Inbound Marketing

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Inbound Marketing
Polecane artykuły


Inbound marketing czyli tak zwany marketing przychodzący stanowi działania mające na celu wzbudzenie zainteresowania firmą bądź jej produktami wśród użytkowników sieci internetowej, którzy docierają do treści i informacji zamieszczonych przez przedsiębiorstwo za pośrednictwem Internetu. (Witczak O. 2014, s. 24). Do jego głównych obszarów zainteresowania zaliczane się (Świeczak W. 2012, s. 187-188):

Zbieranie danych a inbound marketingu

Dane o odbiorcach przekazu marketingowego, które przedsiębiorstwo pozyskuje za pomocą narzędzi e-marketingu wykorzystywane są do optymalizacji procesu sprzedaży oraz tworzenia indywidualnych ofert promocyjnych (Witczak O. 2014, s. 24). Wpływa to pozytywnie na realizację celów przedsiębiorstwa, takich jak (Skrobich L. 2016, str.87):

 • systematyczny wzrost sprzedaży oraz przychodów,
 • kształtowanie świadomości marki i znajomości oferowanych produktów,
 • edukacja klientów na temat firmy oraz jej produktów,
 • budowanie zaufania klientów do przedsiębiorstwa i wiarygodności rynkowej,
 • motywowanie do podjęcia pożądanego przez przedsiębiorstwo działania (np. wykorzystania lub kupna produktów).

Działania z zakresu inbound marketingu

Inbound marketing stanowi szerokie pojęcie, jednak jego najważniejszym zadaniem jest generowanie treści na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych oraz pozycjonowanie ich w wyszukiwarkach, takich jak Google. Działanie te są prowadzone w celu dotarcia i zainteresowania możliwie jak największej grupy odbiorców, składającej się zarówno z obecnych klientów, jak i potencjalnych. W celu osiągnięcia możliwie największej efektywności inbound marketingu, podejmuje się działania w zakresie obszarów takich jak (Witczak O. 2014, s. 25):

Komunikacja z konsumentem oparta o inbound marketing

Inbound marketing wiąże się w głównej mierze z procesem komunikacji z konsumentem. W naturalny sposób obszary te łączą się tworząc nową jakość marketingu internetowego. Aby jednak uzyskać jak najlepszy efekt, podczas stosowania komunikacji marketingowej w obszarze inbound marketingu powinno się działać w oparciu o 6 zasad (Brzozowska- Woś M. 2014, s. 41):

 1. działanie w oparciu o cele przedsiębiorstwa (na przykład: zwiększenie sprzedaży, edukacja dotycząca produktu, budowanie zaufania konsumentów i inne),
 2. ułatwianie konsumentowi odnalezienia w sieci przedsiębiorstwa bądź oferowanych przez niego produktów, za pomocą SEO, prowadzenia bloga, realizowania kampanii PPC w serwisach społecznościowych oraz wyszukiwarkach, udostępnianie atrakcyjnych materiałów poprzez media społecznościowe,
 3. zdobywanie zainteresowania grupy docelowej poprzez udostępnianie treści, które są dla nich interesujące, zabawne lub/i wartościowe,
 4. przekształcanie odbiorców treści inbound marketingowych w klientów (na przykład poprzez cookies, wykorzystanie systemów CRM, zbieranie i analiza danych dotyczących odbiorców, kształtowanie segmentów klientów w oparciu o zmienne behawioralne, indywidualne kierowanie działań marketingowych i inne),
 5. dążenie do utrzymania dotychczasowych klientów za pomocą działań promocyjnych,
 6. zbieranie danych oraz ich analiza pod względem efektywności i skuteczności.

Bibliografia

Autor: Kamila Stożek