Inwentaryzacja: Różnice pomiędzy wersjami

m (Infobox update)
 
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{Infobox
+
{{infobox4
|Concept={{PAGENAME}}
+
|list1=
|list1=<ul>
+
<ul>
<li>[[Kontrola]]
+
<li>[[Zasady prowadzenia inwentaryzacji]]</li>
</ul>
+
<li>[[Badanie sprawozdania finansowego]]</li>
|list2=<ul>
+
<li>[[Obieg dokumentów księgowych]]</li>
<li>[[Aktywa]]
+
<li>[[Rachunkowość finansowa]]</li>
<li>[[Pasywa]]
+
<li>[[Procedura budżetowania]]</li>
</ul>
+
<li>[[Konto analityczne]]</li>
|list3=<ul>
+
<li>[[Kontrola obiegu dokumentów księgowych]]</li>
<li>[[Nadwyżka]]
+
<li>[[Proces księgowości]]</li>
<li>[[Saldo]]
+
<li>[[Konto księgowe]]</li>
 
</ul>
 
</ul>
 
}}
 
}}
Linia 21: Linia 21:
 
==Cele inwentaryzacji==
 
==Cele inwentaryzacji==
 
Rozróżniamy następujące cele inwentaryzacji:
 
Rozróżniamy następujące cele inwentaryzacji:
*doprowadzenie do zgodności stanu '''ewidencyjnego''' ze stanem '''rzeczywistym'''
+
* doprowadzenie do zgodności stanu '''ewidencyjnego''' ze stanem '''rzeczywistym'''
*zapewnienie rzetelności ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności [[Sprawozdanie finansowe|sprawozdań finansowych]]
+
* zapewnienie rzetelności ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności [[Sprawozdanie finansowe|sprawozdań finansowych]]
*rozliczenie osób odpowiedzialnych za mienie jednostki
+
* rozliczenie osób odpowiedzialnych za mienie jednostki
*przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem jednostki
+
* przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem jednostki
 
 
Z uwagi na różnorodność jednostek sektora finansów publicznych istotną rolę pełni odpowiedni '''podział zadań''' i '''odpowiedzialności w zakresie inwentaryzacji''' pomiędzy komórki organizacyjne i delegowanie uprawnień na poszczególnych pracowników. Od  efektów ich pracy bezpośrednio zależy '''jakość inwentaryzacji''', a tym samym jakość sprawozdań finansowych. Nie można uznać rocznego sprawozdania finansowego za wiarygodne, jeśli zostało ono sporządzone na podstawie danych z ksiąg rachunkowych  niepotwierdzonych inwentaryzacją.
 
  
 +
Z uwagi na różnorodność jednostek sektora finansów publicznych istotną rolę pełni odpowiedni '''podział zadań''' i '''odpowiedzialności w zakresie inwentaryzacji''' pomiędzy komórki organizacyjne i delegowanie uprawnień na poszczególnych pracowników. Od efektów ich pracy bezpośrednio zależy '''jakość inwentaryzacji''', a tym samym jakość sprawozdań finansowych. Nie można uznać rocznego sprawozdania finansowego za wiarygodne, jeśli zostało ono sporządzone na podstawie danych z ksiąg rachunkowych niepotwierdzonych inwentaryzacją.
 +
 +
<google>ban728t</google>
 +
 
==Rodzaje inwentaryzacji==
 
==Rodzaje inwentaryzacji==
 
Rodzaje inwentaryzacji:
 
Rodzaje inwentaryzacji:
Linia 61: Linia 63:
 
==Metody inwentaryzacji==
 
==Metody inwentaryzacji==
 
Wyróżnia się trzy metody przeprowadzenia inwentaryzacji:
 
Wyróżnia się trzy metody przeprowadzenia inwentaryzacji:
*drogą '''spisu z natury''', wyceny spisanych ilości, porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic
+
* drogą '''spisu z natury''', wyceny spisanych ilości, porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic
*drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic
+
* drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic
*drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.
+
* drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.
  
 
==Etapy inwentaryzacji==
 
==Etapy inwentaryzacji==
 
Inwentaryzacja składa się z następujących etapów:
 
Inwentaryzacja składa się z następujących etapów:
#ustalanie stanu rzeczywistego składników aktywów i pasywów jednostki według stanu na określony dzień
+
# ustalanie stanu rzeczywistego składników aktywów i pasywów jednostki według stanu na określony dzień
#porównanie stanu rzeczywistego z wielkością wynikającą z ksiąg rachunkowych
+
# porównanie stanu rzeczywistego z wielkością wynikającą z ksiąg rachunkowych
#ustalenie i wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych
+
# ustalenie i wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych
#doprowadzenie wielkości wynikających z ewidencji księgowej do zgodności ze stanem rzeczywistym i rozliczenie osób odpowiedzialnych za aktywa.  
+
# doprowadzenie wielkości wynikających z ewidencji księgowej do zgodności ze stanem rzeczywistym i rozliczenie osób odpowiedzialnych za aktywa.  
 
 
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
Linia 81: Linia 82:
 
* Winiarska K.(2004).''Organizacja inwentaryzacji w firmach prowadzących księgi podatkowe i księgi rachunkowe'', Difin
 
* Winiarska K.(2004).''Organizacja inwentaryzacji w firmach prowadzących księgi podatkowe i księgi rachunkowe'', Difin
 
* Winiarska K.(2006).''Inwentaryzacja w Firmach Prowadzących Księgi Podatkowe i Księgi Rachunkowe'', Difin
 
* Winiarska K.(2006).''Inwentaryzacja w Firmach Prowadzących Księgi Podatkowe i Księgi Rachunkowe'', Difin
 
  
 
{{a|Dorota Dziedzina, Dominika Gołąb}}
 
{{a|Dorota Dziedzina, Dominika Gołąb}}
 
[[Kategoria:Rachunkowość]]
 
[[Kategoria:Rachunkowość]]
 
[[en:Stock-taking]]
 
[[en:Stock-taking]]

Aktualna wersja na dzień 16:06, 8 sty 2019

Inwentaryzacja
Polecane artykuły


Inwentaryzacja- zespół czynności, które zmierzają do ustalenia realnego stanu środków trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa, a także zobowiązań na dany moment.

W świetle ustawy o rachunkowości inwentaryzacja stanowi obowiązkowy element rachunkowości poprzedzający etap sporządzania sprawozdania finansowego oraz rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Cele inwentaryzacji

Rozróżniamy następujące cele inwentaryzacji:

 • doprowadzenie do zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem rzeczywistym
 • zapewnienie rzetelności ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności sprawozdań finansowych
 • rozliczenie osób odpowiedzialnych za mienie jednostki
 • przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem jednostki

Z uwagi na różnorodność jednostek sektora finansów publicznych istotną rolę pełni odpowiedni podział zadań i odpowiedzialności w zakresie inwentaryzacji pomiędzy komórki organizacyjne i delegowanie uprawnień na poszczególnych pracowników. Od efektów ich pracy bezpośrednio zależy jakość inwentaryzacji, a tym samym jakość sprawozdań finansowych. Nie można uznać rocznego sprawozdania finansowego za wiarygodne, jeśli zostało ono sporządzone na podstawie danych z ksiąg rachunkowych niepotwierdzonych inwentaryzacją.

Rodzaje inwentaryzacji

Rodzaje inwentaryzacji:

 • systematyczna – jest ona powtarzana okresowo albo prowadzona stale w systemie ciągłym
 • cykliczna – jest jednym z rodzajów inwentaryzacji systematycznej, która charakteryzuje się stałą częstotliwością powtarzania (np. co 2 lata, co kwartał)
 • okazjonalna – pojawia się nagle i wywołana jest jakąś przyczyną (np. powodzią), ale również z okazji kontroli specjalnej czy zamknięcia placówki
 • doraźna – niezapowiedziana
 • pełna – obejmuje składniki majątkowe zarówno obce jak i własne
 • częściowa – obejmuje tylko niektóre składniki majątkowe
 • rozliczeniowa – rozlicza osoby, które są materialnie odpowiedzialne za powierzone mienie
 • szacunkowa – służy do oceny przybliżonego stanu składników majątkowych, ma ona na celu zorientowanie się, w krótkim czasie jaki jest stan majątku
 • kontrolna – jest wykonywana w celach czysto kontrolnych, weryfikacyjnych i jest zlecana przez organy zewnętrzne bądź organy stanowiące firmy
 • przeglądowa – polega na spisie z natury, aby dokonać przeglądu zapasów w konkretnym celu
 • roczna – stosowana aby ustalić dochód do opodatkowania albo aby urealnić bilans i wynik finansowy
 • kwartalna – stosowana w niektórych jednostkach aby ustalić dochód do opodatkowania
 • zdawczo – odbiorcza – stosowana jest, podczas gdy przekazywane są składniki majątkowe innej firmie bądź osobie materialnie odpowiedzialnej
 • nadzwyczajna - jest wykonywana na żądanie lub wniosek organów zewnętrznych, bądź w razie zamknięcia firmy
 • ciągła – jest dokonywana w większych magazynach bądź składach, gdzie rzeczowe składniki majątkowe są rozliczane ilościowo bądź ilościowo – wartościowo, metoda ta trwa czasami dłuższy czas ze względu na spisanie całkowitej liczby wszystkich składników majątkowych, czasami trwa to nawet cały rok

Zasady inwentaryzacji

W literaturze można znaleźć następujące zasady inwentaryzacji:

 1. Zasada terminowości i częstotliwości – polegająca na przeprowadzaniu inwentaryzacji w terminach zgodnych z planem i z zachowaniem częstotliwości wymaganej ustawą o rachunkowości
 2. Zasada podwójnej kontroli – dwukrotne sprawdzenie każdej pozycji przed wpisaniem jej do arkusza inwentaryzacyjnego
 3. Zasada "zamkniętych drzwi” – wykonywanie inwentaryzacji w czasie nieczynności placówki, aby zapewnić odpowiednie warunki. Taka inwentaryzacja jest dokładniejsza jednak bardziej kosztowna.
 4. Zasada rzetelnego obrazu –ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów polegające na dokładnym pomiarze, identyfikacji nazw, symboli, cen oraz wartości pieniężnej, handlowej i użytkowej.
 5. Zasada kompletności i kompleksowości - uwzględnienie wszystkich składników majątkowych, zarówno objętych ewidencją bilansową jak i nieobjętych tą ewidencją, a będących na stanie.
 6. Zasada kolejnych czynności – określenie kolejności prac w czasie inwentaryzacji.
 7. Zasada zaskoczenia– przeprowadzenie spisu w momencie nieoczekiwanym.
 8. Zasada uczestnictwa osoby materialnie odpowiedzialnej – w czasie spisu bierze udział osoba, której powierzono dane składniki majątkowe.
 9. Zasada komisyjności – przeprowadzanie spisów z natury przez co najmniej dwie osoby.
 10. Zasada fachowości komisji spisowej – dobieranie do zespołów spisowych tylko osób fachowych.

Metody inwentaryzacji

Wyróżnia się trzy metody przeprowadzenia inwentaryzacji:

 • drogą spisu z natury, wyceny spisanych ilości, porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic
 • drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic
 • drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

Etapy inwentaryzacji

Inwentaryzacja składa się z następujących etapów:

 1. ustalanie stanu rzeczywistego składników aktywów i pasywów jednostki według stanu na określony dzień
 2. porównanie stanu rzeczywistego z wielkością wynikającą z ksiąg rachunkowych
 3. ustalenie i wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych
 4. doprowadzenie wielkości wynikających z ewidencji księgowej do zgodności ze stanem rzeczywistym i rozliczenie osób odpowiedzialnych za aktywa.

Bibliografia

 • Adamek-Hyska D. (2015). Inwentaryzacja jako istotny element kontroli zarządczej Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864
 • Bach S.(2015).Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym, PRESSCOM, Wrocław
 • Małkowska, D. (2013). Inwentaryzacja od A do Z. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 • Pogodzińska-Mizdrak E.(2005).Inwentaryzacja jako ważne ogniwo kontroli wewnętrzej w jednostce gospodarczej Zeszyty naukowe nr 674 Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • Świderek I.(2016).Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych z wzorcową dokumentacją, ODDK, Gdańsk
 • Winiarska K.(2004).Organizacja inwentaryzacji w firmach prowadzących księgi podatkowe i księgi rachunkowe, Difin
 • Winiarska K.(2006).Inwentaryzacja w Firmach Prowadzących Księgi Podatkowe i Księgi Rachunkowe, Difin

Autor: Dorota Dziedzina, Dominika Gołąb