Krzywoprzysięstwo: Różnice pomiędzy wersjami

(Odpowiedzialność karna)
Linia 50: Linia 50:
 
| Pozbawienie wolności od roku do 3 lat
 
| Pozbawienie wolności od roku do 3 lat
 
|}
 
|}
 +
 +
Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie, a nawet odstąpienie od wyżej wymienionych kar w przypadku:
 +
* składania fałszywych zeznań, które nie mają wpływu na rozstrzygnięcie sprawy
 +
* gdy sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznania zanim sprawa rozstanie rozstrzygnięta
 +
  
 
==Zarys historyczny==
 
==Zarys historyczny==

Wersja z 17:17, 22 paź 2018

Krzywoprzysięstwo
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Krzywoprzysięstwo – przestępstwo skierowane przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, polegające na zeznawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy przy składaniu zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym (karnym, cywilnym, administracyjnym) lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy (np. podatkowym, dyscyplinarnym, egzekucyjnym czy windykacyjnym).

Krzywoprzysięstwo jest określeniem potocznym, znanym w terminologii prawniczej jako fałszywe zeznania. Przestępstwo to jest klasyfikowane w nauce prawa karnego jako występek, czyli czyn zabroniony, popełniony umyślnie, zagrożony karą ograniczenia bądź pozbawienia wolności na okres dłuższy niż miesiąc.[1]

Warunkiem koniecznym do spełnienia znamion przestępstwa składania fałszywych zeznań jest uprzednie pouczenie składającego zeznania przez Sąd o:

 • grożącej mu za krzywoprzysięstwo odpowiedzialności karnej
 • prawie odmowy składania zeznań lub
 • prawie odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania[2]

W przeciwnym wypadku składający fałszywe zeznanie nie może podlegać odpowiedzialności karnej.

Odpowiedzialność karna

Rodzaj popełnionego przestępstwa Kara
Zeznanie nieprawdy bądź zatajenie prawdy w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy[3] Pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat
Zeznanie nieprawdy bądź zatajenie prawdy w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą sprawcy czynu bądź jego najbliższym[4] Pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat
Przedstawienie fałszywej opinii lub ekspertyzy przez biegłego rzeczoznawce mającą służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy[5] Pozbawienie wolności od roku do 10 lat
Przedstawienie fałszywego tłumaczenia przez tłumacza mającego służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy[6] Pozbawienie wolności od roku do 10 lat
Przedstawienie fałszywej opinii lub ekspertyzy przez biegłego rzeczoznawce mającej służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy, nieumyślnie narażając na istotną szkodę interes publiczny[7] Pozbawienie wolności od roku do 3 lat
Przedstawienie fałszywego tłumaczenia przez tłumacza mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy, nieumyślnie narażając na istotną szkodę interes publiczny[8] Pozbawienie wolności od roku do 3 lat

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie, a nawet odstąpienie od wyżej wymienionych kar w przypadku:

 • składania fałszywych zeznań, które nie mają wpływu na rozstrzygnięcie sprawy
 • gdy sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznania zanim sprawa rozstanie rozstrzygnięta


Zarys historyczny

Bibliografia

Przypisy

 1. Kodeks karny 1997, art. 7 § 3
 2. Kodeks karny 1997, art. 233 § 2, § 3
 3. Kodeks karny 1997, art. 233 § 1
 4. Kodeks karny 1997, art. 233 § 1a
 5. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4
 6. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4
 7. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4a
 8. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4a

Autor: Karolina Mączek