Klarowność informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 01:03, 20 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Klarowność informacji
Polecane artykuły


Klarowność jest to dostosowanie sposobu prezentacji (tekst, tabela, grafika), szczegółowości (dane elementarne, różne poziomy agregacji, podsumowań), rodzaju nośnika (ekran, wydruk) do wymagań określonego odbiorcy w celu łatwiejszego zrozumienia.

Język i stosowana symbolika powinna być znana i zrozumiała dla odbiorcy informacji

Bibliografia

  • Flakiewicz W., Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa 1990
  • Informatyka ekonomiczna, pod red. E. Niedzielskiej, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998
  • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja wydawnicza - Placet, Warszawa 1999
  • O'Brien J.A., Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston 1990
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak