Kwestionariusz badania satysfakcji pracowników (ankieta): Różnice pomiędzy wersjami

Linia 1: Linia 1:
 +
{{Infobox
 +
|Concept={{PAGENAME}}
 +
|list1=<ul>
 +
<li>[[Marketing]]
 +
</ul>
 +
|list2=<ul>
 +
<li>[[Preferencje konsumenta]]
 +
<li>[[Badania marketingowe]]
 +
</ul>
 +
|list3=<ul>
 +
<li>[[Ankieta]]
 +
<li>[[Kontrolowanie]]
 +
<li>[[Badanie ankietowe]]
 +
</ul>
 +
}}
 +
==Kwestionariusz==
 +
'''Kwestionariusz''' to '''zbiór pytań''' zapisanych w uporządkowany sposób, utwierdzony na papierze lub w innej formie (np. jako arkusz elektroniczny) w celu '''uzyskania żądanych odpowiedzi'''. Kwestionariusz wykorzystuje się, jako narzędzie badawcze w celu uzyskania niezbędnych informacji. Literatura przedmiotu wyróżnia dwa rodzaje kwestionariuszy. '''Kwestionariusz ankietowy''' to taka forma narzędzia badawczego, w którym sam ankietowany odczytuje pytania i udziela on odpowiedzi na nie. '''Druga forma''' kwestionariusza jest taka, w której '''występuje ankieter''', jego zadaniem jest odpowiednie (zazwyczaj prowadzący wywiad ma postępować zgodnie ze wskazówkami autora kwestionariusza) odczytywanie pytań respondentowi, a także zapisywaniem jego odpowiedzi. Kwestionariusze podlegają ocenie standaryzacji, która jest wyznacznikiem normalizacji zmiennych.
 +
==Budowa kwestionariusza==
 +
Kwestionariusz składa się z następujących elementów:
 +
* wprowadzenie – zawiera informacje o osobie lub instytucji, która przeprowadza badanie. Ponadto we wprowadzeniu określony jest cel badań oraz informacja o anonimowości badania lub jej braku,
 +
* część merytoryczna – w niej znajdują się pytania ułożone w odpowiedniej kolejności dotyczące celu i problemów badania,
 +
* metryczka – w tej części znajdują się pytania dotyczące cech społeczno-demograficznych respondentów,
 +
* podziękowania – krótkie podziękowania respondentowi za wzięcie udziału w badaniu.
 +
==Metryczka==
 +
Metryczka jest integralną częścią kwestionariusza, która dostarcza autorowi badania licznych informacji dotyczących respondentów. W przypadku badań dotyczących zmiennych, socjodemograficznych część metryczkowa jest analizowana z szczególną dokładnościom, gdyż w niej znajdują się pytania dotyczące bezpośrednio celu badania. W przypadku badań z innego rodzaju zmiennymi, metryczka również musi znaleźć się w kwestionariuszu. Pomimo braku bezpośredniej zależności pomiędzy pytaniami metryczkowymi, a celem badań są one źródłem istotnych informacji dla autora badania. W toku dalszych analiz dzięki powiązaniom, pomiędzy pytaniami merytorycznymi i metryczkowmi autor może wyciągnąć dodatkowe wnioski z przeprowadzonego badania (np. płeć respondenta wpływa na wynik badania).
  
  
<center>'''Przykładowy kwestionariusz'''</center>
+
 
# ''' Zajmowane stanowisko?'''
+
==Przykładowy kwestionariusz==
 +
1 ''' Zajmowane stanowisko?'''
 
* kierownicze
 
* kierownicze
 
* specjalistyczne
 
* specjalistyczne
 
* [[pracownik]] fizyczny
 
* [[pracownik]] fizyczny
# ''' Okres zatrudnienia w firmie:'''
+
2 ''' Okres zatrudnienia w firmie:'''
 
* Mniej niż rok
 
* Mniej niż rok
 
* 1-2 lat
 
* 1-2 lat
Linia 12: Linia 38:
 
* 5-10 lat
 
* 5-10 lat
 
* Powyżej 10 lat
 
* Powyżej 10 lat
# ''' Atmosfera panująca w firmie jest...?'''
+
3 ''' Atmosfera panująca w firmie jest...?'''
 
* Raczej satysfakcjonująca
 
* Raczej satysfakcjonująca
 
* Zdecydowanie satysfakcjonująca
 
* Zdecydowanie satysfakcjonująca
Linia 18: Linia 44:
 
* Raczej niesatysfakcjonująca
 
* Raczej niesatysfakcjonująca
 
* Zupełnie niesatysfakcjonująca
 
* Zupełnie niesatysfakcjonująca
# '''Poziom stabilności zatrudnienia w ramach firmy jest...?'''
+
4 '''Poziom stabilności zatrudnienia w ramach firmy jest...?'''
 
* Raczej satysfakcjonujący
 
* Raczej satysfakcjonujący
 
* Zdecydowanie satysfakcjonujący
 
* Zdecydowanie satysfakcjonujący
Linia 24: Linia 50:
 
* Raczej niesatysfakcjonujący
 
* Raczej niesatysfakcjonujący
 
* Zupełnie niesatysfakcjonujący
 
* Zupełnie niesatysfakcjonujący
 
+
5 ''' Fizyczne [[warunki pracy]] w firmie ([[wyposażenie]] stanowiska pracy, narzędzia itd.) są...?'''
<google>ban728t</google>
 
 
# ''' Fizyczne [[warunki pracy]] w firmie ([[wyposażenie]] stanowiska pracy, narzędzia itd.) są...?'''
 
 
* Raczej satysfakcjonujące
 
* Raczej satysfakcjonujące
 
* Zdecydowanie satysfakcjonujące
 
* Zdecydowanie satysfakcjonujące
Linia 33: Linia 56:
 
* Raczej niesatysfakcjonujące
 
* Raczej niesatysfakcjonujące
 
* Zupełnie niesatysfakcjonująca
 
* Zupełnie niesatysfakcjonująca
'''Pakiet socjalny oferowany przez firmę jest...? '''
+
6 '''Pakiet socjalny oferowany przez firmę jest...? '''
 
* Raczej satysfakcjonujący
 
* Raczej satysfakcjonujący
 
* Zdecydowanie satysfakcjonujący
 
* Zdecydowanie satysfakcjonujący
Linia 39: Linia 62:
 
* Raczej niesatysfakcjonujący
 
* Raczej niesatysfakcjonujący
 
* Zupełnie niesatysfakcjonujący
 
* Zupełnie niesatysfakcjonujący
# '''Forma zatrudnienia (rodzaj umowy o pracę) jest...?'''  
+
7 '''Forma zatrudnienia (rodzaj umowy o pracę) jest...?'''  
 
* Raczej satysfakcjonująca
 
* Raczej satysfakcjonująca
 
* Zdecydowanie satysfakcjonująca
 
* Zdecydowanie satysfakcjonująca
Linia 45: Linia 68:
 
* Raczej niesatysfakcjonująca
 
* Raczej niesatysfakcjonująca
 
* Zupełnie niesatysfakcjonująca
 
* Zupełnie niesatysfakcjonująca
# '''Obecny poziom wynagrodzenia jest...?'''  
+
8 '''Obecny poziom wynagrodzenia jest...?'''  
 
* Raczej satysfakcjonujący
 
* Raczej satysfakcjonujący
 
* Zdecydowanie satysfakcjonujący
 
* Zdecydowanie satysfakcjonujący
Linia 51: Linia 74:
 
* Raczej niesatysfakcjonująca
 
* Raczej niesatysfakcjonująca
 
* Zupełnie niesatysfakcjonująca
 
* Zupełnie niesatysfakcjonująca
# '''Swoje relacje z bezpośrednim przełożonym uważam za...?'''  
+
9 '''Swoje relacje z bezpośrednim przełożonym uważam za...?'''  
 
* Raczej satysfakcjonujące
 
* Raczej satysfakcjonujące
 
* Zdecydowanie satysfakcjonujące
 
* Zdecydowanie satysfakcjonujące
Linia 57: Linia 80:
 
* Raczej niesatysfakcjonujące
 
* Raczej niesatysfakcjonujące
 
* Zupełnie niesatysfakcjonująca
 
* Zupełnie niesatysfakcjonująca
 
 
10. '''Obecny poziom wynagrodzenia jest...?'''  
 
10. '''Obecny poziom wynagrodzenia jest...?'''  
 
* Raczej satysfakcjonujący
 
* Raczej satysfakcjonujący
Linia 64: Linia 86:
 
* Raczej niesatysfakcjonująca
 
* Raczej niesatysfakcjonująca
 
* Zupełnie niesatysfakcjonująca
 
* Zupełnie niesatysfakcjonująca
 
 
11. '''[[Rekrutacja]] odbywa się zgodnie z przyjętymi rynkowymi standardami:'''  
 
11. '''[[Rekrutacja]] odbywa się zgodnie z przyjętymi rynkowymi standardami:'''  
 
* Zdecydowanie tak
 
* Zdecydowanie tak
Linia 71: Linia 92:
 
* Raczej nie
 
* Raczej nie
 
* Zdecydowanie nie
 
* Zdecydowanie nie
 
 
12. '''Sposób awansowania pracowników jest...?'''  
 
12. '''Sposób awansowania pracowników jest...?'''  
 
* Raczej satysfakcjonujący
 
* Raczej satysfakcjonujący
Linia 78: Linia 98:
 
* Raczej niesatysfakcjonujący
 
* Raczej niesatysfakcjonujący
 
* Zupełnie niesatysfakcjonujący  
 
* Zupełnie niesatysfakcjonujący  
 
 
13. '''Sposób rozstawania się z pracownikami przez firmę jest...?'''  
 
13. '''Sposób rozstawania się z pracownikami przez firmę jest...?'''  
 
* Raczej satysfakcjonujący
 
* Raczej satysfakcjonujący
Linia 85: Linia 104:
 
* Raczej niesatysfakcjonujący
 
* Raczej niesatysfakcjonujący
 
* Zupełnie niesatysfakcjonujący  
 
* Zupełnie niesatysfakcjonujący  
 
 
14. '''Szkolenia oferowane przez firmę są...?'''  
 
14. '''Szkolenia oferowane przez firmę są...?'''  
 
* Raczej satysfakcjonujące
 
* Raczej satysfakcjonujące
Linia 92: Linia 110:
 
* Raczej niesatysfakcjonujące
 
* Raczej niesatysfakcjonujące
 
* Zupełnie niesatysfakcjonujące  
 
* Zupełnie niesatysfakcjonujące  
 
 
15. '''Obecny zakres obowiązków jest...?'''  
 
15. '''Obecny zakres obowiązków jest...?'''  
 
* Raczej satysfakcjonujący
 
* Raczej satysfakcjonujący
Linia 99: Linia 116:
 
* Raczej niesatysfakcjonujący
 
* Raczej niesatysfakcjonujący
 
* Zupełnie niesatysfakcjonujący  
 
* Zupełnie niesatysfakcjonujący  
 
 
16. '''[[Firma]] ma szacunek i zrozumienie wobec moich obowiązków rodzinnych:'''  
 
16. '''[[Firma]] ma szacunek i zrozumienie wobec moich obowiązków rodzinnych:'''  
 
* Zawsze ma
 
* Zawsze ma
Linia 106: Linia 122:
 
* Raczej nie ma
 
* Raczej nie ma
 
* Zupełnie nie ma
 
* Zupełnie nie ma
 
 
17. '''Zaobserwowałem lub doświadczyłem dyskryminacji (ze względu na płeć, wiek itd.):'''  
 
17. '''Zaobserwowałem lub doświadczyłem dyskryminacji (ze względu na płeć, wiek itd.):'''  
 
* Zupełnie się nie zgadzam
 
* Zupełnie się nie zgadzam
Linia 113: Linia 128:
 
* Raczej się zgadzam
 
* Raczej się zgadzam
 
* Zupełnie się zgadzam
 
* Zupełnie się zgadzam
 
 
18. '''Poleciłbym znajomemu [[zatrudnienie]] w tej firmie:'''  
 
18. '''Poleciłbym znajomemu [[zatrudnienie]] w tej firmie:'''  
 
* Na pewno tak
 
* Na pewno tak
Linia 120: Linia 134:
 
* Raczej nie
 
* Raczej nie
 
* Na pewno nie
 
* Na pewno nie
 
 
19. '''Współpracownicy udzielają mi informacji wtedy, gdy tego potrzebują:'''  
 
19. '''Współpracownicy udzielają mi informacji wtedy, gdy tego potrzebują:'''  
 
* Zupełnie się nie zgadzam
 
* Zupełnie się nie zgadzam
Linia 127: Linia 140:
 
* Raczej się zgadzam
 
* Raczej się zgadzam
 
* Zupełnie się zgadzam
 
* Zupełnie się zgadzam
 
 
20. '''Mój [[przełożony]] dobrze zna się na mojej pracy:'''  
 
20. '''Mój [[przełożony]] dobrze zna się na mojej pracy:'''  
 
* Zupełnie się nie zgadzam
 
* Zupełnie się nie zgadzam
Linia 134: Linia 146:
 
* Raczej się zgadzam
 
* Raczej się zgadzam
 
* Zupełnie się zgadzam
 
* Zupełnie się zgadzam
 
 
21. '''Mój wysiłek i zaangażowanie są doceniane przez mojego przełożonego:'''  
 
21. '''Mój wysiłek i zaangażowanie są doceniane przez mojego przełożonego:'''  
 
* Zupełnie się nie zgadzam
 
* Zupełnie się nie zgadzam
Linia 141: Linia 152:
 
* Raczej się zgadzam
 
* Raczej się zgadzam
 
* Zupełnie się zgadzam
 
* Zupełnie się zgadzam
 
 
22. '''Całkowity poziom mojego wynagrodzenia w stosunku do ofert innych firm na rynku jest...?'''  
 
22. '''Całkowity poziom mojego wynagrodzenia w stosunku do ofert innych firm na rynku jest...?'''  
 
* Zdecydowanie niższy
 
* Zdecydowanie niższy
Linia 148: Linia 158:
 
* Raczej wyższy
 
* Raczej wyższy
 
* Zdecydowanie wyższy
 
* Zdecydowanie wyższy
 
 
23. '''Zależność między płacą a osiąganymi przeze mnie wynikami pracy oceniam jako:'''  
 
23. '''Zależność między płacą a osiąganymi przeze mnie wynikami pracy oceniam jako:'''  
 
* Raczej satysfakcjonujący
 
* Raczej satysfakcjonujący
Linia 155: Linia 164:
 
* Raczej niesatysfakcjonujący
 
* Raczej niesatysfakcjonujący
 
* Zupełnie niesatysfakcjonujący  
 
* Zupełnie niesatysfakcjonujący  
 
 
24. '''W mojej pracy wykorzystuję posiadane [[kwalifikacje]]:'''  
 
24. '''W mojej pracy wykorzystuję posiadane [[kwalifikacje]]:'''  
 
* Na pewno tak
 
* Na pewno tak
Linia 162: Linia 170:
 
* Raczej nie
 
* Raczej nie
 
* Na pewno nie
 
* Na pewno nie
 
 
25. '''W swojej pracy mam jasno zdefiniowane [[cele]]:'''  
 
25. '''W swojej pracy mam jasno zdefiniowane [[cele]]:'''  
 
* Na pewno tak
 
* Na pewno tak
Linia 169: Linia 176:
 
* Raczej nie
 
* Raczej nie
 
* Na pewno nie
 
* Na pewno nie
 
 
26. '''Mam poczucie, że wpływam na sukces firmy:'''  
 
26. '''Mam poczucie, że wpływam na sukces firmy:'''  
 
* Zupełnie się nie zgadzam
 
* Zupełnie się nie zgadzam
Linia 176: Linia 182:
 
* Raczej się zgadzam
 
* Raczej się zgadzam
 
* Zupełnie się zgadzam
 
* Zupełnie się zgadzam
 
 
27. '''Jestem poinformowany o planach firmy:'''  
 
27. '''Jestem poinformowany o planach firmy:'''  
 
* Zupełnie się nie zgadzam
 
* Zupełnie się nie zgadzam
Linia 183: Linia 188:
 
* Raczej się zgadzam
 
* Raczej się zgadzam
 
* Zupełnie się zgadzam
 
* Zupełnie się zgadzam
 
 
28. '''Wiek:'''  
 
28. '''Wiek:'''  
 
* Mniej niż 20 lat
 
* Mniej niż 20 lat
Linia 190: Linia 194:
 
* 50-60 lat
 
* 50-60 lat
 
* Powyżej 60 lat
 
* Powyżej 60 lat
 
 
29. '''Płeć:'''  
 
29. '''Płeć:'''  
 
* Kobieta
 
* Kobieta
 
* Mężczyzna
 
* Mężczyzna
 
 
30. '''Wykształcenie:'''  
 
30. '''Wykształcenie:'''  
 
* Podstawowe
 
* Podstawowe
Linia 207: Linia 209:
  
 
<center>'''KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY DOTYCZĄCY BADANIA ZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW FIRMY'''</center>
 
<center>'''KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY DOTYCZĄCY BADANIA ZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW FIRMY'''</center>
 +
==Bibliografia==
 +
* Apanowicz J. (2002), ''Metodologia ogólna'', Wydawnictwo BERNARDINUM, Gdynia
 +
* De Leeuw, D. (2005), ''[https://search.proquest.com/openview/200b1584f899f845f6513e5fd09397f6/1?pq-origsite=gscholar&cbl=105444 To mix or not to mix data collection modes in surveys.]'' Journal of official statistics, Vol. 21 Nr 2, s. 233
 +
* Fleming, C. M., & Bowden, M. (2009), ''[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479707003490 Web-based surveys as an alternative to traditional mail methods.]'' Journal of environmental management, Vol. 90 Nr. 1, s. 284-292
 +
* Kędzior Z., Karcz K. (2007), ''Badania marketingowe w praktyce'', Polskie wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa
 +
* Sagan A. (2003), ''[http://media.statsoft.nazwa.pl/_old_dnn/downloads/skale.pdf Skale jako podstawowy instrument pomiaru w badaniach satysfakcji i lojalności]''. Statsoft, s. 27
  
 
[[Kategoria:Podejście procesowe]]
 
[[Kategoria:Podejście procesowe]]
{{a|Urszula Kozłowska, Małgorzata Kwiatkowska}}
+
{{a|Urszula Kozłowska, Małgorzata Kwiatkowska, Mariusz Kaczor}}

Wersja z 21:01, 31 mar 2018

Kwestionariusz badania satysfakcji pracowników (ankieta)
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Kwestionariusz

Kwestionariusz to zbiór pytań zapisanych w uporządkowany sposób, utwierdzony na papierze lub w innej formie (np. jako arkusz elektroniczny) w celu uzyskania żądanych odpowiedzi. Kwestionariusz wykorzystuje się, jako narzędzie badawcze w celu uzyskania niezbędnych informacji. Literatura przedmiotu wyróżnia dwa rodzaje kwestionariuszy. Kwestionariusz ankietowy to taka forma narzędzia badawczego, w którym sam ankietowany odczytuje pytania i udziela on odpowiedzi na nie. Druga forma kwestionariusza jest taka, w której występuje ankieter, jego zadaniem jest odpowiednie (zazwyczaj prowadzący wywiad ma postępować zgodnie ze wskazówkami autora kwestionariusza) odczytywanie pytań respondentowi, a także zapisywaniem jego odpowiedzi. Kwestionariusze podlegają ocenie standaryzacji, która jest wyznacznikiem normalizacji zmiennych.

Budowa kwestionariusza

Kwestionariusz składa się z następujących elementów:

 • wprowadzenie – zawiera informacje o osobie lub instytucji, która przeprowadza badanie. Ponadto we wprowadzeniu określony jest cel badań oraz informacja o anonimowości badania lub jej braku,
 • część merytoryczna – w niej znajdują się pytania ułożone w odpowiedniej kolejności dotyczące celu i problemów badania,
 • metryczka – w tej części znajdują się pytania dotyczące cech społeczno-demograficznych respondentów,
 • podziękowania – krótkie podziękowania respondentowi za wzięcie udziału w badaniu.

Metryczka

Metryczka jest integralną częścią kwestionariusza, która dostarcza autorowi badania licznych informacji dotyczących respondentów. W przypadku badań dotyczących zmiennych, socjodemograficznych część metryczkowa jest analizowana z szczególną dokładnościom, gdyż w niej znajdują się pytania dotyczące bezpośrednio celu badania. W przypadku badań z innego rodzaju zmiennymi, metryczka również musi znaleźć się w kwestionariuszu. Pomimo braku bezpośredniej zależności pomiędzy pytaniami metryczkowymi, a celem badań są one źródłem istotnych informacji dla autora badania. W toku dalszych analiz dzięki powiązaniom, pomiędzy pytaniami merytorycznymi i metryczkowmi autor może wyciągnąć dodatkowe wnioski z przeprowadzonego badania (np. płeć respondenta wpływa na wynik badania).


Przykładowy kwestionariusz

1 Zajmowane stanowisko?

 • kierownicze
 • specjalistyczne
 • pracownik fizyczny

2 Okres zatrudnienia w firmie:

 • Mniej niż rok
 • 1-2 lat
 • 3-5 lat
 • 5-10 lat
 • Powyżej 10 lat

3 Atmosfera panująca w firmie jest...?

 • Raczej satysfakcjonująca
 • Zdecydowanie satysfakcjonująca
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonująca
 • Zupełnie niesatysfakcjonująca

4 Poziom stabilności zatrudnienia w ramach firmy jest...?

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujący
 • Zupełnie niesatysfakcjonujący

5 Fizyczne warunki pracy w firmie (wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia itd.) są...?

 • Raczej satysfakcjonujące
 • Zdecydowanie satysfakcjonujące
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujące
 • Zupełnie niesatysfakcjonująca

6 Pakiet socjalny oferowany przez firmę jest...?

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujący
 • Zupełnie niesatysfakcjonujący

7 Forma zatrudnienia (rodzaj umowy o pracę) jest...?

 • Raczej satysfakcjonująca
 • Zdecydowanie satysfakcjonująca
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonująca
 • Zupełnie niesatysfakcjonująca

8 Obecny poziom wynagrodzenia jest...?

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonująca
 • Zupełnie niesatysfakcjonująca

9 Swoje relacje z bezpośrednim przełożonym uważam za...?

 • Raczej satysfakcjonujące
 • Zdecydowanie satysfakcjonujące
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujące
 • Zupełnie niesatysfakcjonująca

10. Obecny poziom wynagrodzenia jest...?

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonująca
 • Zupełnie niesatysfakcjonująca

11. Rekrutacja odbywa się zgodnie z przyjętymi rynkowymi standardami:

 • Zdecydowanie tak
 • Raczej tak
 • Nie mam zdania
 • Raczej nie
 • Zdecydowanie nie

12. Sposób awansowania pracowników jest...?

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujący
 • Zupełnie niesatysfakcjonujący

13. Sposób rozstawania się z pracownikami przez firmę jest...?

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujący
 • Zupełnie niesatysfakcjonujący

14. Szkolenia oferowane przez firmę są...?

 • Raczej satysfakcjonujące
 • Zdecydowanie satysfakcjonujące
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujące
 • Zupełnie niesatysfakcjonujące

15. Obecny zakres obowiązków jest...?

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujący
 • Zupełnie niesatysfakcjonujący

16. Firma ma szacunek i zrozumienie wobec moich obowiązków rodzinnych:

 • Zawsze ma
 • Raczej ma
 • Nie mam zdania
 • Raczej nie ma
 • Zupełnie nie ma

17. Zaobserwowałem lub doświadczyłem dyskryminacji (ze względu na płeć, wiek itd.):

 • Zupełnie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Nie mam zdania
 • Raczej się zgadzam
 • Zupełnie się zgadzam

18. Poleciłbym znajomemu zatrudnienie w tej firmie:

 • Na pewno tak
 • Raczej tak
 • Nie mam zdania
 • Raczej nie
 • Na pewno nie

19. Współpracownicy udzielają mi informacji wtedy, gdy tego potrzebują:

 • Zupełnie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Nie mam zdania
 • Raczej się zgadzam
 • Zupełnie się zgadzam

20. Mój przełożony dobrze zna się na mojej pracy:

 • Zupełnie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Nie mam zdania
 • Raczej się zgadzam
 • Zupełnie się zgadzam

21. Mój wysiłek i zaangażowanie są doceniane przez mojego przełożonego:

 • Zupełnie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Nie mam zdania
 • Raczej się zgadzam
 • Zupełnie się zgadzam

22. Całkowity poziom mojego wynagrodzenia w stosunku do ofert innych firm na rynku jest...?

 • Zdecydowanie niższy
 • Raczej niższy
 • Nie mam zdania
 • Raczej wyższy
 • Zdecydowanie wyższy

23. Zależność między płacą a osiąganymi przeze mnie wynikami pracy oceniam jako:

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujący
 • Zupełnie niesatysfakcjonujący

24. W mojej pracy wykorzystuję posiadane kwalifikacje:

 • Na pewno tak
 • Raczej tak
 • Nie mam zdania
 • Raczej nie
 • Na pewno nie

25. W swojej pracy mam jasno zdefiniowane cele:

 • Na pewno tak
 • Raczej tak
 • Nie mam zdania
 • Raczej nie
 • Na pewno nie

26. Mam poczucie, że wpływam na sukces firmy:

 • Zupełnie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Nie mam zdania
 • Raczej się zgadzam
 • Zupełnie się zgadzam

27. Jestem poinformowany o planach firmy:

 • Zupełnie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Nie mam zdania
 • Raczej się zgadzam
 • Zupełnie się zgadzam

28. Wiek:

 • Mniej niż 20 lat
 • 20-30 lat
 • 30-40 lat
 • 50-60 lat
 • Powyżej 60 lat

29. Płeć:

 • Kobieta
 • Mężczyzna

30. Wykształcenie:

 • Podstawowe
 • Zawodowe
 • Średnie
 • Niepełne wyższe
 • Wyższe
Proces.gif

To tylko przykład procesu.

Nie traktuj go jako idealny wzorzec, a raczej jako wersję poglądową.

KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY DOTYCZĄCY BADANIA ZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW FIRMY

Bibliografia

Autor: Urszula Kozłowska, Małgorzata Kwiatkowska, Mariusz Kaczor