Informatyczny system zarządzania

Wersja z dnia 20:16, 13 maj 2008 autorstwa Sw (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Charakterystyka

Obecnie istnieje wiele różnych systemów informacyjnych zarządzania. Można tu wyróżnić: Systemy informacyjne zarządzania (MIS - Management Information Systems), systemy wspomagania decyzji (Decision Support Systems -DSS), systemy informacyjne kierownictwa (Executive Information Systems - EIS), systemy wspomagania kierownictwa (Executive Support Systems - ESS) czy systemy eksperckie (Expert Systems - ES), i systemy oparte o bazy wiedzy (Knowledge Based Systems). Dodatkowo można także wyróżnić biurowe systemy informacyjne (Office Information Systems - OIS, lub Office Automation Systems -OAS).

Charakteryzując opisane wyżej systemy informatyczne należy odnieść się do ich cech mających znaczenie dla kierownictwa różnych szczebli. Wyróżnić można tutaj następujące cechy szczególne:

 • rodzaj - forma - zasobów informacyjnych,
 • wykorzystywane modele i procedury,
 • środki techniczne,
 • rodzaje wspomaganych decyzji.


Klasyfikacja

Wyróżnić można następujące typy informatycznych systemów zarządzania:

Ze względu na obszar zastosowań:

 • systemy zarządzania produkcją,
 • systemy zarządzania zasobami materialnymi,
 • systemy zarządzania logistyką i dystrybucją,
 • systemy zarządzania zasobami niematerialnymi,
 • systemy zarządzania finansami

Ze względu na generację systemu:

 • systemy transakcyjne (ewidencyjno-sprawozdawcze),
 • systemy informacyjno-decyzyjne,
 • systemy wspomagania decyzyjnego (doradcze, ekspertowe).

Ze względu na szczebel zarządzania:

 • systemy zarządzania operacyjnego,
 • systemy zarządzania taktycznego,
 • systemy zarządzania strategicznego.

Ze względu na poziom kompleksowości:

 • systemy proste (jednodziedzinowe i/lub jednofunkcyjne),
 • systemy wielodziedzinowe i/lub wielofunkcyjne,
 • systemy kompleksowe.

Ze względu na stopień integracji:

 • systemy autonomiczne,
 • systemy częściowo zintegrowane,
 • systemy zintegrowane.

Ze względu na uniwersalność:

 • systemy oparte na komputerowych pakietach narzędziowych,
 • systemy indywidualne,
 • systemy powielarne,
 • systemy typowe i standardowe

Bibliografia

 • Projektowanie systemów informatycznych, pod red. E. Niedzielskiej, PWE, Warszawa 1993
 • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005


Autor: Krzysztof Woźniak