Metoda kasowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 07:15, 20 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Metoda kasowa
Polecane artykułyMetoda kasowa- jest szczególnym rozwiązaniem obowiązującym w zakresie rozliczania podatku VAT. Polega ona na tym, iż obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z dniem uregulowania całości lub części należność, jednak nie później niż 90 dnia od momentu wydania towaru bądź wykonania usługi. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Zawiadomienie należy złożyć na piśmie w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik będzie stosował metodę kasową.

Zastosowanie

Zastosowanie metody kasowej dotyczy tzw. Małych podatników, których:

  • Wartość sprzedaży towarów, wartość eksportu towarów i usług nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 800 000 euro.
  • Świadczącego usługi komisu (komisanta), jeżeli wartość sprzedanych towarów nie przekroczyła w minionym roku podatkowym kwoty 800 000 euro.
  • Prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, pod warunkiem że kwota prowizji za wykonanie usługi nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 30.000 euro.

Faktury wystawiane przez małych podatników, którzy stosują metodę kasową powinny zawierać oznaczenie FAKTURA VAT-MP.

Metoda kasowa a rozliczenia

Wraz z wybraniem metody kasowej w rozliczeniu VAT, obowiązują różne zasady rozliczenia od podatku towarów i usług małego podatnika oraz ewidencjonowania. Wybór metody kasowej wiąże się z obowiązkiem podatkowym VAT, który nie wiąże się z zasadami ogólnymi, lecz z zasadami uregulowania całości lub części należności od kontrahenta (nie później niż 90 dni, od wykonania usługi lub wydania towaru). Osoba która zadeklaruje taką formę rozliczania podatku VAT, musi pisemnie o tym poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego kwartał, za który podatnik będzie stosował ten rodzaj rozliczenia. Metoda ta jednak zmusza również do przenoszenia faktur, na których nie ma obowiązku przenoszenia na dany kwartał. (bark wpływu oraz upływ 90 dni). Do ewidencji sprzedaży następnego kwartału oraz rejestrowania obowiązku podatkowego wynikającego z częściowego uregulowania zapłaty z jednoczesna możliwością przenoszenia rozliczenia powstałego podatku, również do rejestru sprzedaży kolejnego kwartału, np. 50 % należności wystawionej w IV kwartale uregulowano przed jego upływem, a kolejne 50% i I kwartale następnego roku. Zwrócić także należy uwagę, że ustawodawca posługuje się w tym przypadku pojęciem "uregulowania całości lub części należności”, a nie zapłaty należności. oznacza to, że obowiązek podatkowy powstaje w każdym przypadku spełnienia świadczenia przez odbiorcę, na rzecz nabywcy, powodującego wygaśnięcie tegoż świadczenia w całości lub w części.[1]

Skuteczna deklaracja stosowania takiej metody powoduje, że od pierwszego dnia kwartału, podatnik zaczyna stosować ta metodę. Istotny jest fakt, że obowiązek zawiadomienia nie oznacza obowiązku uzyskania zgody na stosowanie tejże metody. Rola organu przyjmującego ogranicza się do przyjęcia takiego zawiadomienia, Skutkiem wyboru tej metody jest brak możliwości rezygnacji z niej przez 12 miesięcy (a więc cztery kolejne kwartały rozliczenia).[2]

Przypisy

  1. D. Dominik D., M. Militz, M. Bącal (2010), s. 291
  2. A.Bartosiewicz, R.Kubacki (2014), s. 341-342

Bibliografia


Autor: Andrzej Kowal

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.