LEI

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
LEI
Polecane artykuły


Kod LEI (Legal Entity Identifier czyli Identyfikator podmiotu prawnego ) to 20 znakowy alfa-numeryczny identyfikator podmiotu zgodny z normą ISO17442 nadany przez Local Operating Unit ( LOU), unikalnie identyfikujące podmioty w skali globalnej.


GLEIS- Global LEI System - system do nadawania unikalnych w skali globalnej numerów identyfikacyjnych klienta LEI. Funkcjonowanie systemu GLEIS opiera się na współpracujących ze sobą lokalnych jednostkach operacyjnych (tzw. LOU) i na uczestnikach rynku na całym świecie w ramach jednego systemu.


ROC- Regulatory Oversight Committee - regulacyjne ciało nadzorcze nad GLEIS, powołane przez Financial Stability Board i zaakceptowane przez grupę G-20.

LOU- Local Operating Units - lokalna jednostka uprawniona do nadawania numerów LEI w ramach globalnego systemu GLEIS oraz walidacji i modyfikacji danych referencyjnych dla podmiotów, którym zostały nadawane te numery (np. KDPW). Nadawanie kodów LEI

Budowa kodu

 • Znaki 1-4 to stały prefix LOU,
 • Znaki 5-6 to dwie cyfry rezerwowe standardowo to 00,
 • Znaki 7-18 losowo przydzielone przez podmiot odpowiedzialny za kody znaki alfanumeryczne,
 • Znaki 19-20 liczba kontrolna zgodna z ISO.

Korzyści z posiadania kodu LEI

 1. Dzięki LEI w niezastąpiony sposób pozwala zidentyfikować podmiot gospodarczy oraz fundusze w skali globalnej,
 2. Pozwala na wywiązywanie się raportowania na podstawie aktów prawnych: EMIR, REMIT, MiFID II/ MiFIR, CSDR, SFTR obecnie jak i w przyszłości,
 3. Zwiększa bezpieczeństwo i przejrzystość na rynkach finansowych,
 4. Zezwala na rozpowszechnianie informacji kluczowych o danym podmiocie na rynku globalnym,
 5. Zwiększa wiarygodność dla partnerów biznesowych.

Dla kodo kod LEI

„Kod Lei jest wykorzystywany przez wszystkie podmioty na podstawie poniższych rozporządzeń, które są zobowiązane lub będą do składania raportów. Są to zatem:

 • EMIR- podmioty zawierające transakcje pochodne na rynkach regulowanych i OTC- opcje kontrakty.
 • MIFID II/ MIFID- firmy zawierające podmioty na rynkach regulowanych.
 • CSDR- członkowie Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych ( CSD), w tym w typie Emitent.
 • SFTR- podmioty zawierające transakcje repo, sell buy back, buy sell back, pożyczki papierów wartościowych oraz transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami.”[Agencja numeracyjna, 2018]

Ponad to z kodów korzystać będą:

 • Podmioty niefinansowe- spółki i osoby fizyczne prowadzącą działalność gospodarczą w różnych dziedzin,
 • Instytucje finansowe, banki, pośrednicy finansowi, brokerzy, instytucje kredytowe, inne instytucje finansowe,
 • Fundusze inwestycyjne, subfundusze w strukturze parasolowej,
 • Fundusze emerytalne,
 • Inne instytucje zobowiązane finansowo.

Zastosowanie kodu LEI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia EMIR każdy podmiot, będący osobą prawną lub osobą fizyczną, posiadającą działalność gospodarczą, która zawiera transakcje w instrumentach pochodnych, ma obowiązek raportować informację o transakcjach do repozytoriów transakcji. Mówi nam to, że każdy wyżej opisany podmiot prawny zaangażowany w takie transakcje bez względu na pozycje jaką zajmuje w całym procesie zawierania i rozliczania takich transakcji, jest zobowiązany do posiadania kodu LEI i wykorzystywania go w procesie raportowania.


W Polsce Repozytorium Transakcji prowadzi od 2013 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Jak otrzymać kod LEI

KDPW zezwala na uzyskanie kodu LEI w prosty i szybki sposób poprzez stronę internetową KDPW:

 1. Założenie i rejestracja konta internetowego,
 2. Złożenie zamówienia,
 3. Dokonanie opłat za zamówienie,
 4. Uzyskanie indywidualnego kodu LEI.


Za obsługę zainteresowanych podmiotów i nadawanie identyfikatorów podmiotu prawnego odpowiedzialne są tzw. Local Operating Units (LOU- lokalne jednostki operacyjne ). Implementacja procesu nadawania Kodów Lei operacyjnie kontrolowana jest przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), który odpowiada za jednolite światowe standardy w całym systemie LEI. System ten nadzorowany jest przez Regulatory Oversight Committee.


Bibliografia

Autor: Magdalena Biela