Gromadzenie informacji: Różnice pomiędzy wersjami

m (Infobox update)
 
(LinkTitles.)
 
Linia 15: Linia 15:
  
  
W literaturze przedmiotu, jako '''informację''' najczęściej rozumie się każdą '''treść''' (dane), która przekazywana jest od nadawcy do odbiorcy. Informacje podlegają wielu procesom, takim jak rozpoznawanie, pamiętanie, przetwarzanie i przesyłanie informacji. Są to procesy, które zachodzą na wszystkich szczeblach organizacji świata materialnego – od istot myślących i wysoko zorganizowanych, aż po świat roślin i zwierząt.  
+
W literaturze przedmiotu, jako '''informację''' najczęściej rozumie się każdą '''treść''' ([[dane]]), która przekazywana jest od nadawcy do odbiorcy. Informacje podlegają wielu procesom, takim jak rozpoznawanie, pamiętanie, przetwarzanie i przesyłanie informacji. Są to procesy, które zachodzą na wszystkich szczeblach organizacji świata materialnego – od istot myślących i wysoko zorganizowanych, aż po świat roślin i zwierząt.  
Jedną z podstawowych cech informacji jest jej '''zdolność do przenoszenia się w czasie i przestrzeni'''. Przenoszenie w czasie oznacza magazynowanie lub zapamiętywanie informacji, natomiast przenoszenie w przestrzeni to przekazywanie, przesyłanie lub komunikowanie. (Kruczek Z. & Walas B. 2010)
+
Jedną z podstawowych cech informacji jest jej '''[[zdolność]] do przenoszenia się w czasie i przestrzeni'''. Przenoszenie w czasie oznacza [[magazynowanie]] lub zapamiętywanie informacji, natomiast przenoszenie w przestrzeni to przekazywanie, przesyłanie lub komunikowanie. (Kruczek Z. & Walas B. 2010)
 
'''Gromadzenie informacji''', rozumiane jest, jako ciągły [[proces]] polegający na pozyskiwaniu adekwatnych [[informacja|informacji]], określaniu sposobów ich przechowywania (w postaci zdefiniowanych zapisów w bazach danych), utrzymywaniu informacji (zapewnienie integralności danych, bezpieczeństwa fizycznego dostępu do danych, itp.), aktualizacji informacji (zmiany w przechowywanych zbiorach informacji zapewniające aktualność reprezentowanych przez te zbiory zjawisk gospodarczych).
 
'''Gromadzenie informacji''', rozumiane jest, jako ciągły [[proces]] polegający na pozyskiwaniu adekwatnych [[informacja|informacji]], określaniu sposobów ich przechowywania (w postaci zdefiniowanych zapisów w bazach danych), utrzymywaniu informacji (zapewnienie integralności danych, bezpieczeństwa fizycznego dostępu do danych, itp.), aktualizacji informacji (zmiany w przechowywanych zbiorach informacji zapewniające aktualność reprezentowanych przez te zbiory zjawisk gospodarczych).
 
<google>t</google>
 
<google>t</google>
Linia 50: Linia 50:
 
* Borowiecki R. & Kwieciński M. (2001), ''Zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Ku- przedsiębiorstwu przyszłości'', Wydawnictwo Naukowo- techniczne, Warszawa
 
* Borowiecki R. & Kwieciński M. (2001), ''Zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Ku- przedsiębiorstwu przyszłości'', Wydawnictwo Naukowo- techniczne, Warszawa
 
* Kalnius, R., & Eidukas, D. (2009), ''[http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10217 Probability Model Quality of Informations Systems. Elektronika ir Elektrotechnika]'', Vol. 92 Nr 4, s. 13-18
 
* Kalnius, R., & Eidukas, D. (2009), ''[http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10217 Probability Model Quality of Informations Systems. Elektronika ir Elektrotechnika]'', Vol. 92 Nr 4, s. 13-18
* Kruczek Z. & Walas B. (2010), ''Promocja i informacja w turystyce'' PROKSENIA, Kraków
+
* Kruczek Z. & Walas B. (2010), ''[[Promocja]] i informacja w turystyce'' PROKSENIA, Kraków
 
* Kwieciński M. (1999), ''[[Wywiad gospodarczy]] w zarządzaniu przedsiębiorstwem'', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Kraków
 
* Kwieciński M. (1999), ''[[Wywiad gospodarczy]] w zarządzaniu przedsiębiorstwem'', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Kraków
 
* Liese, F., & Vajda, I. (2006), ''[http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1705001/?reload=true On divergences and informations in statistics and information theory.]'' IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 52 nr 10, s. 4394-4412
 
* Liese, F., & Vajda, I. (2006), ''[http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1705001/?reload=true On divergences and informations in statistics and information theory.]'' IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 52 nr 10, s. 4394-4412

Aktualna wersja na dzień 21:32, 19 maj 2020

Gromadzenie informacji
Polecane artykuły


W literaturze przedmiotu, jako informację najczęściej rozumie się każdą treść (dane), która przekazywana jest od nadawcy do odbiorcy. Informacje podlegają wielu procesom, takim jak rozpoznawanie, pamiętanie, przetwarzanie i przesyłanie informacji. Są to procesy, które zachodzą na wszystkich szczeblach organizacji świata materialnego – od istot myślących i wysoko zorganizowanych, aż po świat roślin i zwierząt. Jedną z podstawowych cech informacji jest jej zdolność do przenoszenia się w czasie i przestrzeni. Przenoszenie w czasie oznacza magazynowanie lub zapamiętywanie informacji, natomiast przenoszenie w przestrzeni to przekazywanie, przesyłanie lub komunikowanie. (Kruczek Z. & Walas B. 2010) Gromadzenie informacji, rozumiane jest, jako ciągły proces polegający na pozyskiwaniu adekwatnych informacji, określaniu sposobów ich przechowywania (w postaci zdefiniowanych zapisów w bazach danych), utrzymywaniu informacji (zapewnienie integralności danych, bezpieczeństwa fizycznego dostępu do danych, itp.), aktualizacji informacji (zmiany w przechowywanych zbiorach informacji zapewniające aktualność reprezentowanych przez te zbiory zjawisk gospodarczych).

Zastosowanie

Gromadzenie informacji powinno rozpoczynać się od wcześniejszego określenia potrzeb informacyjnych w przedsiębiorstwie, w przeciwnym wypadku można spodziewać się zalewu masy danych. Skuteczność gromadzenia zasobów informacyjnych pozyskiwanych z różnych źródeł w znacznym stopniu wzrasta, gdy firma używa własnych sieci jako źródła informacji.

Przedsiębiorstwo gromadzi zarówno informacje wewnętrzne - przekazywane wewnątrz organizacji- jak i, a może przede wszystkim, informacje docierające z zewnętrznego otoczenia firmy.

Gromadzenie informacji nie może być procesem sporadycznym, okazjonalnym i wybiórczym. Musi się ono odbywać w sposób systematyczny i co najważniejsze uporządkowany według ściśle określonych reguł i zasad katalogowania - np. daty pozyskania informacji, daty umieszczenia jej w bazie, zakresu tematycznego, przedmiotu którego dotyczy. Szczególnie jest to ważne przy planowaniu zarówno bieżącej działalności przedsiębiorstwa jak i przy formułowaniu jej strategii. Każdy użytkownik systemu powinien znać zasady, jakie regulują proces gromadzenia informacji, aby w razie potrzeby mógł w szybki i bezproblemowy sposób odnaleźć niezbędne wiadomości.

Efekty gromadzenia informacji

Należy zwrócić uwagę, iż pozytywnych efektów gromadzenia informacji należy spodziewać się dopiero po długoczasowym procesie gromadzenia i przetwarzania informacji. Tylko taki proces może zapewnić rzetelne i prawdziwe dane, które są użyteczne dla przedsiębiorstwa. Funkcja gromadzenia wiadomości odpowiada w bardzo dużej mierze za zdolność systemu informacyjnego do długofalowego magazynowania i składowania informacji. Wykonywanie tej funkcji jest możliwe dzięki dwu operacjom:

 • katalogowaniu- ściśle jest ono związane z klasyfikowaniem już zakodowanych informacji
 • tworzeniu baz danych, poprzez odpowiednie i systematyczne grupowanie informacji w przedsiębiorstwie i tworzenie swego rodzaju wspólnego zasobu wiedzy, możliwej do wykorzystania przez każdego pracownika - użytkownika, który jej w danym momencie potrzebuje do prawidłowego wykonywania swych zadań i podejmowania decyzji.

Informacje mogą być przechowywane i gromadzone w:

 • komputerowych bazach danych – są to najczęściej dane cyfrowe przechowywane na dyskach twardych,
 • archiwach i katalogach,
 • serwerach internetowych,
 • bankach danych – uporządkowany i udostępniony w Internecie zbiór informacji,
 • na urządzeniach pamięci masowej,
 • na dyskach twardych komputerów,
 • na dyskach optycznych- CD-ROM, CR-RW, CD-R,
 • bibliotekach internetowych – inaczej zwanych cyfrowymi,
 • intranecie,
 • extranecie,
 • repozytoria dokumentów- system zarządzania dokumentami DMS.

Bibliografia

Autor: Justyna Kubuszek, Mariusz Kaczor