Gromadzenie informacji: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 43: Linia 43:
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
 +
* Benbasat, I., Goldstein, D. K., & Mead, M. (1987), ''[http://www.jstor.org/stable/248684?seq=1#page_scan_tab_contents The case research strategy in studies of information systems.]'' MIS quarterly, Vol. 11 Nr es. 369-386
 
* Borowiecki R. & Kwieciński M. (2001), ''Zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Ku- przedsiębiorstwu przyszłości'', Wydawnictwo Naukowo- techniczne, Warszawa
 
* Borowiecki R. & Kwieciński M. (2001), ''Zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Ku- przedsiębiorstwu przyszłości'', Wydawnictwo Naukowo- techniczne, Warszawa
 +
* Kalnius, R., & Eidukas, D. (2009), ''[http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10217 Probability Model Quality of Informations Systems. Elektronika ir Elektrotechnika]'', Vol. 92 Nr 4, s. 13-18
 
* Kwieciński M. (1999), ''[[Wywiad gospodarczy]] w zarządzaniu przedsiębiorstwem'', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Kraków
 
* Kwieciński M. (1999), ''[[Wywiad gospodarczy]] w zarządzaniu przedsiębiorstwem'', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Kraków
 +
* Liese, F., & Vajda, I. (2006), ''[http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1705001/?reload=true On divergences and informations in statistics and information theory.]'' IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 52 Nr. 10, s. 4394-4412
 
* Martyniak Z. (2000), ''[[Zarządzanie]] informacją i [[komunikacja]]- zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych'', Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 
* Martyniak Z. (2000), ''[[Zarządzanie]] informacją i [[komunikacja]]- zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych'', Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 
* Woźniak K. (2005), ''[[System informacji menedżerskiej]] jako instrument zarządzania strategicznego w firmie'', [[praca]] doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
 
* Woźniak K. (2005), ''[[System informacji menedżerskiej]] jako instrument zarządzania strategicznego w firmie'', [[praca]] doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków

Wersja z 19:30, 26 mar 2018

Gromadzenie informacji
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Gromadzenie informacji, rozumiane jest jako ciągły proces polegający na pozyskiwaniu adekwatnych informacji, określaniu sposobów ich przechowywania (w postaci zdefiniowanych zapisów w bazach danych), utrzymywaniu informacji (zapewnienie integralności danych, bezpieczeństwa fizycznego dostępu do danych, itp.), aktualizacji informacji (zmiany w przechowywanych zbiorach informacji zapewniające aktualność reprezentowanych przez te zbiory zjawisk gospodarczych).

Zastosowanie

Gromadzenie informacji powinno rozpoczynać się od wcześniejszego określenia potrzeb informacyjnych w przedsiębiorstwie, w przeciwnym wypadku można spodziewać się zalewu masy danych. Skuteczność gromadzenia zasobów informacyjnych pozyskiwanych z różnych źródeł w znacznym stopniu wzrasta, gdy firma używa własnych sieci jako źródła informacji.

Przedsiębiorstwo gromadzi zarówno informacje wewnętrzne - przekazywane wewnątrz organizacji- jak i, a może przede wszystkim, informacje docierające z zewnętrznego otoczenia firmy.

Gromadzenie informacji nie może być procesem sporadycznym, okazjonalnym i wybiórczym. Musi się ono odbywać w sposób systematyczny i co najważniejsze uporządkowany według ściśle określonych reguł i zasad katalogowania - np. daty pozyskania informacji, daty umieszczenia jej w bazie, zakresu tematycznego, przedmiotu którego dotyczy. Szczególnie jest to ważne przy planowaniu zarówno bieżącej działalności przedsiębiorstwa jak i przy formułowaniu jej strategii. Każdy użytkownik systemu powinien znać zasady, jakie regulują proces gromadzenia informacji, aby w razie potrzeby mógł w szybki i bezproblemowy sposób odnaleźć niezbędne wiadomości.


Efekty gromadzenia informacji

Funkcja gromadzenia wiadomości odpowiada w bardzo dużej mierze za zdolność systemu informacyjnego do długofalowego magazynowania i składowania informacji. Wykonywanie tej funkcji jest możliwe dzięki dwu operacjom:

 • katalogowaniu- ściśle jest ono związane z klasyfikowaniem już zakodowanych informacji
 • tworzeniu baz danych, poprzez odpowiednie i systematyczne grupowanie informacji w przedsiębiorstwie i tworzenie swego rodzaju wspólnego zasobu wiedzy, możliwej do wykorzystania przez każdego pracownika - użytkownika, który jej w danym momencie potrzebuje do prawidłowego wykonywania swych zadań i podejmowania decyzji.

Informacje mogą być przechowywane i gromadzone w:

 • komputerowych bazach danych
 • archiwach i katalogach
 • serwerach internetowych
 • bankach danych
 • na urządzeniach pamięci masowej
 • na dyskach twardych komputerów
 • na dyskach optycznych- CD-ROM, CR-RW, CD-R,
 • bibliotekach internetowych
 • intranecie
 • extranecie
 • repozytoria dokumentów- system zarządzania dokumentami DMS

Bibliografia

Autor: Justyna Kubuszek, Mariusz Kaczor