Istota komunikowania

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:45, 19 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Istota komunikowania
Polecane artykuły


Komunikacji nie da się uniknąć, ani ominąć we współczesnym świecie. Komunikujemy się z innymi a także z samym sobą poprzez rozmyślanie. Istnienie człowieka nie jest możliwe bez mówienia, pisania słów, używania gestów. Jest ona różnie pojmowana, chociaż wszyscy zgadzają się co do jej istoty. Komunikujemy się, aby przekazać pewną informacje, wpłynąć na drugą osobę, ujawnić swoje uczucia, czy pomóc innej osobie. Kwintesencją komunikacji jest transmitowanie informacji, tak aby odbiorca ją otrzymał, zrozumiał i mógł wykorzystać.[3 str. 155]

Komunikacja jest to taki rodzaj interakcji, który zachodzi między co najmniej dwoma osobami. Dla wielu ludzi komunikacja to "przekazywanie myśli" lub "zrozumiałe przekazanie pewnej treści". Jednakże jest to tylko potoczny pogląd na ten proces. Z innego punktu widzenia komunikacja jest rozumiana, jako działanie. Niestety, to spojrzenie nie uwzględnia sprzężenia zwrotnego. Brak reakcji odbiorcy na komunikat powoduje zakłopotanie nadawcy. W takiej sytuacji może on zakończyć przekaz lub upomnieć się o reakcję. Komunikacja jako akcja jest uproszczonym modelem, w którym nie rozróżnia się indywidualnych potrzeb odbiorców. Oznacza to ujednolicenie ich myśli, uczuć i poglądów na dany temat. Zaangażowanie oraz sposób zachowania drugiej osoby są równie ważne podczas komunikacji, jak postawy i cele oraz oczekiwania nadawcy.

Komunikacja rozumiana jako proces przekazu informacji oraz reakcji na nią, zawiera zarówno bodziec, jak i odpowiedź na niego. Ważne jest nie tylko jak ludzie "rozmawiają", ale także jak "odpowiadają"[2 s. 45-47]

W związku z powyższymi rozważaniami na temat komunikacji, można stwierdzić, iż kontakt międzyludzki wymaga współpracy i wzajemności, niezależnie od sposobu przekazywania informacji (rozmowa, kłótnia, itp.). Nadawca jest równie ważnym elementem komunikacji, jak odbiorca, dlatego w procesie tym nie należy skupiać się tylko na jednej stronie.[2 s. 55]

"Komunikacja jest procesem organizowania wiadomości, w celu stworzenia znaczenia. Kluczowymi terminami tworzącymi tę definicję są: wiadomość, organizowanie i znaczenie".[1 s. 31]

Bibliografia:

  • 1. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. "Komunikacja między ludźmi"; Wydawnictwo Naukowe PWN;Warszawa 2007
  • 2. Stewart John "Mosty zamiast murów"; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2005
  • 3. Błaszczyk W."Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych"; Warszawa 2005
  • Sudolska, A. (2011). Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Autor: Urszula Więcek