Metodyka wstępująca

Metodyka wstępująca
Polecane artykuły

Metodyka wstępująca (przyrostowa) - zakłada rozbicie etapu realizacji projektu informatycznego na mniejsze fragmenty i realizację jedynie wybranych, lub wszystkich ale przy założeniu rozłożenia ich w czasie i realizacji zgodnie z potrzebami lub możliwościami finansowymi przedsiębiorstwa.

Korzyści

Pozwala ona na wcześniejsze uzyskanie korzyści z zastosowania technologii informatycznych w wybranych jednostkach organizacyjnych lub obszarach funkcjonalnych (przykładowo najpierw wdraża się systemy finansowo-księgowe, następnie system odpowiedzialny za zarządzanie sprzedażą, a na końcu system wspomagający produkcję i logistykę).

Bibliografia

  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak