Marketing w jednostkach samorządu terytorialnego

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 10:38, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Marketing w jednostkach samorządu terytorialnego
Polecane artykuły


Marketing w gminie lub powiecie jest to marketing terytorialny w którym dany region na podstawie swoich zasobów oferuje lub wymienia specyficzne "produkty terytorialne" dla bliższych i dalszych klientów. W aspekcie marketingowym powiat/gmina jest podmiotem gospodarczym, który działa w warunkach gospodarki rynkowej, który ma osobowość prawną. Działa on w celu zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej, dzięki posiadanym zasobom: ludzkim, materialnym, finansowym i niematerialnym. mimo iż powiat/gmina działa w gospodarce rynkowej jednak generowany przez nią zysk jest postrzegany w kategorii społecznej.

Produkt powiatu/gminy w ujęciu marketingowym

Produktem powiatu/gminy nazywamy zbiór użyteczności, które są oferowane odpłatnie, częściowo odpłatnie lub nieodpłatnie zainteresowanym grupom klientów. Powiat/gmina jako organizacja non-profit świadczy przede wszystkim usługi o charakterze użyteczności publicznej, głównie w sferze:

 • Obsługi technicznej (usługi komunalne i bytowe)
 • Społecznej (kultura, oświata, sport, wypoczynek, rekreacja, zdrowie, opieka społeczna)
 • Administracyjnej (prowadzenie rejestru pojazdów, wydawanie pozwoleń itp.)

Formy produktu

Produkt marketingowy powiatu/gminy przyjmuje różne formy:

 • Usługi (rozpatrywane w kontekście zaspokajanych potrzeb, procesu świadczenia, stopnia indywidualizacji jak i udziału konsumentów w procesie usługowym)
 • Osoby (jest to eksponowanie osoby i wzbudzanie poparcia dla niej wśród społeczeństwa)
 • Idei (propagowanie wśród społeczeństwa określonych zachowań i postaw)
 • Organizacji (celem jest uzyskanie akceptacji społeczeństwa dla organizacji i świadczonych przez nią usług)

Adresaci oferty produktowej powiatu/gminy

W ramach adresatów wyróżniamy:

 • Klientów indywidualnych, których można podzielić biorąc pod uwagę czynniki demograficzne, społeczne itd.
 • Klientów zbiorowych, których można podzielić ze względu na takie kryteria jak: wielkość, branża, forma prawna poziom zasobów itp.

Ze względu na kryterium lokalizacji adresatów dzielimy:

 • Adresaci wewnętrzni, czyli mieszkańców gminy/powiatu i organizacje działająca na tym terenie
 • Adresaci zewnętrzni, do których zaliczamy inwestorów, zamiejscowe podmioty gospodarcze, turystów, sąsiednie gminy/powiaty jak i ich mieszkańców

Instrumenty promotion-mix w gminie/powiecie

 • Reklama
 • Public relations (działalność informacyjno- propagandowa, która ma wpływać na kształtowanie pozytywnej opinii publicznej)
 • Sponsoring (wsparcie finansowe, usługowe lub rzeczowe, w zamian za świadczenie ze strony sponsorowanego)

Bibliografia

 • "Gospodarka-Rynek-Marketing", pod red Andrzeja Szromnika, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004, str:143- 154
 • "Marketing w administracji publicznej", Zbigniew Mazur, Jolanta Zieziula, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 1999, str:193, 209, 212

Autor: Agnieszka Frączek