Inkaso finansowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:03, 20 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Inkaso finansowe
Polecane artykuły


Inkaso finansowe (ang. clean collection) nazywane także inkasem bezdokumentowym, którego przedmiotem są tylko dokumenty finansowe, takie jak:

 • Weksel własny - "jest papierem wartościowym potwierdzającym istnienie zobowiązania pieniężnego osoby lub osób, które go podpisały" (S.Owsiak 2002)
 • Czek - środek zapłaty, wręczany jest zamiast pieniądza, przy zakupie towarów lub usług,
 • Trata - polecenie zapłacenia remitentowi sumy wekslowej,
 • Banknoty - "pieniądz papierowy emitowany przez dowolny bank, poświadczający posiadanie przez okaziciela pewnej wartości" (J.Głuchowski 2001)
 • Akcje -papier wartościowy reprezentujący część kapitału zakładowego spółki akcyjnej,
 • Kwity depozytowe - papier wartościowy, który jest emitowany i stanowi przedmiot obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych,
 • Obligacje - "są formami zaciągania długu przez różne podmioty, takie jak: Skarb Państwa, władze municypalne, przedsiębiorstwa, banki. Cechą charakterystyczną jest to, że mają one z góry określony dochód" (S.Owsiak 2002)

Płatność w formie inkasa wymaga od eksportera zaangażowania swojego banku i banku importera w realizacji transakcji. Jest to zabieg, który nie wymaga zbyt dużych nakładów pieniężnych, jednak stopień bezpieczeństwa jest niezbyt duży i lepiej stosować tą formę płatności tylko wtedy, gdy obie strony mają do siebie pełne zaufanie.

Przebieg transakcji inkasa nie daje możliwości obejrzenia towaru przed dokonaniem zapłaty. Banki odgrywają w nim bierną rolę.

Najczęściej stosowanym dokumentem finansowym jest trata, dokumenty handlowe dotyczące transakcji mogą być bezpośrednio przesłane przez podawcę inkasa płatnikowi.

Uczestnicy inkasa

 • Zleceniodawca - eksporter polecający swojemu bankowi odebrać płatność w jego imieniu,
 • Bank przekazujący (zlecający) - bank wykonujący zlecenie inkasowe, przesyła otrzymane od zleceniodawcy dokumenty wraz z własną instrukcją inkasową skierowaną do banku inkasującego,
 • Bank inkasujący (pośredniczący) - bank odpowiedzialny za zainkasowanie należności,
 • Płatnik (importer) - strona, której prezentowane są dokumenty i która dokonuje zapłaty.

Elementy zlecenia inkasa czeku

Zleceniodawca czeku, składając do banku czek do inkasa zobowiązany jest do złożenia indosu (oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku) w obecności pracownika banku zgodnie z zasadami oraz również do złożenia tzw. indywidualnego zlecenia inkasowego (ang. Individual Collection Order), który zawiera następujące dane:

 • Miejscowość oraz datę wystawienia zlecenia (ang. city and date),
 • Nazwę i adres podawcy czeku (ang. name and address of the cheque's bearer),
 • Numer czeku (ang. cheque's number),
 • Walutę i kwotę czeku (ang. cheque's currency and amount),
 • Datę i miejscowość wystawienia czeku (ang. date and place of issue of the cheque),
 • Nazwę trasanta - wystawcy czeku (ang. issuer of the cheque),
 • Nazwę trasata- płatnika czeku (ang. payer of the cheque),
 • Nazwę remitenta -beneficjent czeku (ang. beneficiary of the cheque),
 • Tytuł płatności (ang. details of payment),
 • Sposób realizacji zapłaty (ang. method of execution),
 • Kto pokrywa koszty realizacji operacji (ang. operational charges),
 • Numer dokumentu tożsamości (ang. number of the bearer's identification document),
 • Podpis podawcy (ang. bearer's signature).

Dokumenty handlowe związane z transakcją mogą być przesłane przez podawcę inkasa bezpośrednio do płatnika.

Bibliografia

 • Bernaś B. (2006), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Bubałło T. (1974), Mała Encyklopedia Ekonomiczna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Głuchowski J. (2001), Leksykon Finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Olkiewicz A.(2010) Rola instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych w ograniczaniu ryzyka handlowego przedsiębiorstw , "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie", nr 4 (53)
 • Owsiak S. (2002),Podstawy nauki finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Autor: Jacek Skulicz, Agnieszka Sydorów