Metody opodatkowania firm

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Metody opodatkowania firm
Polecane artykuły
Disambig.png

To jest strona ujednoznaczniająca.

Ze względu na wieloznaczność hasła, proponujemy wybranie któregoś z poniższych znaczeń.

Podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą ma do wyboru następujące formy ewidencji podatkowej:

Autor: Krzysztof Woźniak