla realizacji celów strategicznych.
  • Perspektywa relacji: ta perspektywa skupia się na budowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z klientami, partnerami biznesowymi, pracownikami i innymi interesariuszami.
  • Perspektywa kultury: ta perspektywa skupia się na kształtowaniu i utrzymywaniu pozytywnej kultury organizacyjnej, która sprzyja realizacji celów strategicznych.

Ten model zarządzania jest uważany za bardzo holistyczny, ponieważ uwzględnia różne aspekty zarządzania i ich wzajemne powiązania. Model ten jest również elastyczny, co pozwala na jego dostosowanie do różnych sytuacji i potrzeb organizacji.

Polecana literatura

  • Beritelli, P., Reinhold, S., Laesser, C., & Bieger, T. (2015). The St. Gallen model for destination management (p. 200). IMP-HSG.
  • Gassmann, O., Frankenberger, K., & Csik, M. (2013). The St. Gallen business model navigator.