Krzywa Tornquista

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Krzywa Tornquista
Polecane artykuły


Krzywa Tornquista - jest wykresem funkcji opisującej zależność wydatków, popytu na dane dobro (Y) od dochodu konsumenta (X).

Ze względu ma rodzaj dobra, wyróżniamy trzy krzywe Tornquista opisujące poszczególne funkcje Tornquista:

Funkcja Tornquista I rodzaju- popyt na dobra podstawowe, pierwszej potrzeby (wyżywienie, odzież, stałe opłaty)

Funkcja Tornquista II rodzaju - popyt na dobra wyższego rzędu

Funkcja Tornquista III rodzaju - popyt na dobra luksusowe

Krzywa Tornquista I rodzaju

Rys. 1 Krzywa Tornquista I rodzaju

\(f (x)= \mathit \frac {ax}{x+b}\), gdzie \( x\geqslant 0,\quad a>0, \quad b>0\)

\(f (x)\) - wydatki na dane dobro

\( x \) - dochody lub wydatki ogółem gospodarstw domowych

Krzywa T?ornquista II rodzaju

Rys. 2 Krzywa Tornquista II rodzaju

\(f (x)= \mathit a \cdot\frac {x-c}{x+b}\), gdzie \(\quad x>c, \quad a>0,\quad b>0, \quad c>0\)

\(f (x)\) - wydatki na dane dobro

\( x \) - dochody lub wydatki ogółem gospodarstw domowych


Krzywa T?ornquista III rodzaju

Rys. 3 Krzywa Tornquista III rodzaju

\(f (x)= \mathit ax \cdot\frac {x-c}{x+b}\), gdzie \( \quad x>c, \quad a>0,\quad b>0, \quad c>0\)

\(f (x)\) - wydatki na dane dobro

\( x \) - dochody lub wydatki ogółem gospodarstw domowych


Bibliografia

  • red. Marek Gruszczyński, Maria Podgórska, Ekonometria, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000
  • red. Gruszczyński Marek, red. Kuszewski Tomasz, red. Podgórska Maria, Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Autor: Katarzyna Gubała