Krzywoprzysięstwo: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 20: Linia 20:
  
 
''Fałszywe zeznanie polega na tym, że opisuje okoliczności, których nie było, bądź okoliczności, które były w rzeczywistości, ale w formie istotnie odmiennej, lub na tym, że przemilcza ono okoliczności bądź zaprzecza okolicznościom, które rzeczywiście były.''<ref>A. Malinowski 2014, s.1</ref>
 
''Fałszywe zeznanie polega na tym, że opisuje okoliczności, których nie było, bądź okoliczności, które były w rzeczywistości, ale w formie istotnie odmiennej, lub na tym, że przemilcza ono okoliczności bądź zaprzecza okolicznościom, które rzeczywiście były.''<ref>A. Malinowski 2014, s.1</ref>
 
Przestępstwem jest składanie zeznań nieprawdziwych lub ich zatajenie zarówno w swobodnej relacji przesłuchiwanego jak i w fazie odpowiedzi na pytania. Przy czym proces dowodzenia w przypadku ukrywania przez świadka posiadanej wiedzy jest znacznie trudniejszy w poszukiwaniu dowodów aniżeli w przypadku przedstawienia zdarzeń niezgodnych z prawdą. Według Z. Kukuły jest to najistotniejsza różnica pomiędzy zeznaniem niepełnym, a fałszywym.<ref>Z. Kukuła 2014, s.1 </ref>
 
  
 
Warunkiem koniecznym do spełnienia znamion przestępstwa składania fałszywych zeznań jest uprzednie pouczenie składającego zeznania przez Sąd o:
 
Warunkiem koniecznym do spełnienia znamion przestępstwa składania fałszywych zeznań jest uprzednie pouczenie składającego zeznania przez Sąd o:
Linia 60: Linia 58:
 
* gdy sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznania zanim sprawa rozstanie rozstrzygnięta<ref>Kodeks karny 1997, art. 233 § 5</ref>
 
* gdy sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznania zanim sprawa rozstanie rozstrzygnięta<ref>Kodeks karny 1997, art. 233 § 5</ref>
  
 +
==Zeznanie nieprawdziwe, a zatajenie prawdy==
 +
 +
Przestępstwem jest składanie zeznań nieprawdziwych lub ich zatajenie zarówno w swobodnej relacji przesłuchiwanego jak i w fazie odpowiedzi na pytania. Przy czym proces dowodzenia w przypadku ukrywania przez świadka posiadanej wiedzy jest znacznie trudniejszy w poszukiwaniu dowodów aniżeli w przypadku przedstawienia zdarzeń niezgodnych z prawdą. Według Z. Kukuły jest to najistotniejsza różnica pomiędzy zeznaniem niepełnym, a fałszywym.<ref>Z. Kukuła 2014, s.1 </ref>
  
  

Wersja z 18:35, 22 paź 2018

Krzywoprzysięstwo
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Krzywoprzysięstwo – przestępstwo skierowane przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, polegające na zeznawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy przy składaniu zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym (karnym, cywilnym, administracyjnym) lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy (np. podatkowym, dyscyplinarnym, egzekucyjnym czy windykacyjnym).[1]

Krzywoprzysięstwo jest określeniem potocznym, znanym w terminologii prawniczej jako fałszywe zeznania. Przestępstwo to jest klasyfikowane w nauce prawa karnego jako występek, czyli czyn zabroniony, popełniony umyślnie, zagrożony karą ograniczenia bądź pozbawienia wolności na okres dłuższy niż miesiąc.[2]

Fałszywe zeznanie polega na tym, że opisuje okoliczności, których nie było, bądź okoliczności, które były w rzeczywistości, ale w formie istotnie odmiennej, lub na tym, że przemilcza ono okoliczności bądź zaprzecza okolicznościom, które rzeczywiście były.[3]

Warunkiem koniecznym do spełnienia znamion przestępstwa składania fałszywych zeznań jest uprzednie pouczenie składającego zeznania przez Sąd o:

 • grożącej mu za krzywoprzysięstwo odpowiedzialności karnej
 • prawie odmowy składania zeznań
 • prawie odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania[4]

W przeciwnym wypadku składający fałszywe zeznanie nie może podlegać odpowiedzialności karnej.


Odpowiedzialność karna

Rodzaj popełnionego przestępstwa Kara
Zeznanie nieprawdy bądź zatajenie prawdy w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy[5] Pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat
Zeznanie nieprawdy bądź zatajenie prawdy w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą sprawcy czynu bądź jego najbliższym[6] Pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat
Przedstawienie fałszywej opinii lub ekspertyzy przez biegłego rzeczoznawce mającą służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy[7] Pozbawienie wolności od roku do 10 lat
Przedstawienie fałszywego tłumaczenia przez tłumacza mającego służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy[8] Pozbawienie wolności od roku do 10 lat
Przedstawienie fałszywej opinii lub ekspertyzy przez biegłego rzeczoznawce mającej służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy, nieumyślnie narażając na istotną szkodę interes publiczny[9] Pozbawienie wolności od roku do 3 lat
Przedstawienie fałszywego tłumaczenia przez tłumacza mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy, nieumyślnie narażając na istotną szkodę interes publiczny[10] Pozbawienie wolności od roku do 3 lat

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie, a nawet odstąpienie od wyżej wymienionych kar w przypadku:

 • składania fałszywych zeznań, które nie mają wpływu na rozstrzygnięcie sprawy
 • gdy sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznania zanim sprawa rozstanie rozstrzygnięta[11]

Zeznanie nieprawdziwe, a zatajenie prawdy

Przestępstwem jest składanie zeznań nieprawdziwych lub ich zatajenie zarówno w swobodnej relacji przesłuchiwanego jak i w fazie odpowiedzi na pytania. Przy czym proces dowodzenia w przypadku ukrywania przez świadka posiadanej wiedzy jest znacznie trudniejszy w poszukiwaniu dowodów aniżeli w przypadku przedstawienia zdarzeń niezgodnych z prawdą. Według Z. Kukuły jest to najistotniejsza różnica pomiędzy zeznaniem niepełnym, a fałszywym.[12]


Bibliografia

Przypisy

 1. Kodeks karny 1997, art. 233 § 1
 2. Kodeks karny 1997, art. 7 § 3
 3. A. Malinowski 2014, s.1
 4. Kodeks karny 1997, art. 233 § 2, § 3
 5. Kodeks karny 1997, art. 233 § 1
 6. Kodeks karny 1997, art. 233 § 1a
 7. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4
 8. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4
 9. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4a
 10. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4a
 11. Kodeks karny 1997, art. 233 § 5
 12. Z. Kukuła 2014, s.1

Autor: Karolina Mączek