Jishunken

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


Jest to grupowe rozwiązywanie problemów na linii produkcyjnej. Działalność grup Jishuken ma na celu poprawę efektywności operacji poprzez identyfikację obszarów w firmie, które potrzebują udoskonalania, a także rozprzestrzenianie informacji wśród wszystkich członków organizacji w celu pobudzania zasady Kaizen.

Bibliogafia

  • Womack, J.P., Jones, D.T. and Roos, D. (1990), The Machine that Changed the World: The Triumph of Lean Production, New York, Rawson Macmillan
  • Schonberger, R. (1982), Japanese Manufacturing Techniques, New York, The Free Press
  • Pascale, R. and Athos, A. (1982) The Art of Japanese Management, Harmondsworth, Penguin

Autor: Angelika Rutana

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła