Kredyt konsolidacyjny

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Kredyt konsolidacyjny
Polecane artykuły


Kredyt konsolidacyjny- " jest długoterminowym kredytem przeznaczonym na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów bankowych oraz innych udokumentowanych zobowiązań finansowych; niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, Kredytem tym można sfinansować:

 • spłatę kredytów,
 • spłatę debetów, zadłużeń na kartach kredytowych,
 • koszty związane ze spłatą kredytów objętych konsolidacją, np. opłaty i prowizje,
 • oraz dodatkowo (w ofertach niektórych banków nie więcej niż 25% kredytu) można przeznaczyć na inne dowolne cele, co stanowi wówczas pożyczkę." (Korenik D. 2007 r. str. 85-86)

Zabezpieczenie kredytu

Jedynym i podstawowym zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego jest hipoteka na kredytowanej nieruchomości innej, która jest własnością kredytobiorcy, kredytobiorcy. Aż do chwili ustanowienia hipoteki bank oczekuje zabezpieczenia pomostowego np. ubezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, które ma podpisane umowę z bankiem o współpracy. Dodatkowo bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości. (Golec M.M 2011 r.)

Wysokość kredytu

Wysokość kredytu konsolidacyjnego wynosi ok. 70% wartość nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem zaciągniętego kredytu. Jeśli dotyczy to kredytu mieszkaniowego wielkość udzielonego kredytu może być większa. Kredyt konsolidacyjny udzielany jest w:

 • złotych,
 • dolarach amerykańskich,
 • euro,
 • frankach szwajcarskich.

Kredyt ten przyznawany jest zazwyczaj na okres 10-20 lat ale czasami nawet 30 lat. Może być wypłacony jednorazowo lub w kilku transzach po wcześniejszym sprawdzeniu czy kredytobiorca wywiązuje się z celu na jaki zaciągnął kredyt, na wskazany rachunek bankowy. W sytuacji gdy kredy zaciągnięty jest w obcej walucie to kredyt wypłacany jest po kursie kupna, ustalonym przez bank, z dnia wypłaty pieniędzy. (Korenik D. 2007 r. str. 85-86)

Warunki uzyskania kredytu

Kredytobiorca aby uzyskać kredyt konsolidacyjny musi mieć stałe, co miesięczne źródło dochodów. Banki uznają także dochody z innych źródeł takich jak"

 • "umowa o dzieło,
 • kontrakty okresowe,
 • dywidendy z tytułu udziałów i akcji,
 • dochody z tytułu wynajmu nieruchomości" (Korenik D. 2007 r. str. 85-86)

Zalety kredytu konsolidacyjnego

 • Możliwość połączenia kilku spłacanych kredytów w jeden z jedna stała ratą,
 • Zmniejszenie sumy spłacanych kilku kredytów dzięki jednej skonsolidowanej racie,
 • Wydłużenie terminu spłaty kredytu,
 • Zawarcie kredytu tylko w jednym banku co daje oszczędność czasu i pieniędzy.

Wady kredytu konsolidacyjnego

 • Duże ilość formalności przy ubieganiu się o kredyt w porównaniu do zwykłych kredytów gotówkowych,
 • Długi okres spłaty kredytu,

Korzyści dla klienta

Jedną z głównych korzyści dla klienta jest możliwość wynegocjowania stopy oprocentowania skonsolidowanego kredytu na warunkach, które będę bardziej korzystne niż wcześniejsze kredytu, zaciągnięte we wcześniejszym czasie. Zazwyczaj oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego jest niższe oraz bank ustala korzystniejszy harmonogram spłat rat kredytu. Skonsolidowanie wszystkich kredytów pozwoli także na większe zapanowanie nad finansami w gospodarstwie domowym kredytobiorcy.(Korenik D. 2007 r. str. 85-86)

Korzyści dla banku

Dla banków kredyt konsolidacyjny kumuluje różne zadłużenia kredytobiorców w jedno, przez co bank ma możliwość pełnego obserwowania sytuacji finansowo-ekonomicznej swojego klienta, co wpływa "na zarządzanie ryzykiem bankowym i wzrost przychodów banku (kredyt konsolidacyjny jest najczęściej kredytem długoterminowym)". (Korenik D. 2007 r. str. 85-86)

Bibliografia

Autor: Sabina Dębska