Krzywoprzysięstwo

Wersja z dnia 16:55, 22 paź 2018 autorstwa 200605 (dyskusja | edycje) (Odpowiedzialność karna)
Krzywoprzysięstwo
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Krzywoprzysięstwo – przestępstwo skierowane przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, polegające na zeznawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy przy składaniu zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym (karnym, cywilnym, administracyjnym) lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy (np. podatkowym, dyscyplinarnym, egzekucyjnym czy windykacyjnym).

Krzywoprzysięstwo jest określeniem potocznym, znanym w terminologii prawniczej jako fałszywe zeznania. Przestępstwo to jest klasyfikowane w nauce prawa karnego jako występek, czyli czyn zabroniony, popełniony umyślnie, zagrożony karą ograniczenia bądź pozbawienia wolności na okres dłuższy niż miesiąc.[1]

Warunkiem koniecznym do spełnienia znamion przestępstwa składania fałszywych zeznań jest uprzednie pouczenie składającego zeznania przez Sąd o:

 • grożącej mu za krzywoprzysięstwo odpowiedzialności karnej
 • prawie odmowy składania zeznań lub
 • prawie odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania[2]

W przeciwnym wypadku składający fałszywe zeznanie nie może podlegać odpowiedzialności karnej.

Odpowiedzialność karna

Rodzaj popełnionego przestępstwa Kara Zeznanie nieprawdy bądź zatajenie prawdy w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy[3] Pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat Zeznanie nieprawdy bądź zatajenie prawdy w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą sprawcy czynu bądź jego najbliższym[4] Pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat Przedstawienie fałszywej opinii lub ekspertyzy przez biegłego rzeczoznawce mającą służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy[5] Pozbawienie wolności od roku do 10 lat Przedstawienie fałszywego tłumaczenia przez tłumacza mającego służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy[6] Pozbawienie wolności od roku do 10 lat Przedstawienie fałszywej opinii lub ekspertyzy przez biegłego rzeczoznawce mającej służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy, nieumyślnie narażając na istotną szkodę interes publiczny[7] Pozbawienie wolności od roku do 3 lat Przedstawienie fałszywego tłumaczenia przez tłumacza mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy, nieumyślnie narażając na istotną szkodę interes publiczny[8] Pozbawienie wolności od roku do 3 lat

Zarys historyczny

Bibliografia

Przypisy

 1. Kodeks karny 1997, art. 7 § 3
 2. Kodeks karny 1997, art. 233 § 2, § 3
 3. Kodeks karny 1997, art. 233 § 1
 4. Kodeks karny 1997, art. 233 § 1a
 5. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4
 6. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4
 7. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4a
 8. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4a

Autor: Karolina Mączek