Instrukcja archiwalna: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 18: Linia 18:
  
 
==Zakres instrukcji archiwalnej==
 
==Zakres instrukcji archiwalnej==
Instrukcja archiwalna reguluje m.in.:
+
Instrukcja archiwalna reguluje m.in. wytyczne odnośnie:
* system oraz obszar działań składnicy/archiwum akt,
+
* systemu oraz obszaru działań składnicy/archiwum akt,
* wytyczne odnośnie pomieszczenia oraz jego wyposażenia, w którym znajduje się składnica/archiwum akt,
+
* pomieszczenia oraz jego wyposażenia, w którym znajduje się składnica/archiwum akt,
* wytyczne odnośnie personelu odpowiedzialnego za archiwizację dokumentów oraz jego obowiązki,
+
* personelu odpowiedzialnego za archiwizację dokumentów oraz jego obowiązki,
* sposób obiegu dokumentów pomiędzy komórkami organizacyjnymi w danym przedsiębiorstwie a składnicą/archiwum akt,
+
* sposobu obiegu dokumentów pomiędzy komórkami organizacyjnymi w danym przedsiębiorstwie a składnicą/archiwum akt,
 
*  
 
*  
  

Wersja z 21:05, 5 lis 2018

Instrukcja archiwalna
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Instrukcja archiwalna – akt normatywny, określający organizację, zadania i zakres działania archiwum zakładowego, a także szczegółowe zasady i tryb postępowania z dokumentacją tam przechowywaną tj. wszelką dokumentacją spraw zakończonych, niezależnie od techniki jej wytworzenia, postaci fizycznej oraz zawartych w niej informacji (z wyjątkiem sytuacji, w których zastosowanie mają przepisy szczególne).

Zakres instrukcji archiwalnej

Instrukcja archiwalna reguluje m.in. wytyczne odnośnie:

  • systemu oraz obszaru działań składnicy/archiwum akt,
  • pomieszczenia oraz jego wyposażenia, w którym znajduje się składnica/archiwum akt,
  • personelu odpowiedzialnego za archiwizację dokumentów oraz jego obowiązki,
  • sposobu obiegu dokumentów pomiędzy komórkami organizacyjnymi w danym przedsiębiorstwie a składnicą/archiwum akt,

PrzypisyBibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Katarzyna Wojnar