Krzywoprzysięstwo: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 15: Linia 15:
 
</ul>
 
</ul>
 
}}
 
}}
'''Krzywoprzysięstwo''' – przestępstwo skierowane przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, polegające na zeznawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy przy składaniu zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym (karnym, cywilnym, administracyjnym) lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy (np. podatkowym, dyscyplinarnym, egzekucyjnym czy windykacyjnym).<ref>Kodeks karny 1997, art. 233 § 1</ref>
+
'''Krzywoprzysięstwo''' – przestępstwo skierowane przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, polegające na zeznawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy przy składaniu zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym (karnym, cywilnym, administracyjnym) lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy (np. podatkowym, dyscyplinarnym, egzekucyjnym czy windykacyjnym).<ref>Kodeks karny 1997, art. 233 § 1</ref>
  
 
Krzywoprzysięstwo jest określeniem potocznym, znanym w terminologii prawniczej jako fałszywe zeznania. Przestępstwo to jest klasyfikowane w nauce prawa karnego jako występek, czyli czyn zabroniony, popełniony umyślnie, zagrożony karą ograniczenia bądź pozbawienia wolności na okres dłuższy niż miesiąc.<ref>Kodeks karny 1997, art. 7 § 3</ref>
 
Krzywoprzysięstwo jest określeniem potocznym, znanym w terminologii prawniczej jako fałszywe zeznania. Przestępstwo to jest klasyfikowane w nauce prawa karnego jako występek, czyli czyn zabroniony, popełniony umyślnie, zagrożony karą ograniczenia bądź pozbawienia wolności na okres dłuższy niż miesiąc.<ref>Kodeks karny 1997, art. 7 § 3</ref>
 +
 +
Występkiem jest składanie zeznań fałszywych lub ich zatajenie zarówno w swobodnej relacji przesłuchiwanego jak i w fazie odpowiedzi na pytania.
 +
Przy czym proces dowodzenia w przypadku ukrywania przez świadka posiadanej wiedzy jest znacznie trudniejszy w poszukiwaniu dowodów aniżeli w przypadku przedstawienia zdarzeń niezgodnych z prawdą. Według Z. Kukuły jest to najistotniejsza różnica pomiędzy zeznaniem niepełnym, a fałszywym.<ref>Z. Kukuła 2014, s.1 </ref>
  
 
Warunkiem koniecznym do spełnienia znamion przestępstwa składania fałszywych zeznań jest uprzednie pouczenie składającego zeznania przez Sąd o:
 
Warunkiem koniecznym do spełnienia znamion przestępstwa składania fałszywych zeznań jest uprzednie pouczenie składającego zeznania przez Sąd o:
Linia 25: Linia 28:
  
 
W przeciwnym wypadku składający fałszywe zeznanie nie może podlegać odpowiedzialności karnej.
 
W przeciwnym wypadku składający fałszywe zeznanie nie może podlegać odpowiedzialności karnej.
 +
  
 
==Odpowiedzialność karna==
 
==Odpowiedzialność karna==
Linia 56: Linia 60:
  
  
==Zarys historyczny==
 
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
 +
* Kukuła Z.(2014).[https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/06/af3dcc5d1ab7f0ae322bd26284b1f98d.pdf Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2014 r., sygn. IV KK 82/14] "Biuletyn Prawa Karnego" nr 10
 
* [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553 ''Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny''](1997), Dz.U. nr 88 poz. 553
 
* [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553 ''Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny''](1997), Dz.U. nr 88 poz. 553
  

Wersja z 18:10, 22 paź 2018

Krzywoprzysięstwo
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Krzywoprzysięstwo – przestępstwo skierowane przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, polegające na zeznawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy przy składaniu zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym (karnym, cywilnym, administracyjnym) lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy (np. podatkowym, dyscyplinarnym, egzekucyjnym czy windykacyjnym).[1]

Krzywoprzysięstwo jest określeniem potocznym, znanym w terminologii prawniczej jako fałszywe zeznania. Przestępstwo to jest klasyfikowane w nauce prawa karnego jako występek, czyli czyn zabroniony, popełniony umyślnie, zagrożony karą ograniczenia bądź pozbawienia wolności na okres dłuższy niż miesiąc.[2]

Występkiem jest składanie zeznań fałszywych lub ich zatajenie zarówno w swobodnej relacji przesłuchiwanego jak i w fazie odpowiedzi na pytania. Przy czym proces dowodzenia w przypadku ukrywania przez świadka posiadanej wiedzy jest znacznie trudniejszy w poszukiwaniu dowodów aniżeli w przypadku przedstawienia zdarzeń niezgodnych z prawdą. Według Z. Kukuły jest to najistotniejsza różnica pomiędzy zeznaniem niepełnym, a fałszywym.[3]

Warunkiem koniecznym do spełnienia znamion przestępstwa składania fałszywych zeznań jest uprzednie pouczenie składającego zeznania przez Sąd o:

 • grożącej mu za krzywoprzysięstwo odpowiedzialności karnej
 • prawie odmowy składania zeznań
 • prawie odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania[4]

W przeciwnym wypadku składający fałszywe zeznanie nie może podlegać odpowiedzialności karnej.


Odpowiedzialność karna

Rodzaj popełnionego przestępstwa Kara
Zeznanie nieprawdy bądź zatajenie prawdy w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy[5] Pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat
Zeznanie nieprawdy bądź zatajenie prawdy w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą sprawcy czynu bądź jego najbliższym[6] Pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat
Przedstawienie fałszywej opinii lub ekspertyzy przez biegłego rzeczoznawce mającą służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy[7] Pozbawienie wolności od roku do 10 lat
Przedstawienie fałszywego tłumaczenia przez tłumacza mającego służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy[8] Pozbawienie wolności od roku do 10 lat
Przedstawienie fałszywej opinii lub ekspertyzy przez biegłego rzeczoznawce mającej służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy, nieumyślnie narażając na istotną szkodę interes publiczny[9] Pozbawienie wolności od roku do 3 lat
Przedstawienie fałszywego tłumaczenia przez tłumacza mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy, nieumyślnie narażając na istotną szkodę interes publiczny[10] Pozbawienie wolności od roku do 3 lat

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie, a nawet odstąpienie od wyżej wymienionych kar w przypadku:

 • składania fałszywych zeznań, które nie mają wpływu na rozstrzygnięcie sprawy
 • gdy sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznania zanim sprawa rozstanie rozstrzygnięta[11]


Bibliografia

Przypisy

 1. Kodeks karny 1997, art. 233 § 1
 2. Kodeks karny 1997, art. 7 § 3
 3. Z. Kukuła 2014, s.1
 4. Kodeks karny 1997, art. 233 § 2, § 3
 5. Kodeks karny 1997, art. 233 § 1
 6. Kodeks karny 1997, art. 233 § 1a
 7. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4
 8. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4
 9. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4a
 10. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4a
 11. Kodeks karny 1997, art. 233 § 5

Autor: Karolina Mączek