Inteligentne systemy transportowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:24, 19 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Inteligentne systemy transportowe
Polecane artykuły


Inteligentne systemy transportowe (ITS – ang. Inteligent Transport Systems) – systemy informacyjne i komunikacyjne mające na celu świadczenie usług związanych z różnymi rodzajami transportu i zarządzaniem ruchem oraz pozwalające na lepsze informowanie różnych użytkowników oraz zapewniające bezpieczniejsze, bardziej skoordynowane i "inteligentniejsze” korzystanie z sieci transportowych.

Infrastruktura transportu

Tematyka inteligentnych systemów transportowych należy do najczęściej analizowanych obszarów powiązanych z oddziaływaniem oraz funkcjonowaniem transportu. Inteligentne systemy transportu łączą w sobie szeroko rozumianą technologię informatyczną, elektronikę pojazdową, telekomunikacje mobilną w celu planowania, obsługi, projektowania, utrzymania oraz zarządzania systemami transportu. Są one kluczowym elementem inteligentnej infrastruktury transportu. Zastosowanie ITS przynosi szereg korzyści takich jak:

 • korzyści ekonomiczne,
 • wzrost efektywności,
 • znaczny wzrost bezpieczeństwa publicznego;
 • ochrona transportu drogowego (również transportu towarów niebezpiecznych),
 • znacząca poprawa oddziaływania transportu na środowisko,
 • zwiększenie poziomu konkurencyjności,
 • zwiększenie zatrudnienia.

"Inteligentne systemy transportowe uznawane są za jedną z wiodących metod wykorzystywanych do poprawy jakości transportu, w szczególności transportu samochodowego." (P. Mazurek (2010) s. 1) Systemy te składają się z trzech części:

 • wykonawczej (np. znaki o różnej treści, sygnalizacja świetlna),
 • pomiarowej (różnego rodzaju czujniki drogowe),
 • algorytmów sterowania.

Oddziaływanie inteligentnych systemów transportowych, a rozwój gospodarczy

Inwestycje w infrastrukturę transportową są jednym ze sposobów doprowadzających do wzrostu gospodarczego. Zapewniają one dostępność określonych terenów co ma wpływ na ich atrakcyjność inwestycyjną. W wielu przypadkach koncepcje inwestycji w infrastrukturę transportu są opracowywane w taki sposób aby umożliwić rozwijanie się danego terenu, co może doprowadzić do:

 • wzrostu PKB,
 • spadku poziomu bezrobocia,
 • wzrostu średniego wynagrodzenia,
 • zmniejszenie zróżnicowania wewnętrznego dużych miast,
 • zmniejszenie przewagi miast nad terenami wiejskim.

Możliwości zastosowania inteligentnych systemów transportowych

Zaplanowanie oraz zbudowanie inteligentnego systemu transportowego jest bardzo trudne, a za razem kosztowne ze względu na skomplikowaną oraz rozległą sieć dróg oraz wciąż wzrastającą liczbę jej użytkowników. Istnieje jednak cały szereg dokumentów prawnych, które sprzyjają rozwojowi tych systemów, są to między innymi:

 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/40/EU z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu;
 • ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 965), która weszła w życie 28 września 2012 roku.

Rząd RP w styczniu 2013 roku uchwalił Strategię rozwoju transportu (STR) sięgającą do 2020 roku oraz z perspektywą do roku 2030. Zakłada ona realizację kapitałochłonnych, a za razem czasochłonnych inwestycji oraz ułatwienie funkcjonowania całego systemu transportu. Główne cele krajowej polityki transportowej:

 • zwiększenie dostępności terytorialnej;
 • poprawa efektywności sektora transportowego oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu,
 • utworzenie spójnej oraz przyjaznej użytkownikowi infrastruktury transportu.

Aby poprawić dostępność terytorialną konieczna jest integracja głównych gałęzi transportu, czyli: drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego oraz wodnego, w celu niwelowania barier geograficznych oraz ułatwienia komunikacji mieszkańców, przedsiębiorstw oraz gospodarek poszczególnych terytoriów (M.Marczak (2014) s. 37-38)

Bibliografia

Autor: Aleksandra Skrzypek