Guma arabska

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Guma arabska
Polecane artykuły


 • Guma arabska (guma akacjowa) – wysuszona wydzielina pozyskiwana z nacięć pnia i gałęzi drzewa akacji Acacia Senegal, Acacia arabica, Acacia verek lub innych blisko spokrewnionych gatunków Acacia (rodz. Leguminosae) rosnących głównie w Sudanie i Senegalu. Guma arabska jest najdawniej (2000 lat p.n.e. Egipt) i najlepiej poznaną wydzieliną roślinną, wykorzystywaną jako hydrokoloid do przygotowania żywności. Jest to mieszanina heterospolisaharydów i ich soli Ca, Mg, i K o składzie zróżnicowanym w zależności od pochodzenia surowca (gatunku drzewa). Podstawowymi składnikami cukrowymi poddanej hydrolizie gumy arabskiej są: galaktoza (35-45%), arabinoza (25-45%), kwas glukuronowy (6-15%), ramnoza (4-13%) i kwas 4-o-metyloglukuronowy. Składnikom cukrowym towarzyszą substancje o charakterze białkowym, głównie arabinolaktoproteina (1-10%) i glikoproteina (<1%), które w istotny sposób wpływają na właściwości emulgowania tłuszczu i stabilizacji emulsji.[ Dąbrowski K., Rutkowski A., Gwiazda S. 2003, s. 192]
 • Gumę arabską sortuje się na 4 gatunki zależne od wielkości kawałków oraz zależnie od jakości na: twardą-szklistą o wysokiej lepkości i bieloną na słońcu, jasną-łamliwą o mniejszej lepkości. Gumy wschodnioindyjskie, zawierające duża ilość części nierozpuszczalnych, stanowią produkt gorszego gatunku.[ Mysona M. 1971, s. 121]
 • Opis: Dostępna w handlu w postaci białych lub jasnożółtych płatków, bursztynowych granulek, w formie nieregularnych okruchów i odłamków lub zmielona jako proszek. W ostatnich latach coraz częściej dostępna w formie bardziej oczyszczonej i wysuszonej rozpyłowo lub instantyzowanej, co gwarantuje lepsze właściwości użytkowe. Barwa biała do jasnożółtej w zależności od zawartości tanin i polifenolooksydazy. Bez wyraźnego smaku i zapachu. W zależności od sposobu suszenia tworzy roztwory opalizujące lub mętne.
 • Właściwości: Zawiera <1% składników nierozpuszczalnych w 3n HCl, <0,4% azotu, <4% popiołu, <0,5% popiołu nierozpuszczalnego w 3n HCl. Wilgotność: <17% (prod. suszony rozpyłowo < 10%). Jest bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie – najlepiej rozpuszczalna ze wszystkich gum roślinnych. Rozpuszczalna w zimnej wodzie aż do 50% stężenia wagowego, tworząc zżelowaną gęstwę, podobną do skrobiowej. Łatwo rozpuszczalna również w roztworach soli i cukru oraz mleku. Rozpuszczalność wzrasta do 6 pH. Roztwory gumy arabskiej odznaczają się niską lepkością. 1% roztwór ma lepkość <5 cP i pH 4,1- 4,5. Gwałtowny wzrost lepkości obserwuje się dopiero po przekroczeniu stężenia 35% (<400cP). Na zmiany lepkości istotny wpływ ma również pH, maksimum lepkości uzyskuje się przy pH 6-8. Do osiągnięcia stężenia 25% roztwór wykazuje własności cieczy nuto nowskiej, a lepkość nie przekracza 80 cP. Guma arabska jest stabilna w szerokim zakresie pH (3-7). Nie tworzy typowych żeli. Wykazuje synergizm z E 413, niekompatybilna m.in. z żelatyną i alginianem sodu.. [ Dąbrowski K., Rutkowski A., Gwiazda S. 2003, s. 193]
 • Funkcja technologiczna: Zagęstnik, substancja żelująca, stabilizator, emulgator, nośnik, substancja do stosowania na powierzchnię. Współdziała w tworzeniu oraz służy do stabilizacji emulsji spożywczych zawierających składniki rozpuszczalne w tłuszczach, jak olejków eterycznych i innych aromatów, naturalnych barwników (oleorezyny), witamin, pochodnych lipidów. Szczególnie cenna w przygotowaniu emulsji do napojów, ograniczając lub eliminując niekorzystne zjawiska flokulacji, kremowania czy koalescencji. Dobra rozpuszczalność w wodzie przy małej higroskopijności umożliwia stosowanie jej jako koloidu ochronnego. Opóźnia albo zabezpiecza przed krystalizacją cukru w wyrobach cukierniczych. Zapobiega powstawaniu dużych kryształków w lodach spożywczych, sorbetach i innych mrożonych deserach. Współdziała w tworzeniu i utrzymywaniu małych kryształków lodu. Służy do stabilizacji zawiesin oraz piany napojów bezalkoholowych. W polewach i glazurach piekarskich oraz cukierniczych zabezpiecza przed absorpcją nadmiaru wilgoci.. [ Dąbrowski K., Rutkowski A., Gwiazda S. 2003, s. 193]. W wysokich stężeniach może wywoływać wzdęcia. [Bator J. 2013, s. 258]
 • Stosowanie: Jako substancja teksturo twórcza w wyrobach cukierniczych. W celu zapobiegania krystalizacji cukru, utrzymania i/lub kontrolowanego utrwalenia substancji smakowo-zapachowych w cukierkach twardych i miękkich, gumach do żucia. Do stabilizacji emulsji aromatów w napojach bezalkoholowych, nadzieniach owocowych do ciast, deserów owocowych orz substancji win przeciw zmętnieniom. Zapobiega krystalizacji lodów. Stosowana do wyrobu jogurtów smakowych i terminowanych, śmietanki, serków typu "cottage”, jako stabilizator i substancja do stosowania na powierzchnie w przemyśle koncentratów, mięsnym i rybnym. W wyrobach dielektrycznych jest używana jako środek zagęszczający i wypełniający. W browarnictwie do wytracania białek i garbników. Do stabilizacji oraz jako nośnik przy mikrokapsułowaniu aromatów, rozpuszczalnych w tłuszczach witamin oraz barwników. Stosowana również do stabilizacji piany piwa oraz jako substancja klarująca przy produkcji wina i wyrobów wino podobnych. Jako substancja glazurująca do wyrobów kakaowych i czekoladowych.[ Dąbrowski K., Rutkowski A., Gwiazda S. 2003, s. 193]

Jest używana jako emulgator i koloid ochronny owoców (cytrusowych). W wyrobach czekoladowych i daniach barowych służy do tworzenia filmów na powierzchni oleistej. W wyrobach dietetycznych jest używana jako środek zagęszczający i wypełniający. [Dąbrowski K., Rutkowski A., Gwiazda S. 1993, s. 120]

 • Polskie ustawodawstwo dopuszcza gumę arabską (E 414) jako składnik mas do nadawania połysku wyrobom cukierniczym i glazurowanemu ziarnu zbóż. [Gerlig H.1996, s. 243]

Bibliografia:

 • Bator J., Zmień chemię na jedzenie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013
 • Dąbrowski K., Rutkowski A., Gwiazda S., Kompendium dodatków do żywności, Wydawnictwo HORTIMEX, Konin 2003
 • Dąbrowski K., Rutkowski A., Gwiazda S., Dodatki funkcjonalne do żywności, Wydawnictwo Agro & Food Technology, Katowice 1993
 • Gerlig H., Żywność a zdrowie. Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996
 • Mysona M., Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1971

Autor: Malec Anna