Instrukcja archiwalna: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 38: Linia 38:
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
 +
* Bednarek J. (2017) [https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/14969/Bednarek_Archiwalny%20System%20Informacyjny.pdf?sequence=1 ''Archiwalny System Informacyjny Instytutu Pamięci Narodowej – struktura i funkcjonowanie''] "Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi"
 
* Drzewiecka D., Jabłońska M. (2016) [http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AKZ/article/viewFile/13563/13609 ''Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie''] "Archiwa-Kancelarie-Zbiory", nr 8 (10)/2017
 
* Drzewiecka D., Jabłońska M. (2016) [http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AKZ/article/viewFile/13563/13609 ''Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie''] "Archiwa-Kancelarie-Zbiory", nr 8 (10)/2017
 
* Ryszewski B. (1991) [http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Historia/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Historia-r1991-t25_(236)/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Historia-r1991-t25_(236)-s21-39/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Historia-r1991-t25_(236)-s21-39.pdf ''Archiwa i archiwalia prywatne w archiwistyce polskiej - stan badań i postulaty badawcze''] "Historia XXV - Nauki humanistyczno-społeczne", Zeszyt nr 236
 
* Ryszewski B. (1991) [http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Historia/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Historia-r1991-t25_(236)/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Historia-r1991-t25_(236)-s21-39/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Historia-r1991-t25_(236)-s21-39.pdf ''Archiwa i archiwalia prywatne w archiwistyce polskiej - stan badań i postulaty badawcze''] "Historia XXV - Nauki humanistyczno-społeczne", Zeszyt nr 236

Wersja z 21:45, 5 lis 2018

Instrukcja archiwalna
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Instrukcja archiwalna – akt normatywny, określający organizację, zadania i zakres działania archiwum zakładowego, a także szczegółowe zasady i tryb postępowania z dokumentacją tam przechowywaną tj. wszelką dokumentacją spraw zakończonych, niezależnie od techniki jej wytworzenia, postaci fizycznej oraz zawartych w niej informacji (z wyjątkiem sytuacji, w których zastosowanie mają przepisy szczególne).

Zakres instrukcji archiwalnej

Zakładowa instrukcja archiwalna reguluje m.in. wytyczne odnośnie:

  • systemu oraz obszaru działań składnicy/archiwum akt,
  • pomieszczenia oraz jego wyposażenia, w którym znajduje się składnica/archiwum akt,
  • personelu odpowiedzialnego za archiwizację dokumentów oraz jego obowiązki,
  • sposobu obiegu dokumentów pomiędzy komórkami organizacyjnymi w danym przedsiębiorstwie a składnicą/archiwum akt (przyjmowanie dokumentów do składnicy/archiwum akt oraz udostępnianie dokumentów ze składnicy/archiwum akt),
  • ewidencjonowania, dekretowania (oznakowania) oraz przechowywania dokumentów w składnicy/archiwum akt,
  • systemu wycofywania dokumentów ze stanu składnicy/archiwum akt oraz niszczenia tych materiałów źródłowych,
  • systemu kontroli składnicy/archiwum akt,
  • systemu inwentaryzacji dokumentów znajdujących się w składnicy/archiwum akt, jak również sposobu uzupełniania braków w tej dokumentacji,
  • sposobu postępowania z dokumentami ze składnicy/archiwum akt w sytuacji likwidacji lub reorganizacji przedsiębiorstwa (podział lub połączenie z inną/innymi jednostkami organizacyjnymi). [1]

Przechowywanie dokumentów księgowych

Przypisy


Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Katarzyna Wojnar