Informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 22:54, 19 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania
Polecane artykuły


Wzrastająca moc obliczeniowa komputerów i malejąca ich cena umożliwia organizacjom powierzenie rutynowych procesów przetwarzania danych maszynom. Najlepiej rozwój informatyki w ciągu ostatnich 40 lat charakteryzuje tzw. prawo Moore'a, sformułowane przez założyciela firmy Intel (obecnie największego na świecie producenta komponentów niezbędnych do budowy komputerów).

Stwierdził on mianowicie, że liczba elementów składowych układów cyfrowych podwaja się co 2 lata. Wiąże się to ze zwiększaniem mocy obliczeniowej komputerów, zwiększaniem pojemności układów pamięci, szybkości przetwarzania, itd.

Sformułowane w roku 1965 prawo jest aktualne do dzisiaj, a specjaliści zajmujący się przemysłem elektroniki i półprzewodników przewidują, że trendy te zostaną utrzymane jeszcze przez najbliższe 20-30 lat (M.L. Hammond 2004, s. 51-52)

Geneza zastosowań informatyki

Człowiek od wieków dążył do zmniejszenia wysiłku koniecznego do wykonania pewnych czynności, do zwiększenia szybkości wykonywania zadań i podniesienia wydajności pracy.

Rozwój technologiczny umożliwiał to wywołując przy tym wiele oporów wśród pracowników, gdyż eliminacja wykonywania pewnych prac przez człowieka zawsze wiązała się z redukcją zatrudnienia.

Zastosowania w gospodarce

O ile początki wykorzystania informatyki w przedsiębiorstwach dotyczyły raczej pracy administracyjnej, rejestracji danych dotyczących transakcji, itp. to jednak w miarę zwiększania liczby zautomatyzowanych zadań, ilości zgromadzonych informacji i możliwości systemów informatycznych, nacisk na wykorzystanie informatyki przenosił się powoli na coraz wyższe szczeble zarządzania przedsiębiorstw.

Zastosowania w zarządzaniu

Przez ostatnie 40 lat dokonała się również zmiana w sposobie myślenia kierowników, którzy zaczęli dostrzegać wagę szybkiego i efektywnego dostarczania informacji ukierunkowanej na potrzeby procesu planowania i kontroli zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym.

Użytkownikami systemów są w chwili obecnej nie tylko specjaliści informatycy czy pracownicy wprowadzający dane, ale także kierownictwo przedsiębiorstwa, które dzięki informacjom i narzędziom przetwarzania danych skutecznie kieruje organizacją.

Główne czynniki uzasadniające wdrażanie technologii informatycznych

Podstawowymi czynnikami uzasadniającymi wykorzystanie technologii informatycznej są:

  1. Koszt: Wprowadzenie danych do systemu informatycznego dla celów przetwarzania transakcji1, umożliwia natychmiastowe ich wykorzystanie do celów analitycznych i decyzyjnych, nie są konieczne żadne dodatkowe czynności dotarcia do informacji.
  2. Szybkość: Informacja może zostać wygenerowana niemal natychmiast. Nawet skomplikowane raporty i statystyki dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa wymagają minut. Skraca to czas oczekiwania kierownictwa na wymagane informacje. Oznacza to również, że dostarczona informacja jest aktualna, a decyzje - podejmowane na jej podstawie - efektywne.
  3. Interaktywność: Współczesne informatyczne systemy zarządzania umożliwiają użytkownikom natychmiastowy dostęp do informacji w przypadku pojawienia się takiej potrzeby. Może on ad-hoc tworzyć zestawienia i raporty zawierające informacje niezbędne do podjęcia konkretnej decyzji i uzyskiwać je przy pomocy systemu bez konieczności pracochłonnego i kosztownego konfigurowania, pracy programistów, itp..
  4. Elastyczność: Kierownictwo spotyka się z wieloma przewidywalnymi problemami decyzyjnymi, np. dotyczącymi budżetu lub raportów efektywności, które można rozwiązywać za pomocą sprawdzonych algorytmów - programów działania. Jednak problemów, które pojawiają się po raz pierwszy, dla których nie istnieją zaprogramowane algorytmy przetwarzania, nie da się informatycznie wspomagać. Nowoczesny system informatyczny powinien mieć możliwości łatwej i bezproblemowej rozbudowy o nowe algorytmy i programy przetwarzające informacje.

Bibliografia

  • Hammond M.L., Moore's Law: The First 70 Years, Semiconductor International, April 2004
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak