Inflacja tłumiona: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Zarządzania
m (Infobox update)
 
(LinkTitles.)
 
Linia 23: Linia 23:
  
 
==Istota inflacji tłumionej==
 
==Istota inflacji tłumionej==
W przypadku inflacji tłumionej administracyjna kontrola cen uniemożliwia swobodne regulowanie procesów rynkowych przez mechanizm cenowy. Wzrost cen jest hamowany odgórnie, co powoduje wiele negatywnych skutków. Między innymi zwiększa się [[popyt]], który, przy danym poziomie cen, nie może zostać zaspokojony. W efekcie zasoby pieniężne, które były początkowo przeznaczone na zakup danego dobra, zostają odłożone. Stąd też inna nazwa inflacji tłumionej – zasobowa.
+
W przypadku inflacji tłumionej administracyjna [[kontrola]] cen uniemożliwia swobodne regulowanie procesów rynkowych przez mechanizm cenowy. Wzrost cen jest hamowany odgórnie, co powoduje wiele negatywnych skutków. Między innymi zwiększa się [[popyt]], który, przy danym poziomie cen, nie może zostać zaspokojony. W efekcie [[zasoby]] pieniężne, które były początkowo przeznaczone na zakup danego dobra, zostają odłożone. Stąd też inna nazwa inflacji tłumionej – zasobowa.
  
 
==Terminologia==
 
==Terminologia==
Literatura bogata jest w określenia tego typu inflacji. Poza wspomnianymi – tłumioną i zasobową – spotyka się także odroczoną, odłożoną czy też zawieszoną. Terminologia ta ma podkreślić, że, w sytuacji przymusowego odkładania się oszczędności, wzrost cen jest nieuchronny. Z kolei przesuwanie go w czasie prowadzi do coraz większej akumulacji środków. Skutkiem tego jest coraz głębszy stan nierównowagi pieniężno-rynkowej.
+
Literatura bogata jest w określenia tego typu inflacji. Poza wspomnianymi – tłumioną i zasobową – spotyka się także odroczoną, odłożoną czy też zawieszoną. Terminologia ta ma podkreślić, że, w sytuacji przymusowego odkładania się [[oszczędności]], wzrost cen jest nieuchronny. Z kolei przesuwanie go w czasie prowadzi do coraz większej akumulacji środków. Skutkiem tego jest coraz głębszy stan nierównowagi pieniężno-rynkowej.
  
 
<google>text</google>
 
<google>text</google>
Linia 35: Linia 35:
 
# Przymusowe oszczędności ([[luka inflacyjna]]) – brak możliwości nabycia danych dóbr, rezygnacja ze "stania w kolejce” ze względu na brak gwarancji zdobycia dóbr oraz niechęć do marnowania wolnego czasu.
 
# Przymusowe oszczędności ([[luka inflacyjna]]) – brak możliwości nabycia danych dóbr, rezygnacja ze "stania w kolejce” ze względu na brak gwarancji zdobycia dóbr oraz niechęć do marnowania wolnego czasu.
 
# Powstanie czarnego rynku – wzrost rzeczywistych cen płaconych przez nabywców przy stałym oficjalnym poziomie cen.
 
# Powstanie czarnego rynku – wzrost rzeczywistych cen płaconych przez nabywców przy stałym oficjalnym poziomie cen.
# Dezorganizacja rynku (masowy wykup towarów).
+
# Dezorganizacja rynku (masowy wykup [[towarów]]).
# Reglamentacja sprzedaży
+
# [[Reglamentacja]] sprzedaży
  
 
==Inflacja tłumiona i otwarta==
 
==Inflacja tłumiona i otwarta==
Możemy się spotkać z sytuacją, w której będzie miało miejsce jednoczesne występowanie inflacji tłumionej z otwartą. Jest to charakterystyczna cecha inflacji w reformowanej gospodarce centralnie planowanej. Zdarzenie to przejawia się w równoczesnym występowaniu niedoborów (gospodarka nakazowo-rozdzielcza) i wzrostu ogólnego poziomu cen ([[gospodarka rynkowa]]). Takie zjawisko określane jest mianem syndromu shortageflation (inflacji cenowo-zasobowej).
+
Możemy się spotkać z sytuacją, w której będzie miało miejsce jednoczesne występowanie inflacji tłumionej z otwartą. Jest to charakterystyczna cecha inflacji w reformowanej gospodarce centralnie planowanej. [[Zdarzenie]] to przejawia się w równoczesnym występowaniu niedoborów ([[gospodarka]] nakazowo-rozdzielcza) i wzrostu ogólnego poziomu cen ([[gospodarka rynkowa]]). Takie zjawisko określane jest mianem syndromu shortageflation (inflacji cenowo-zasobowej).
  
 
==Zwalczanie inflacji==
 
==Zwalczanie inflacji==
Linia 48: Linia 48:
 
* redukcja zadłużenia
 
* redukcja zadłużenia
 
* ograniczenie [[wydatek|wydatków]]
 
* ograniczenie [[wydatek|wydatków]]
Z kolei przez bank centralny prowadzona jest restrykcyjna [[polityka pieniężna]], do której można zaliczyć:
+
Z kolei przez [[bank]] centralny prowadzona jest restrykcyjna [[polityka pieniężna]], do której można zaliczyć:
 
* podwyżkę [[stopa procentowa|stóp procentowych]]
 
* podwyżkę [[stopa procentowa|stóp procentowych]]
 
* zwiększenie wskaźnika [[rezerwa obowiązkowa|rezerw obowiązkowych]]
 
* zwiększenie wskaźnika [[rezerwa obowiązkowa|rezerw obowiązkowych]]
* sprzedaż lub emisję [[papiery wartościowe|papierów wartościowych]]
+
* [[sprzedaż]] lub emisję [[papiery wartościowe|papierów wartościowych]]
 
Odpowiednie zastosowanie zarówno polityki pieniężnej jak i fiskalnej, skutkujące w ich wzajemnym uzupełnianiu się, nosi miano tzw. ''policy mix''. Taka kombinacja pozwala na trwałe obniżenie inflacji, a także stworzenie podwalin do [[wzrost gospodarczy|wzrostu gospodarczego]].
 
Odpowiednie zastosowanie zarówno polityki pieniężnej jak i fiskalnej, skutkujące w ich wzajemnym uzupełnianiu się, nosi miano tzw. ''policy mix''. Taka kombinacja pozwala na trwałe obniżenie inflacji, a także stworzenie podwalin do [[wzrost gospodarczy|wzrostu gospodarczego]].
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
 
* Charemza W. (2000). [http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/bre-case56part5_0.pdf Inflacja bazowa i metody jej szacowania]. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 
* Charemza W. (2000). [http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/bre-case56part5_0.pdf Inflacja bazowa i metody jej szacowania]. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
* Kołodko G.W. ''Polska w świecie inflacji'', Książka i Wiedza, Warszawa
+
* Kołodko G.W. ''Polska w świecie inflacji'', Książka i [[Wiedza]], Warszawa
 
* Luszniewicz J. (2014). [https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/JLsrodek_%20KES%202_18.pdf Procesy inflacyjne w Polsce w latach 1945-1955. Przejawy, fazy, uwarunkowania, konsekwencje. Przyczynek do badań nad inflacją w PRL]. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace/Szkoła Główna Handlowa, (2)
 
* Luszniewicz J. (2014). [https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/JLsrodek_%20KES%202_18.pdf Procesy inflacyjne w Polsce w latach 1945-1955. Przejawy, fazy, uwarunkowania, konsekwencje. Przyczynek do badań nad inflacją w PRL]. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace/Szkoła Główna Handlowa, (2)
* Noga M. (2012). ''Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej'', CeDeWu, Warszawa
+
* Noga M. (2012). ''[[Makroekonomia]] ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej'', CeDeWu, Warszawa
 
* Pollok A. (2000). ''Inflacja w teorii ekonomii'', AE, Kraków
 
* Pollok A. (2000). ''Inflacja w teorii ekonomii'', AE, Kraków
* Stachowiak Z., Stachowiak B. (2015). ''Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne'', Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
+
* Stachowiak Z., Stachowiak B. (2015). ''[[Ekonomia]] gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne'', Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
 
* Włudyka T., Smaga M. (2015). ''Instytucje gospodarki rynkowej'', Wolters Kluwer, Warszawa
 
* Włudyka T., Smaga M. (2015). ''Instytucje gospodarki rynkowej'', Wolters Kluwer, Warszawa
  

Aktualna wersja na dzień 23:47, 19 maj 2020

Inflacja tłumiona
Polecane artykuły


Inflacja to zjawisko wzrostu ogólnego poziomu szeroko pojętych cen. W literaturze możemy spotkać różne kryteria podziału inflacji. Wg kryterium przejawiania się inflacji i jej skutków, dzielimy ją na:

  1. jawną
  2. ukrytą
  • tłumioną

Podział ten powstał ze względu na to, czy ceny w gospodarce kształtują się pod wpływem działania mechanizmu rynkowego, czy też bez jego dominującego udziału. Jest on więc zdeterminowany stopniem sprawowanej kontroli administracyjnej cen.

Istota inflacji tłumionej

W przypadku inflacji tłumionej administracyjna kontrola cen uniemożliwia swobodne regulowanie procesów rynkowych przez mechanizm cenowy. Wzrost cen jest hamowany odgórnie, co powoduje wiele negatywnych skutków. Między innymi zwiększa się popyt, który, przy danym poziomie cen, nie może zostać zaspokojony. W efekcie zasoby pieniężne, które były początkowo przeznaczone na zakup danego dobra, zostają odłożone. Stąd też inna nazwa inflacji tłumionej – zasobowa.

Terminologia

Literatura bogata jest w określenia tego typu inflacji. Poza wspomnianymi – tłumioną i zasobową – spotyka się także odroczoną, odłożoną czy też zawieszoną. Terminologia ta ma podkreślić, że, w sytuacji przymusowego odkładania się oszczędności, wzrost cen jest nieuchronny. Z kolei przesuwanie go w czasie prowadzi do coraz większej akumulacji środków. Skutkiem tego jest coraz głębszy stan nierównowagi pieniężno-rynkowej.

Etapy inflacji tłumionej

  1. Przyspieszone uszczuplanie poziomu zapasów na rynku.
  2. Poszukiwanie dóbr substytucyjnych.
  3. Przymusowe oszczędności (luka inflacyjna) – brak możliwości nabycia danych dóbr, rezygnacja ze "stania w kolejce” ze względu na brak gwarancji zdobycia dóbr oraz niechęć do marnowania wolnego czasu.
  4. Powstanie czarnego rynku – wzrost rzeczywistych cen płaconych przez nabywców przy stałym oficjalnym poziomie cen.
  5. Dezorganizacja rynku (masowy wykup towarów).
  6. Reglamentacja sprzedaży

Inflacja tłumiona i otwarta

Możemy się spotkać z sytuacją, w której będzie miało miejsce jednoczesne występowanie inflacji tłumionej z otwartą. Jest to charakterystyczna cecha inflacji w reformowanej gospodarce centralnie planowanej. Zdarzenie to przejawia się w równoczesnym występowaniu niedoborów (gospodarka nakazowo-rozdzielcza) i wzrostu ogólnego poziomu cen (gospodarka rynkowa). Takie zjawisko określane jest mianem syndromu shortageflation (inflacji cenowo-zasobowej).

Zwalczanie inflacji

Działania antyinflacyjne są wdrażane zarówno przez rząd jak i przez bank centralny.

W zakresie polityki fiskalnej (rząd) są to:

Z kolei przez bank centralny prowadzona jest restrykcyjna polityka pieniężna, do której można zaliczyć:

Odpowiednie zastosowanie zarówno polityki pieniężnej jak i fiskalnej, skutkujące w ich wzajemnym uzupełnianiu się, nosi miano tzw. policy mix. Taka kombinacja pozwala na trwałe obniżenie inflacji, a także stworzenie podwalin do wzrostu gospodarczego.

Bibliografia

Autor: Monika Sobczyk, Gabriela Wróbel